Телефони

044-235-49-25, 050-440-20-47

з 9:00 до 17:30 (Сб, Нд - вихідний)

Економічна історія: навчальний посібник / П.І. Юхименко. — 3-тє вид., випр. і доп.

Економічна історія: навчальний посібник / П.І. Юхименко. — 3-тє вид., випр. і доп.

63362
Немає в наявності
40 грн.
Автори: П.І. Юхименко
Гриф: рекомендовано МОН України
Аудиторія: для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів, науковців, усіх, кого цікавлять питання економічної історії
Видавництво: «Знання»
Мова: українська
Рік: 2012
Кількість сторінок: 341
ISBN: 978-966-7131-96-8
LowCostBooks

Опис книги Економічна історія: навчальний посібник / П.І. Юхименко. — 3-тє вид., випр. і доп.

Цей навчальний посібник створено на основі попередніх видань автора з економічної історії, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів. У посібнику за новою структурою курсу висвітлюються питання економічної історії від найдавніших часів до сучасності. Особлива увага приділяється аналізу трансформаційних етапів реформ і структурних змін у національних економіках і світовому господарстві новітнього часу. За структурою і змістом посібник відповідає програмі нормативного курсу з економічної історії для студентів економічних спеціальностей. При написанні посібника автором враховані програми викладання економічної історії в Ексетерському (Великобританія), Гессенському (Німеччина) та Московському державному ім. М.В. Ломоносова (Росія) університетах.
Розраховано на студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів, науковців, усіх, кого цікавлять питання економічної історії.

Зміст книги Економічна історія: навчальний посібник / П.І. Юхименко. — 3-тє вид., випр. і доп.

Вступ | Частина І. ДОІНДУСТРІАЛЬНА ЕКОНОМІКА | Розділ 1. Основні етапи розвитку й особливості первісного господарства | Етапи розвитку | Неолітична революція | Розділ 2. Розвиток східної (азіатської) моделі господарства у Стародавньому Єгипті | Особливості господарської діяльності | Сільське господарство і ремесло | Розвиток торгівлі | Розділ 3. Формування античної системи господарства у Стародавній Греції | Палацове господарство | Формування полісів | Торгівля | Розділ 4. Еволюція античної моделі господарського розвитку в Стародавньому Римі | Економіка періоду республіки | Економіка періоду імперії | Розділ 5. Становлення і розвиток європейського феодалізму | 5.1. Розвиток феодальної економіки у Західній Європі | Етапи становлення і характерні риси | Основи феодального ладу у Франкській державі | Формування сеньйоріального господарства | 5.2. Господарська діяльність на українських землях в епоху середньовіччя (V—XVI ст.) | Основи господарства | Формування вотчини | Господарська діяльність | Розвиток міст і торгівля | Руйнація і відродження | Аграрні відносини | Частина ІІ. ІНДУСТРІАЛЬНА ЕКОНОМІКА | Розділ 6. Передумови становлення нової моделі господарського розвитку | 6.1. Розвиток товарно-грошових відносин і зародження капіталістичного виробництва | Розвиток торгівлі | Форми об’єднання купців | Утворення грошового ринку | 6.2. Розклад феодалізму та умови виникнення капіталістичного способу виробництва | Розвиток продуктивних сил | Організація капіталістичного виробництва | 6.3. Великі географічні відкриття та їхній вплив на економічний розвиток Європи | Епоха Великих відкриттів | Соціально-економічні наслідки | 6.4. Первісне нагромадження капіталу як вихідний пункт становлення капіталізму в Західній Європі (кінець XV— початок XVII ст.) | Головні ознаки первісного нагромадження | Джерела первісного нагромадження в Англії | Розділ 7. Становлення і розвиток індустріальної господарської системи | 7.1. Особливості становлення капіталістичного виробництва у Голландії | Основи економічного зростання Голландії | Причини втрати економічного лідерства | 7.2. “Революційний” шлях становлення промислового капіталізму в Англії | Ліквідація пережитків феодалізму | Розвиток капіталістичного виробництва | Торгівля | Розвиток фермерства | Фінанси | 7.3. Господарство українських земель у ХVІІ—ХVІІІ ст. | Розвиток Лівобережжя та Слобожанщини | Правобережжя | Ремісниче та мануфактурне виробництво | Торгівля | Грошовий ринок | 7.4. Англія — батьківщина промислової революції | Передумови промислового перевороту | Створення колоніальної імперії | Розвиток капіталістичного фермерства | Перетворення Англії у “фабрику світу” | 7.5. Промисловий переворот у Франції | Особливості промислового перевороту у Франції | Розвиток банківської та кредитної сфер | Парцелярний характер землеволодіння | 7.6. Особливості промислового перевороту в Німеччині | Причини економічної відсталості | Передумови промислового перевороту | Формування грошово-кредитної системи | “Прусський” шлях розвитку капіталізму в сільському господарстві | 7.7. Промисловий переворот і розвиток капіталізму в Україні | Передумови промислового перевороту | Особливості розвитку капіталізму | Особливості української промисловості | Формування внутрішнього ринку | 7.8. Утворення США, їх економічний розвиток у ХІХ ст. (переселенський капіталізм) | Розвиток капіталізму | Війна за незалежність та її наслідки | Особливості промислового перевороту | Розвиток сільського господарства | Розвиток торгівлі, грошової і кредитної систем | Розділ 8. Еволюція промислового капіталізму в другій половині ХІХ — на початку ХХ ст. | 8.1. Друга технологічна революція і розвиток світових продуктивних сил (кінець ХІХ — початок ХХ ст.) | Загальна тенденція економічного розвитку | Електрика і електротехніка | Металургія і транспорт | Технологія і організація виробництва | Монополізація виробництва | 8.2. Особливостi становлення монополiстичного капіталізму у провідних країнах світу (США, Німеччина) | Умови швидкого розвитку економіки США | Антимонопольна політика | Причини піднесення Німеччини | Структура економіки | Концентрація і монополізація | 8.3. Колоніальна система господарства і становище залежних країн наприкінці xix — на початку xx ст. | Історичні форми колоніалізму | Зміна колоніальної політики метрополій | Розвиток промисловості в колоніях | Залежні країни | Розвиток українських земель | 8.4. Ліберально-реформістська модель регульованого капіталізму США | Періоди процесу етатизації | Конверсія та її наслідки | Економічна криза 1929—1933 рр. | “Новий курс” Ф. Рузвельта | 8.5. Розвиток етатистської системи господарських відносин у Великобританії і Франції | Післявоєнна економіка Великобританії | Антикризова політика уряду Великобританії | Післявоєнна економіка Франції | Економіка періоду світової кризи | 8.6. Становлення державного соціалізму в СРСР | Революційні перетворення | Політика “воєнного комунізму” | Нова економічна політика | Згортання непу і формування командної економіки | Частина ІІІ. ПОСТІНДУСТРІАЛЬНЕ СУСПІЛЬСТВО: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ | Розділ 9. Посилення інтернаціоналізації господарської діяльності та економічної інтеграції | Транснаціональні корпорації | Інтеграція | Асиметрія стану і розвиток сучасної світової економіки | Розділ 10. Зростання економічної могутності й проблеми країни — лідера світової економіки — США | Основи економічного зростання | Перехід до постіндустріального суспільства | Перехід до “рейганоміки” | План Маршалла | Розділ 11. Динаміка, форми та особливості економічного розвитку провідних європейських країн | Особливості економічної моделі | Великобританія: політика державного регулювання | “Тетчеризм” | Франція | Економічний курс голлізму |  Політика 70—90-х років | Німеччина | Грошова і економічна реформи | Розвиток у 70—90-ті роки | Розділ 12. Особливості японської моделі економічного розвитку в післявоєнний період | Відродження післявоєнного господарства | Особливості економічної моделі | Розділ 13. Розвиток економіки СРСР у новітній період (1945—1991 рр.) | 13.1. Вибір економічної стратегії розвитку СРСР у період 40—50-х років | Післявоєнна економіка | Основні джерела перебудови | Вибір економічної стратегії | Особливості відбудови в СРСР | 13.2. Розвиток економіки СРСР у 50—80-ті роки | 50—60-ті роки | 1971—1985 рр. | 1985—1991 рр. | Розділ 14. Проблеми формування індустріального суспільства у країнах, що звільнилися від колоніального панування | Стратегія розвитку | Класифікація країн третього світу | Перша група | Друга група | Третя група | Проблеми заборгованості | Інтеграційні процеси | Розділ 15. Економіка України в період переходу до ринкової моделі господарювання | Політика реформ | Проблеми перехідного періоду | Розділ 16. Проблеми входження економіки України у світове господарство | Факторні умови конкурентоспроможності | Джерела конкурентних переваг | Проблеми входження у світову економіку | Зовнішньоекономічна діяльність держави | Словник економічних термінів | Перелік екзаменаційних питань з курсу “Економічна історія” | Література

Автори книги Економічна історія: навчальний посібник / П.І. Юхименко. — 3-тє вид., випр. і доп.

П.І. Юхименко

Характеристики книги Економічна історія: навчальний посібник / П.І. Юхименко. — 3-тє вид., випр. і доп.

Видавництво: «Знання»
Мова: українська
Рік: 2012
Кількість сторінок: 341
Обкладинка: тверда
Формат: 60х90/16
Вага: 479 г.
ISBN: 978-966-7131-96-8

Додати відгук

Введіть символи: *
captcha
Оновити