Телефони

044-235-49-25, 050-440-20-47

з 9:00 до 17:30 (Сб, Нд - вихідний)

Аналітична економія: Макроекономіка і мікроекономіка: підручник: У 2-х кн. — Кн. 2: Мікроекономіка / за ред. С.М. Панчишина. — 2-ге вид., випр. і доп.

Аналітична економія: Макроекономіка і мікроекономіка: підручник: У 2-х кн. — Кн. 2: Мікроекономіка / за ред. С.М. Панчишина. — 2-ге вид., випр. і доп.

72502
Немає в наявності
50 грн.
Автори: за ред. С.М. Панчишина
Гриф: затверджено МОН України
Аудиторія: для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, усіх, хто цікавиться проблемами аналітичної економії
Видавництво: «Знання»
Мова: українська
Рік: 2014
Кількість сторінок: 390
ISBN: 978-617-07-0153-4
LowCostBooks

Опис книги Аналітична економія: Макроекономіка і мікроекономіка: підручник: У 2-х кн. — Кн. 2: Мікроекономіка / за ред. С.М. Панчишина. — 2-ге вид., випр. і доп.

На основі досягнень світової економічної науки з урахуванням особливостей перехідної економіки України у підручнику розглянуто теоретичні основи макро- і мікроекономіки. Особливу увагу приділено макроекономічним показникам, питанням споживання та економічного зростання, безробіття та інфляції, монетарній і фіскальній політиці, світовій економіці, а також теоріям поведінки споживача, функціонування ринкового механізму та ринкових структур. Підручник устаткований таблицями, рисунками, переліком основних понять і термінів, а також контрольними запитаннями та завданнями. Найважливіша перевага підручника — поєднання глибокого змісту з лаконічністю і доступністю викладу матеріалу.
Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, усіх, хто цікавиться проблемами аналітичної економії.

Зміст книги Аналітична економія: Макроекономіка і мікроекономіка: підручник: У 2-х кн. — Кн. 2: Мікроекономіка / за ред. С.М. Панчишина. — 2-ге вид., випр. і доп.

Частина 3. МІКРОЕКОНОМІКА | Тема 19. Попит, пропозиція та еластичність | 19.1. Види попиту та пропозиції | 19.2. Еластичність попиту за ціною. Види еластичності попиту | 19.3. Еластичність пропозиції | Підсумки | Основні поняття та терміни | Контрольні запитання та завдання | Тема 20.Мікроекономічний аналіз державного регулювання економіки | 20.1. Прямі та непрямі податки. Вплив непрямих податків на пропозицію | 20.2. Вплив дотацій та субсидій на ринкову поведінку ділових одиниць | 20.3. Державне втручання у функціонування ринків сільськогосподарської продукції | Підсумки | Основні поняття та терміни | Контрольні запитання та завдання | Тема 21. Аналіз поведінки споживача | 21.1. Теорія корисності, її основний інструментарій | 21.2. Аналіз кривої індиферентності. Бюджетна пряма | 21.3. Ефект доходу та ефект заміщення | Підсумки | Основні поняття та терміни | Контрольні запитання та завдання | Тема 22. Теорія виробництва і граничного продукту | 22.1. Виробництво та виробнича функція | 22.2. Виробнича функція з одним змінним ресурсом | 22.3. Аналіз взаємозв’язків між окремими видами продукту виробника | 22.4. Аналіз виробництва у довгостроковому періоді | Види виробничої функції | 22.5. Закон ефекту масштабу виробництва та форми його вияву | 22.6. Ізокоста. Рівновага виробника | Підсумки | Основні поняття та терміни | Контрольні запитання та завдання | Тема 23. Витрати виробництва | 23.1. Суть та види витрат виробництва | 23.2. Короткострокові та довгострокові витрати виробництва | 23.3. Витрати виробництва у довгостроковому періоді | 23.4. Визначення оптимального обсягу виробництва фірми у довгостроковому періоді | Підсумки | Основні поняття та терміни | Контрольні запитання та завдання | Тема 24. Виторг і прибуток фірми | 24.1. Виторг фірми | 24.2. Прибуток фірми та його види | 24.3. Максимізація економічного прибутку | Підсумки | Основні поняття та терміни | Контрольні запитання та завдання | Тема 25. Досконала конкуренція і чиста монополія | 25.1. Суть і ознаки досконалої конкуренції та чистої монополії | 25.2. Ціна та випуск продукції в умовах досконалої конкуренції | 25.3. Ціна та випуск продукції в умовах чистої монополії | 25.4. Антимонопольне законодавство у світі та Україні | Підсумки | Основні поняття та терміни | Контрольні запитання та завдання | Тема 26. Монополістична конкуренція | 26.1. Ознаки та умови монополістичної конкуренції | 26.2. Поведінка виробника в умовах монополістичної конкуренції | 26.3. Суть і наслідки нецінової конкуренції | 26.4. Монополістична конкуренція та ефективність | Підсумки | Основні поняття та терміни | Контрольні запитання та завдання | Тема 27. Олігополія | 27.1. Особливості організації олігопольного ринку | 27.2. Моделі поведінки фірми в умовах олігополії | 27.3. Ефективність олігополії | Підсумки | Основні поняття та терміни | Контрольні запитання та завдання | Тема 28. Пропозиція і попит на економічні ресурси | 28.1. Ринки факторів виробництва і функціональний розподіл доходу | 28.2. Попит на економічні ресурси та його види | 28.3. Визначники попиту на ресурс та його еластичність | 28.4. Пропозиція економічних ресурсів | Підсумки | Основні поняття та терміни | Контрольні запитання та завдання | Тема 29. Ціноутворення на ринках ресурсів | 29.1. Ціноутворення на ринку праці. Заробітна плата в різних економічних системах | 29.2. Величина заробітної плати | 29.3. Рента, процент і прибуток | Підсумки | Основні поняття та терміни | Контрольні запитання та завдання | Словник економічних термінів | Українсько-англійський словник ужитих економічних термінів

Автори книги Аналітична економія: Макроекономіка і мікроекономіка: підручник: У 2-х кн. — Кн. 2: Мікроекономіка / за ред. С.М. Панчишина. — 2-ге вид., випр. і доп.

За ред. С.М. Панчишина.

Характеристики книги Аналітична економія: Макроекономіка і мікроекономіка: підручник: У 2-х кн. — Кн. 2: Мікроекономіка / за ред. С.М. Панчишина. — 2-ге вид., випр. і доп.

Видавництво: «Знання»
Мова: українська
Рік: 2014
Кількість сторінок: 390
Обкладинка: тверда
Формат: 60х90/16
Вага: 678 г.
ISBN: 978-617-07-0153-4

Додати відгук

Введіть символи: *
captcha
Оновити