Телефони

044-235-49-25, 050-440-20-47

з 9:00 до 17:30 (Сб, Нд - вихідний)

Цінні папери: підручник / за ред. В.Д. Базилевича

Цінні папери: підручник / за ред. В.Д. Базилевича

65999
Немає в наявності
800 грн.640 грн.
Автори: за ред. В.Д. Базилевича
Гриф: затверджено МОН України
Аудиторія: для студентів економічних спеціальностей, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів
Видавництво: «Знання»
Мова: українська
Рік: 2011
Кількість сторінок: 1094
ISBN: 978-966-346-851-8
LowCostBooks

Опис книги Цінні папери: підручник / за ред. В.Д. Базилевича

Пропоноване видання — фундаментальне системне дослідження цінних паперів та їх економічної природи. За змістом це якісно новий підручник, в якому застосовано новітні методичні прийоми викладу навчального матеріалу, чітко визначено ключові проблеми, систематизовано основні засади розміщення й обігу цінних паперів. Високу цінність підручнику надають також комплексний аналіз міжнародного досвіду і національних особливостей емісії та обігу основних видів цінних паперів, дослідження теоретичних засад та механізму функ­ціонування ринку цінних паперів, висвітлення специфічних особливостей оцінювання різних видів цінних паперів, лаконічний виклад матеріалу та інформаційна насиченість кожного розділу.
Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів. Книга буде корисною також державним службовцям, економістам-практикам, усім, кого цікавлять операції з цінними паперами.

Зміст книги Цінні папери: підручник / за ред. В.Д. Базилевича

Передмова | Частина 1. ТЕОРІЯ ІНВЕСТИЦІЙ | Розділ 1. Основи функціонування ринку цінних паперів | 1.1. Сутність, об’єкти та основні суб’єкти ринку цінних паперів | 1.2. Функції ринку цінних паперів | 1.3. Класифікації фондових ринків | 1.4. Моделі фондових ринків | 1.5. Організаційна будова фондового ринку | 1.6. Інфраструктура та професійна діяльність на ринку цінних паперів | 1.7. Інформаційно-аналітичне забезпечення фондового ринку | Категорії та поняття | Висновки | Контрольні запитання та завдання | Література | Розділ 2. Сутність, види, класифікація та основні характеристики цінних паперів | 2.1. Сутність та види цінних паперів | 2.2. Основні характеристики цінних паперів | Категорії та поняття | Висновки | Контрольні запитання та завдання | Література | Розділ 3. Ризик і дохід. Оцінювання цінних паперів | 3.1. Ринкові процентні ставки та їх структура | 3.2. Поняття та основні види ризиків, оцінювання ризику | 3.3. Оцінювання цінних паперів | Категорії та поняття | Висновки | Контрольні запитання та завдання | Література | Частина 2. АКЦІЇ | Розділ 4. Акції в системі інструментів фондового ринку | 4.1. Сутність та характерні ознаки акцій | 4.2. Класифікація акцій | 4.3. Депозитарні розписки на акції | Категорії та поняття | Висновки | Контрольні запитання та завдання | Література | Розділ 5. Оцінювання акцій | 5.1. Вартість акції та оцінювання акціонерного капіталу | 5.2. Особливості та методи оцінювання акцій | 5.3. Дивідендний метод | 5.4. Модель оцінювання капітальних активів | 5.5. Багатофакторні моделі ціноутворення | 5.6. Особливості застосування моделей ціноутворення | 5.7. Використання мультиплікаторів та інших підходів до оцінювання акцій | Категорії та поняття | Висновки | Контрольні запитання та завдання | Література | Розділ 6. Акціонерний капітал у системі фінансового забезпечення компанії | 6.1. Сутність та особливості акціонерної власності | 6.2. Порядок створення та особливості функціонування акціонерного товариства | 6.3. Механізм управління діяльністю акціонерного товариства | 6.4. Вторинні операції емітента з акціями. Технічна емісія акцій | 6.5. Особливості захисту акціонерних товариств від недружнього поглинання | Категорії та поняття | Висновки | Контрольні запитання та завдання | Література | Частина 3. ОБЛІГАЦІЇ ТА ІНШІ БОРГОВІ ЦІННІ ПАПЕРИ | Розділ 7. Облігації: сутність та класифікація | 7.1. Сутність облігацій як боргових цінних паперів | 7.2. Класифікація облігацій | 7.3. Характеристики облігацій | Категорії та поняття | Висновки | Контрольні запитання та завдання | Література | Розділ 8. Оцінювання облігацій | 8.1. Механізм оцінювання облігацій | 8.2. Мінливість ціни облігації. Чутливість облігацій до змін ринкових процентних ставок | 8.3. Ризики інвестицій в облігації та управління ними | 8.3.1. Класифікація видів ризиків | 8.3.2. Пасивне управління ризиками облігацій | 8.3.3. Активне управління ризиками облігацій | 8.3.4. Умовна імунізація | Категорії та поняття | Висновки | Контрольні запитання та завдання | Література | Розділ 9. Призначення, особливості емісії та обігу основних видів облігацій | 9.1. Специфіка та особливості обігу державних облігацій внутрішньої позики | 9.1.1. Сутність, класифікація та характерні риси державних облігацій внутрішньої позики | 9.1.2. Особливості становлення і функціонування ринку державних облігацій внутрішньої позики в Україні | 9.1.3. Механізм розміщення і обігу облігацій внутрішньої державної позики в Україні | 9.1.4. Досвід Великої Британії у галузі регулювання національного ринку державних облігацій внутрішньої позики | Категорії та поняття | Висновки | Контрольні запитання та завдання | Література | 9.2. Облігації зовнішньої позики | 9.2.1. Класифікація облігацій зовнішніх позик | 9.2.2. Облігації зовнішніх державних позик України | Категорії та поняття | Висновки | Контрольні запитання та завдання | Література | 9.3. Корпоративні облігації | 9.3.1. Сутність та призначення |  корпоративних облігацій | 9.3.2. Класифікація корпоративних облігацій | Категорії та поняття | Висновки | Контрольні запитання та завдання | Література | 9.4. Призначення, особливості емісії та обігу муніципальних цінних паперів | 9.4.1. Сутність та види муніципальних цінних паперів | 9.4.2. Переваги і недоліки муніципальних цінних паперів | Категорії та поняття | Висновки | Контрольні запитання та завдання | Література | Розділ 10. Інші боргові цінні папери | 10.1. Вексель | 10.2. Банківські акцепти | 10.3. Казначейські зобов’язання і векселі | 10.4. Ощадні (депозитні) сертифікати | Категорії та поняття | Висновки | Контрольні запитання та завдання | Література | Частина 4.ЦІННІ ПАПЕРИ, ЗАБЕЗПЕЧЕНІ АКТИВАМИ | Розділ 11. Сутність цінних паперів, забезпечених активами. Особливості їх емісії та обігу | 11.1. Механізм сек’юритизації | 11.2. Цінні папери, забезпечені активами | 11.3. Характеристика активів, що сек’юритизуються | 11.4. Класифікація цінних паперів, забезпечених активами | Категорії та поняття | Висновки | Контрольні запитання та завдання | Література | Розділ 12. Іпотечні цінні папери | 12.1. Іпотечні цінні папери як інструмент рефінансування іпотечних кредитів | 12.2. Особливості випуску та обігу іпотечних цінних паперів у ЄС | 12.3. Особливості випуску та обігу іпотечних цінних паперів у США | 12.4. Особливості випуску та обігу іпотечних цінних паперів у Росії | 12.5. Особливості випуску та обігу іпотечних цінних паперів в Україні | 12.6. Іпотечна криза у США: причини виникнення та наслідки для світової економіки | Категорії та поняття | Висновки | Контрольні запитання та завдання | Література | Розділ 13. Цінні папери, забезпечені іншими активами | 13.1. Види цінних паперів, забезпечених іншими активами | 13.2. Колатералізовані боргові зобов’язання | Категорії та поняття | Висновки | Контрольні запитання та завдання | Література | Розділ 14. Оцінювання цінних паперів, забезпечених активами | 14.1. Ризики іпотечних цінних паперів та шляхи їх мінімізації | 14.2. Моделі оцінки швидкості дострокового погашення та рівня дефолтів пулу іпотечних активів | 14.3. Аналіз іпотечних цінних паперів на основі спреду з урахуванням опціону | 14.4. Аналіз цінних паперів, забезпечених іпотекою | Категорії та поняття | Висновки | Контрольні запитання та завдання | Література | Частина 5. ПОХІДНІ ЦІННІ ПАПЕРИ | Розділ 15. Форварди та ф’ючерси | 15.1. Форвардні угоди | 15.2. Ціноутворення на форвардному ринку | 15.3. Угода про форвардну процентну ставку | 15.4. Форвардні угоди з купівлі-продажу валюти | 15.5. Ф’ючерсні угоди | 15.6. Механізм укладення ф’ючерсних угод | 15.7. Хеджування ф’ючерсами | Ризики при хеджуванні. Категорії та поняття | Висновки | Контрольні запитання та завдання | Література | Розділ 16. Опціони | 16.1. Сутність, економічна природа, призначення опціонів | Класифікація опціонів | 16.2. Ціноутворення на ринку опціонів. Визначення вартості опціону | 16.3. Моделі оцінки опціонів на цінні папери | 16.3.1. Теоретичні засади побудови моделей | 16.3.2. Моделювання ціни опціону на акції. Модель Блека — Шоулза для біржових опціонів на акції | 16.3.3. Моделювання ціни біржового опціону на актив | 16.4. Ціна опціону на покупку і ціна базового активу | 16.5. Інвестиційні стратегії на ринку опціонів | 16.5.1. Синтетичні опціони | 16.5.2. Комбінації опціонів | 16.5.3. Спреди | 16.6. Варанти | Категорії та поняття | Висновки | Контрольні запитання та завдання | Література | Розділ 17. Свопи | 17.1. Поняття та види свопів | 17.2. Основні види свопів | 17.2.1. Процентний своп | 17.2.2. Валютний своп | 17.2.3. Своп активів | 17.2.4. Своп кредитного дефолту | 17.3. Оцінка процентних свопів | 17.3.1. Визначення вартості процентних свопів на основі цін облігацій | 17.3.2. Визначення вартості процентного свопу на основі FRA | Категорії та поняття | Висновки | Контрольні запитання та завдання | Література | Частина 6. АНАЛІЗ ЦІННИХ ПАПЕРІВ | Розділ 18. Фундаментальний аналіз | 18.1. Вплив факторів міжнародної економіки на оцінку вартості цінних паперів | 18.2. Аналіз впливу макроекономічних показників | 18.3. Залежність дохідності інвестицій від факторів галузевого рівня | 18.4. Оцінювання цінних паперів на основі аналізу діяльності компанії | Розділ 19. Технічний аналіз | 19.1. Графічні методи | 19.2. Методи фільтрації | 19.3. Методи екстраполяції | Розділ 20. Рейтинговий аналіз | 20.1. Зміст та мета рейтингового аналізу | 20.2. Процедура присвоєння рейтингу | 20.3. Види кредитних рейтингів | Категорії та поняття | Висновки | Контрольні запитання та завдання | Література | Частина 7. ПОРТФЕЛЬ ЦІННИХ ПАПЕРІВ | Розділ 21. Основні поняття, моделі та стратегії формування портфеля цінних паперів | 21.1. Дохідність та ризик портфеля | 21.2. Класичні моделі сучасної портфельної теорії | 21.3. Формування портфеля облігацій: стратегії диверсифікації та імунізації | 21.4. Оцінка ефективності управління портфелем цінних паперів | Розділ 22. Ринковий портфель, факторні моделі та арбітражна теорія | 22.1. Модель оцінки капітальних активів | 22.2. Індексна модель В. Шарпа | 22.3. Формування портфеля та багатофакторні моделі | 22.4. Арбітражна теорія ціноутворення та формування портфеля | Розділ 23. Актуальні проблеми теорії та практики портфельного інвестування | 3.1. Проблематика економічного характеру | 23.2. Проблематика застосування економіко-математичного інструментарію | Категорії та поняття | Висновки | Контрольні запитання та завдання | Література | Глосарій |  Скорочення | Предметний покажчик

Автори книги Цінні папери: підручник / за ред. В.Д. Базилевича

за ред. В.Д. Базилевича

Характеристики книги Цінні папери: підручник / за ред. В.Д. Базилевича

Видавництво: «Знання»
Мова: українська
Рік: 2011
Кількість сторінок: 1094
Обкладинка: тверда
Формат: 60х90/16
Вага: 1,245 кг.
ISBN: 978-966-346-851-8

Додати відгук

Введіть символи: *
captcha
Оновити