Телефони

044-235-49-25, 050-440-20-47

з 9:00 до 17:30 (Сб, Нд - вихідний)

Булгаков С. Розмисли. Творча спадщина у контексті ХХІ століття / за ред. В.Д. Базилевича

Булгаков С. Розмисли. Творча спадщина у контексті ХХІ століття / за ред. В.Д. Базилевича

48761
Немає в наявності
50 грн.
Автори: за ред. В.Д. Базилевича
Аудиторія: книга буде корисною науковцям, філософам, викладачам економічних дисциплін, аспірантам, студентам, всім, хто прагне оволодіти здобутками класиків економічної і філософської думки
Видавництво: «Знання»
Мова: українська
Рік: 2006
Кількість сторінок: 903
ISBN: 966-346-125-Х
 

 

LowCostBooks

Опис книги Булгаков С. Розмисли. Творча спадщина у контексті ХХІ століття / за ред. В.Д. Базилевича

Це друга книга нової серії видань “Славетні постаті”, присвяченої дослідженню наукової спадщини фундаторів сучасної економічної думки. У збірнику наводяться твори С.М. Булгакова, у яких представлені найважливіші ідеї його творчої спадщини, відображена складна еволюція світогляду мислителя від позицій легального марксизму (у ранніх творах), критики “наївної догматики економізму” до християнського теоцентризму. Читачеві пропонуються такі фундаментальні праці, як “Капіталізм і землеробство” (т. 1, т. 2), “Про ринки при капіталістичному виробництві”, “Філософія господарства”, “Основні проблеми теорії прогресу”, “Світ Невечірній” та ін. Практично, це перше видання творів С.М. Булгакова в Україні. У статтях науковців дається сучасне осмислення постаті С.М. Булгакова як економіста, філософа і богослова, розкривається значення його творчих пошуків для сучасної соціальної практики.
Книга буде корисною науковцям, філософам, викладачам економічних дисциплін, аспірантам, студентам, всім, хто прагне оволодіти здобутками класиків економічної і філософської думки.

Зміст книги Булгаков С. Розмисли. Творча спадщина у контексті ХХІ століття / за ред. В.Д. Базилевича

Вступне слово (В.Д. Базилевич) | Вплив творчості С.М. Булгакова на формування нової парадигми політекономії (В.Д. Базилевич) | Людина і господарство: проблеми онтології господарства та інтерпретація їх С.М. Булгаковим (І.В. Назаров) | Современное осмысление исторической личности о. Сергия Булгакова - экономиста, философа, богослова (Николай Макар) | Философия хозяйства С.Н. Булгакова и судьба политической экономии (Ю.М. Осипов) | Економічний та соціальний ідеали: матеріалістичні та метафізичні аспекти (К.С. Базилевич) | Соціальна антропогенність економічних поглядів С.М. Булгакова (Т.В. Гайдай) | Життя як синтез логічного та алогічного у філософії господарства С.М. Булгакова (В.В. Ільїн) | Теоретична основа світового господарства (А.С. Філіпенко) | Методологія системного підходу (В.Г. Бодров, С.В. Синяков) | Погляди С.М. Булгакова на суб'єктивізм та об'єктивізм у політичній економії в контексті концепції "нової економіки" (М.М. Садовий) | Интерпретация идей хозяйствования С.Н. Булгакова сквозь призму современных проблем развития (И.К. Быстряков) | Софіологічний та ноосферний виміри філософії господарства С.М. Булгакова (Ю.В. Павленко) | Філософські основи економічного знання: булгаковський досвід (В.І. Кондрашова-Діденко) | Проблеми теорії прогресу в творчості С.М. Булгакова (А.О. Маслов) | Спільне та особливе в трансформаційних процесах крізь призму категоріальної системи "Філософії господарства" С.М. Булгакова (О.В. Богуславський) | Актуальність полеміки С.М. Булгакова з марксистською концепцією прогресу з погляду сучасних глобалізаційних процесів в економіці (П.В. Кухта) | Глобалізація економіки в контексті філософсько-господарських ідей С.М. Булгакова (Н.І. Гражевська) | С. Булгаков. О РЫНКАХ ПРИ КАПИТАЛИСТИЧЕСКОМ ПРОИЗВОДСТВЕ. Теоретический этюд | С. Булгаков. КАПИТАЛИЗМ И ЗЕМЛЕДЕЛИЕ. Т. 1 | С. Булгаков. КАПИТАЛИЗМ И ЗЕМЛЕДЕЛИЕ. Т. 2 | С. Булгаков. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ ПРОГРЕССА | С. Булгаков. ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ИДЕАЛЕ | С. Булгаков. О СОЦИАЛЬНОМ ИДЕАЛЕ | С. Булгаков. ЗАДАЧИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ | С. Булгаков. КРАТКИЙ ОЧЕРК ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ | С. Булгаков. ФИЛОСОФИЯ ХОЗЯЙСТВА | С. Булгаков. ФИЛОСОФИЯ ХОЗЯЙСТВА. Речь на докторском диспуте | С. Булгаков. СВЕТ НЕВЕЧЕРНИЙ. Созерцания и умозрения | Глосарій | Основні праці С.М. Булгакова | Праці, присвячені творчості С.М. Булгакова

Автори книги Булгаков С. Розмисли. Творча спадщина у контексті ХХІ століття / за ред. В.Д. Базилевича

за ред. В.Д. Базилевича

Характеристики книги Булгаков С. Розмисли. Творча спадщина у контексті ХХІ століття / за ред. В.Д. Базилевича

Видавництво: «Знання»
Мова: українська
Рік: 2006
Кількість сторінок: 903
Обкладинка: тверда
Формат: 60х90/16
Вага: 1,125 г.
ISBN: 966-346-125-Х

Додати відгук

Введіть символи: *
captcha
Оновити