Телефони

044-235-49-25, 050-440-20-47

з 9:00 до 17:30 (Сб, Нд - вихідний)

Давня українська література (Х-XVIII ст.).: Практикум: навчальний посібник / С.А. Демченко, Ю.М. Сафонов

Давня українська література (Х-XVIII ст.).: Практикум: навчальний посібник / С.А. Демченко, Ю.М. Сафонов

70363
Немає в наявності
170 грн.136 грн.
Автори: С.А. Демченко, Ю.М. Сафонов
Гриф: рекомендовано МОН України
Аудиторія: для студентів філологічних факультетів вищих навчальних закладів, учителів, учнів загальноосвітніх шкіл, абітурієнтів, широкого кола читачів, яких цікавлять історія і культура України
Видавництво: «Знання»
Мова: українська
Рік: 2013
Кількість сторінок: 231
ISBN: 978-617-07-0000-1
LowCostBooks

Опис книги Давня українська література (Х-XVIII ст.).: Практикум: навчальний посібник / С.А. Демченко, Ю.М. Сафонов

У навчальному посібнику у хронологічній послідовності висвітлено найважливіші напрями розвитку літературного процесу в Україні від давнини до кінця ХVIII століття. Перевага цього посібника у порівнянні з виданнями попередніх років полягає насамперед в оновленій джерельній базі: він написаний з урахуванням праць сучасних вітчизняних і зарубіжних науковців, які досліджують історію розвитку української літератури. Особлива увага приділена проблемним питанням та маловивченим сторінкам вітчизняної медієвістики, переглянуто поширені стереотипи стосовно походження та розвитку української мови, літератури, культури в контексті історико-культурного розвитку сусідніх народів. До кожного розділу наведено контрольні запитання і завдання. У кінці книги подано тренувальні тести, відповіді до них та словник-довідник.
Для студентів філологічних факультетів вищих навчальних закладів, учителів, учнів загальноосвітніх шкіл, абітурієнтів, широкого кола читачів, яких цікавлять історія і культура України.

Зміст книги Давня українська література (Х-XVIII ст.).: Практикум: навчальний посібник / С.А. Демченко, Ю.М. Сафонов

Передмова | Розділ 1. Зародження і становлення давньої української літератури. Проблеми наукової періодизації історії української літератури | 1.1. Археологічні та історичні відомості про корені українства | 1.2. Предмет і завдання курсу історії української літератури Х—ХVІІІ ст. | 1.3. Проблема періодизації історії української літератури (версії О. Огоновського, І. Франка, Д. Чижевського, С. Єфремова) | Контрольні запитання і завдання | Рекомендована література | Розділ 2. Перекладна література Київської Русі | 2.1. Трансплантація візантійської й давньоболгарської літератур на києворуському ґрунті | 2.2. Біблія — пам’ятка світової літератури | 2.3. Апокрифи | 2.4. Переклади Біблії європейськими та слов’янськими мовами | 2.5. Біблійні притчі та їхні обробки — першоджерела української літературної притчі. Оригінальні притчі. Художні засоби в “Молінні” Данила Заточника | 2.6. Провідні жанри перекладної літератури києво-руського періоду | Контрольні запитання і завдання | Рекомендована література | Розділ 3. Оригінальна література Київської Русі | 3.1. С. Єфремов про витоки оригінальної києворуської літератури | 3.2. Літописання українців — складова слов’янської традиції. Початковий, Київський та Галицько-Волинський літописи | 3.3. Змістова своєрідність легенд у “Повісті минулих літ” | 3.4. Інші оригінальні пам’ятки давньої української літератури києворуського періоду | Контрольні запитання і завдання | Рекомендована література | Розділ 4. “Слово про Закон і Благодать” митрополита Іларіона та параболи “Слово про людську душу й тіло”, “Про білоризця і про чернецтво” Кирила Турівського | 4.1. Перший вітчизняний митрополит Іларіон та його творчість | 4.2. Кирило Турівський — український Златоуст | Контрольні запитання і завдання | Рекомендована література | Розділ 5. “Слово о полку Ігоревім” — найвидатніша пам’ятка дружинної поезії ХІІ—ХІІІ ст. | 5.1. Історія відкриття та перші дослідження “Слова о полку Ігоревім”. До ювілею видання й дослідження пам’ятки | 5.2. Проблема жанрової приналежності та авторства пам’ятки | 5.3. Зміст “Слова” | 5.4. Форма “Слова” | 5.5. Особливості зображення природи в “Слові” | 5.6. Проблема інтегративного вивчення пам’ятки в шкільному курсі літератури | Контрольні запитання і завдання | Рекомендована література | Розділ 6. Полемічна література XVI—XVII ст. Творчість Івана Вишенського | 6.1. Історичні передумови загострення полеміки між православними, католиками та реформаційними рухами у XVI—XVII ст. | 6.2. Українські письменники-полемісти XVІ—XVII ст. | 6.3. Життя і творчість Івана Вишенського | Контрольні запитання і завдання | Рекомендована література | Розділ 7. Українська книжна поезія XІV—XVIІ ст. | 7.1. Багатомовність українського поетичного доробку XІV—XVIІ ст. Періодизація української поезії XІV—XVIІ ст. (версія В. Соболь) | 7.2. Бурлескні й травестійні вірші XVІ—XVIІ ст. Похвальні поезії братських шкіл та колегіумів | 7.3. Тематичні групи української поезії XVІ—XVIІ ст. | 7.4. Творчість К. Зиновіїва та І. Величковського | Контрольні запитання і завдання | Рекомендована література | Розділ 8. Зародження і розвиток української драматургії від давнини до ХVIII ст. | 8.1. Містерії, діалоги та ігри — найдавніші форми української народної драматургії. Обрядові ігри та ігрища. Народні вистави | 8.2. Шкільна навчальна драматургія ХVII—ХVIIІ ст. | 8.3. Український вертеп | Контрольні запитання і завдання | Рекомендована література | Розділ 9. Українська література, держава, культура у ХVІІІ ст. | 9.1. Історичні умови побутування України у ХVІІІ ст. Згубний вплив русифікаційної політики як наслідок Переяславської угоди 1654 р. | 9.2. Д. Чижевський як дослідник українського літературного бароко. Необароко ХХ—ХХІ ст. | 9.3. Українське бароко: поезія, проза, драматургія | Контрольні запитання і завдання | Рекомендована література | Розділ 10. Козацькі літописи | 10.1. Коротка історія виникнення, функціонування й занепаду козацтва | 10.2. Висвітлення подій Чорної ради в Літописі Самовидця | 10.3. Відтворення трагедії українського козацтва у битві під Берестечком за Літописом Г. Грабянки | 10.4. Тернисті шляхи Самійла Величка та його Літопису | 10.5. Ідеї автономізму в “Історії русів” | Контрольні запитання і завдання | Рекомендована література | Розділ 11. Життя і творчість Феофана Прокоповича | 11.1. Короткі біографічні відомості. Змістові особливості поезії | 11.2. Науковий спадок Ф. Прокоповича | 11.3. Своєрідність драми “Володимир” | Контрольні запитання і завдання | Рекомендована література | Розділ 12. Іван Мазепа — політичний діяч і письменник | 12.1. Короткі біографічні відомості про І. Мазепу | 12.2. Літературна спадщина видатного гетьмана | 12.3. Образ І. Мазепи в українській та світовій літературах | Контрольні запитання і завдання | Рекомендована література | Розділ 13. Життя і творчість Г. Сковороди | 13.1. Короткий огляд життєвого шляху українського Сократа. Поетичний доробок (збірка “Сад божественних пісень”) | 13.2. Збірка “Байки харківські”. Філософська система у творах | 13.3. Ідеї родинного виховання в параболах Г. Сковороди “Вдячний Еродій”, “Убогий Жайворонок” | Контрольні запитання і завдання | Рекомендована література | Розділ 14. Основні здобутки і втрати українства у ХVIIІ ст. | 14.1. Основні втрати українства у ХVIIІ ст. | 14.2. Модифікація жанрової системи української літератури напередодні ХІХ ст. | 14.3. Основні стильові напрями в літературі України у ХVIIІ ст. | Контрольні запитання і завдання | Рекомендована література | Програма навчальної дисципліни “Давня українська література” | Рекомендована література | Тренувальні тести | Тести з творчості Г. Сковороди | Відповіді на тести | Короткий словник-довідник

Автори книги Давня українська література (Х-XVIII ст.).: Практикум: навчальний посібник / С.А. Демченко, Ю.М. Сафонов

С.А. Демченко, Ю.М. Сафонов

Характеристики книги Давня українська література (Х-XVIII ст.).: Практикум: навчальний посібник / С.А. Демченко, Ю.М. Сафонов

Видавництво: «Знання»
Мова: українська
Рік: 2013
Кількість сторінок: 231
Обкладинка: тверда
Формат: 60х90/16
Вага: 359 г.
ISBN: 978-617-07-0000-1

Додати відгук

Введіть символи: *
captcha
Оновити