Телефони

044-235-49-25, 050-440-20-47

з 9:00 до 17:30 (Сб, Нд - вихідний)

Атомна фізика: підручник / М.У. Білий, Б.А. Охріменко

Атомна фізика: підручник / М.У. Білий, Б.А. Охріменко

58510
Немає в наявності
390 грн.312 грн.
Автори: М.У. Білий, Б.А. Охріменко
Гриф: затверджено МОН України
Аудиторія: для студентів фізичних факультетів університетів. Книга буде корисною також викладачам і студентам вищих технічних навчальних закладів
Видавництво: «Знання»
Мова: українська
Рік: 2009
Кількість сторінок: 559
ISBN: 978-966-346-556-2
LowCostBooks

Опис книги Атомна фізика: підручник / М.У. Білий, Б.А. Охріменко

Найважливіша особливість підручника полягає в тому, що автори головну увагу приділяють розгляду та систематизації експериментального матеріалу, що лежить в основі сучасних уявлень про будову атома. Елементи квантової механіки — рівняння Шредінгера та ряд його додатків — викладаються у обсязі, необхідному для розуміння найважливіших закономірностей у спектрах атомів, молекул та кристалів. Висвітлено питання інтерференції атомних станів та динаміки спектро­скопічних переходів. Детально розглядаються досягнення фізики лазерів та фізики твердого тіла.
Для студентів фізичних факультетів університетів. Книга буде корисною також викладачам і студентам вищих технічних навчальних закладів.

Зміст книги Атомна фізика: підручник / М.У. Білий, Б.А. Охріменко

Вступ | Розділ 1. Випромінювання чорного тіла. Кванти світла | 1.1. Розподіл спектральної густини у випромінюванні чорного тіла | 1.2. Формула Планка | 1.3. Кванти світла. Ефект Комптона | 1.4. Кванти світла та інтерференція хвиль | Розділ 2. РУХ ЗАРЯДЖЕНИХ ЧАСТИНОК В ЕЛЕКТРИЧНОМУ І МАГНІТНОМУ ПОЛЯХ | 2.1. Елементи теорії відносності. Класичний радіус електрона | 2.2. Рівняння руху електрона | 2.3. Електронно-оптичний показник заломлення. Електронні лінзи | Розділ 3. Хвильові властивості частинок | 3.1. Експериментальні вияви хвильової природи частинок | 3.1.1. Розсіяння електронів на атомах газу. Ефект Рамзауера | 3.1.2. Гіпотеза де Бройля | 3.1.3. Експериментальне підтвердження гіпотези де Бройля | 3.2. Властивості хвиль де Бройля | 3.3. Рівняння Шредінгера | 3.3.1. Частинка в прямокутній потенціальній ямі | 3.3.2. Гармонічний осцилятор | 3.3.3. Проходження частинки крізь потенціальний бар’єр (тунельний ефект) | Розділ 4. Експериментальні дослідження структури атомів. Теорія Бора для атома водню | 4.1. Досліди Резерфорда | 4.2. Досліди з визначення потенціалів збудження та іонізації атомів | 4.3. Деякі закономірності в атомних спектрах | 4.4. Модель Бора для атома водню | 4.4.1. Колові орбіти | 4.4.2. Врахування руху ядра | 4.4.3. Еліптичні орбіти | 4.4.4. Просторове квантування | 4.4.5. Криза теорії Бора | Розділ 5. Квантова механіка про будову атомів водню ТА гелію. Спектроскопічні переходи | 5.1. Теорія Шредінгера для атома водню | 5.2. Фізичний зміст квантових чисел n, l, m | 5.3. Спектроскопічні переходи | 5.3.1. Випромінювання електричного диполя | 5.3.2. Суперпозиційні стани. Випромінювання світла атомами водню | 5.3.3. Правила відбору | 5.3.4. Імовірності переходів. Коефіцієнти Ейнштейна | 5.3.5. Сила осцилятора. Ширина спектральних ліній | 5.3.6. Динаміка спектроскопічного переходу | 5.4. Спін електрона | 5.5. Елементи теорії збурень | 5.6. Aтом гелію | Розділ 6. Будова електронних оболонок і спектроскопія атомів | 6.1. Заповнення електронних оболонок атомів. Періодична система елементів Менделєєва | 6.2. Систематика атомних станів | 6.2.1. Зв’язок Рассела — Саундерса | 6.2.2. jj-Зв’язок | 6.3. Спектри атомів з одним і двома зовнішніми електронами | 6.3.1. Правила відбору | 6.3.2. Спектри атомів з одним оптичним електроном | 6.3.3. Спектри атомів з двома оптичними електронами | 6.4. Надтонка структура спектрів | 6.4.1. Ядерний спін і надтонка структура рівнів | 6.4.2. Лембівський зсув рівнів | Розділ 7. Aтом у зовнішньому полі | 7.1. Множник Ланде | 7.2. Ефект Зеємана | 7.3. Ефект Ханле. Квантові биття | 7.4. Ефект Штарка | 7.5. Резонансні способи досліджень | 7.5.1. Електронний парамагнітний резонанс | 7.5.2. Ядерний магнітний резонанс | 7.5.3. Класична інтерпретація магнітного резонансу | 7.5.4. Мазери | Розділ 8. Рентгенівські промені | 8.1. Суцільний і характеристичний спектри рентгенівських променів | 8.2. Спектри поглинання рентгенівських променів | 8.3. Розсіяння рентгенівських променів | Розділ 9. Будова і спектри молекул | 9.1. Природа молекулярного зв’язку | 9.1.1. Іонний зв’язок | 9.1.2. Ковалентний зв’язок | 9.1.3. Природа сил Ван дер Ваальса | 9.2. Обертальні та коливальні спектри молекул | 9.2.1. Обертальні спектри | 9.2.2. Коливальні спектри | 9.2.3. Спектри комбінаційного розсіяння | 9.3. Електронні спектри молекул і способи визначення енергії дисоціації | 9.3.1. Електронно-коливальний спектр | 9.3.2. Загальна характеристика обертальної структури електронно-коливальних смуг | 9.3.3. Суцільні спектри і межі сходження смуг. Дисоціація молекул | Розділ 10. Основи фізики твердого тіла | 10.1. Класифікація твердих тіл за типами хімічного зв’язку | 10.1.1. Іонні кристали | 10.1.2. Валентні кристали | 10.1.3. Метали | 10.1.4. Молекулярні кристали | 10.1.5. Кристали з водневими зв’язками | 10.2. Кристалічна решітка | 10.3. Динаміка кристалічної решітки | 10.3.1. Коливання решітки |10.3.2. Теплоємність решітки | 10.4. Модель вільних електронів і її застосування до металів | 10.4.1. Питома теплоємність виродженого газу | 10.4.2. Термоелектронна та автоелектронна емісії |  10.5. Основи зонної теорії твердих тіл | 10.5.1. Рівняння Шредінгера для кристала | 10.5.2. Ефективна маса електрона | 10.5.3. Метали, напівпровідники і діелектрики | 10.5.4. Концентрація вільних носіїв заряду в металах і напівпровідниках | 10.5.5. Надпровідність | 10.6. Квазічастинки у твердих тілах. Взаємодія електромагнітного випромінювання з коливаннями кристалічної решітки | 10.6.1. Типи квазічастинок | 10.6.2. Взаємодія квазічастинок |10.6.3. Взаємодія електромагнітного випромінювання з коливаннями кристалічної решітки | Розділ 11. Оптичні квантові генератори (лазери) | 11.1. Основи теорії оптичних квантових підсилювачів і генераторів (лазерів) | 11.2. Класифікація лазерів | 11.2.1. Оптична накачка. Твердотільні лазери | 11.2.2. Лазери на органічних барвниках | 11.2.3. Накачка з використанням самостійного електричного розряду в розріджених газах | 11.3. Застосування оптичних квантових генераторів | 11.3.1. Вимушене комбінаційне розсіяння | 11.3.2. Генерація гармонік | 11.3.3. Самофокусування випромінювання | 11.3.4. Голографія | Додаток | Люмінесценція | Основні закономірності | Енергетичний і квантовий виходи люмінесценції | Закони загасання люмінесценції | Закономірності у спектрах поглинання і люмінесценції | Поляризація люмінесценції | Завдання для самостійної роботи | Рекомендована література | Предметний покажчик

Автори книги Атомна фізика: підручник / М.У. Білий, Б.А. Охріменко

М.У. Білий, Б.А. Охріменко

Характеристики книги Атомна фізика: підручник / М.У. Білий, Б.А. Охріменко

Видавництво: «Знання»
Мова: українська
Рік: 2009
Кількість сторінок: 559
Обкладинка: тверда
Формат: 60х90/16
Вага: 689 г.
ISBN: 978-966-346-556-2

Додати відгук

Введіть символи: *
captcha
Оновити