Телефони

044-235-49-25, 050-440-20-47

з 9:00 до 17:30 (Сб, Нд - вихідний)

Аудит: навчальний посібник / Л.М. Янчева, З.О. Макеєва

Аудит: навчальний посібник / Л.М. Янчева, З.О. Макеєва

61857
Немає в наявності
20 грн.
Автори: Л.М. Янчева, З.О. Макеєва
Гриф: рекомендовано МОН України
Аудиторія: для студентів економічних спеціальностей і викладачів вищих навчальних закладів, науковців, суб’єк­тів підприємницької діяльності
Видавництво: «Знання»
Мова: українська
Рік: 2009
Кількість сторінок: 335
ISBN: 978-966-346-618-7
LowCostBooks

Опис книги Аудит: навчальний посібник / Л.М. Янчева, З.О. Макеєва

У посібнику розглянуто теоретичні основи організації аудиторської діяльності відповідно до Міжнародних стандартів аудиту, основні принципи організації та побудови фінансово-господарсько­го контролю в країнах ринкової економіки, етапи розвитку методології та методики проведення аудиту в світовій практиці та перспективи розвитку аудиторської діяльності в Україні. Посібник допоможе студентам набути необхідні теоретичні знання і практичні навички з питань планування та розробки стратегії аудиторської перевірки в умовах вибіркового обстеження, методики визначення рівня аудиторського ризику шляхом оцінки ефективності функціонування систем внутрішнього контролю, внутрішнього аудиту  та бухгалтерського обліку на підприємстві, що перевіряється.
Для студентів економічних спеціальностей і викладачів вищих навчальних закладів, науковців, суб’єк­тів підприємницької діяльності.

Зміст книги Аудит: навчальний посібник / Л.М. Янчева, З.О. Макеєва

Передмова | Розділ 1. Фінансово-економічний контроль і аудит у ринковій економіці | 1.1. Фінансово-економічний контроль і його місце в системі управління | 1.2. Виникнення та розвиток аудиту у світовій практиці та в Україні | 1.3. Етапи розвитку аудиту у світовій практиці | 1.4. Сутність, цілі і завдання аудиту | 1.5. Види аудиту. Аудиторські послуги | Розділ 2. Внутрішній аудит: особливості  методології та організації  проведення | 2.1. Поняття, призначення та принципи внутрішнього аудиту | 2.2. Стандарти внутрішнього аудиту | 2.3. Організація та об’єкти внутрішнього аудиту | 2.4. Планування проведення внутрішнього аудиту та його документальне оформлення | Розділ 3. Аудиторська діяльність та її регулювання | 3.1. Правове регулювання аудиторської діяльності | 3.2. Організація аудиторської діяльності в Україні | 3.3. Цілі та основні принципи стандартів аудиту | 3.4. Основні вимоги до аудиту | 3.5. Професійна етика аудиторів | Розділ 4. Аудиторський ризик і суттєвість | 4.1. Поняття інформаційного ризику | 4.2. Модель ризику аудитора | 4.3. Поняття суттєвості в аудиті | 4.4. Критерії та способи визначення рівня суттєвості | Розділ 5. Аудиторські докази | 5.1. Поняття аудиторських доказів та їх види | 5.2. Критерії оцінки аудиторських доказів | 5.3. Джерела та процедури отримання аудиторських доказів | 5.4. Аудиторська вибірка | 5.5. Ризики, пов’язані з вибірковою перевіркою | 5.6. Оцінка результатів вибірки | 5.7. Аналітичні процедури в аудиті | 5.8. Аудиторська перевірка облікових оцінок | 5.9. Аудит операцій з пов’язаними сторонами | 5.10. Оцінка подій, що відбулися після дати складання фінансової звітності | 5.11. Оцінка принципу ймовірності безперервної діяльності підприємства | Розділ 6. Планування аудиторської перевірки | 6.1. Мета і загальні принципи планування аудиту |  6.2. Етап попереднього планування | 6.3. Розуміння суб’єкта господарювання і його середовища та оцінка ризиків суттєвих викривлень | 6.4. Ознайомлення з юридичними зобов’язаннями клієнта | 6.5. Оцінка ризику контролю | 6.5.1. Поняття системи внутрішнього контролю | 6.5.2. Оцінка ефективності функціонування системи внутрішнього контролю | 6.5.3. Оцінка ефективності та надійності системи бухгалтерського обліку | 6.5.4. Оцінка ефективності та надійності системи внутрішнього аудиту | 6.6. Загальний план аудиту і програма аудиторської перевірки | 6.7. Мережевий графік проведення аудиту | Розділ 7. Оформлення та узагальнення  результатів аудиторської перевірки | 7.1. Робочі документи аудитора | 7.2. Договір на проведення аудиту | 7.3. Звіт аудитора | 7.4. Аудиторський висновок | 7.5. Модифіковані види аудиторських висновків | Додаток | Міжнародні стандарти аудиту і надання  впевненості | Використана література

Автори книги Аудит: навчальний посібник / Л.М. Янчева, З.О. Макеєва

Л.М. Янчева, З.О. Макеєва

Характеристики книги Аудит: навчальний посібник / Л.М. Янчева, З.О. Макеєва

Видавництво: «Знання»
Мова: українська
Рік: 2009
Кількість сторінок: 335
Обкладинка: тверда
Формат: 60х90/16
Вага: 473 г.
ISBN: 978-966-346-618-7

Додати відгук

Введіть символи: *
captcha
Оновити