Телефони

044-235-49-25, 050-440-20-47

з 9:00 до 17:30 (Сб, Нд - вихідний)

Економічна теорія: Політекономія: практикум: навчальний посібник / за ред. В.Д. Базилевича. — 2-ге вид., стер.

Економічна теорія: Політекономія: практикум: навчальний посібник / за ред. В.Д. Базилевича. — 2-ге вид., стер.

71360
Немає в наявності
0 грн.
 
 
Автори: за ред. В.Д. Базилевича
Гриф: рекомендовано МОН України
Аудиторія: для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, підприємців, економістів-практиків, керівників підприємств
Видавництво: «Знання»
Мова: українська
Рік: 2013
Кількість сторінок: 496
ISBN: 978-617-07-0056-8
LowCostBooks

Опис книги Економічна теорія: Політекономія: практикум: навчальний посібник / за ред. В.Д. Базилевича. — 2-ге вид., стер.

Практикум є логічним доповненням підручника “Економічна теорія: Політекономія”, створеного викладачами економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Представлені в ньому навчальні тренінги з усіх тем курсу містять визначення основних понять та категорій, тестові завдання, завдання на встановлення правильності тверджень (так/ні), на встановлення відповідностей, творчі завдання, задачі, графоаналітичні вправи, контрольні запитання і завдання. Вони допоможуть студентам здобути фундаментальні знання в галузі економічної теорії, сформувати сучасне економічне мислення, навички практичного застосування набутих знань та самостійного наукового дослідження, а також забезпечити комплексну перевірку рівня засвоєння нового матеріалу. До кожної теми додаються перелік першоджерел, рекомендованої літератури, а також відповіді на тестові завдання та розв’язки задач.
Для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, підприємців, економістів-практиків, керівників підприємств. Викладачам економічної теорії книга буде корисною також у проведенні поточного контролю та підсумкового оцінювання знань студентів, впровадженні в навчальний процес дистанційних і комп’ютерних технологій.

Зміст книги Економічна теорія: Політекономія: практикум: навчальний посібник / за ред. В.Д. Базилевича. — 2-ге вид., стер.

Вступ | Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ТЕОРІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА | Глава 1. Предмет і методи дослідження економічної теорії | 1.1. Основні поняття та категорії | Навчальний тренінг | 1.2. Тестові завдання | 1.3. Творчі завдання | 1.4. Контрольні запитання і завдання | Література | Відповіді | Глава 2.  Економічні потреби суспільства. Економічні інтереси | 2.1. Основні поняття та категорії | Навчальний тренінг | 2.2. Тестові завдання | 2.3. Творчі завдання | 2.4. Контрольні запитання і завдання | Література | Відповіді | Глава 3. Економічна система суспільства. Відносини власності | 3.1. Основні поняття та категорії | Навчальний тренінг. | 3.2. Тестові завдання | 3.3.  Творчі завдання | 3.4. Задачі | 3.5. Контрольні запитання і завдання | Література | Відповіді та розв’язки | Глава 4. Закономірності та особливості розвитку перехідних економік | 4.1. Основні поняття та категорії | Навчальний тренінг | 4.2. Тестові завдання | 4.3. Творчі завдання | 4.4. Задачі | 4.5. Контрольні запитання і завдання | Література | Відповіді та розв’язки | Глава 5. Форми організації суспільного виробництва та їх еволюція | 5.1. Основні поняття та категорії | Навчальний тренінг | 5.2. Тестові завдання | 5.3. Творчі завдання | 5.4. Задачі | 5.5. Контрольні запитання і завдання | Література | Відповіді та розв’язки | Глава 6. Теорія грошей і грошового обігу | 6.1. Основні поняття та категорії | Навчальний тренінг | 6.2. Тестові завдання | 6.3. Творчі завдання | 6.4. Задачі | 6.5. Контрольні запитання і завдання | Література | Відповіді та розв’язки | Розділ ІІ. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ | Глава 7. Ринкова економіка: суть, структура та інфраструктура | 7.1. Основні поняття та категорії | 7.2. Тестові завдання | 7.3. Творчі завдання | 7.4. Задачі | 7.5. Контрольні запитання і завдання | Література | Відповіді та розв’язки | Глава 8.  Попит і пропозиція. Теорія ринкової рівноваги | 8.1. Основні поняття та категорії | Навчальний тренінг | 8.2. Тестові завдання | 8.3. Творчі завдання | 8.4. Задачі | 8.5. Графоаналітичні вправи | 8.6. Контрольні запитання і завдання | Література | Відповіді та розв’язки | Глава 9. Конкуренція і монополія в ринковій системі | 9.1. Основні поняття та категорії | Навчальний тренінг | 9.2. Тестові завдання | 9.3. Творчі завдання | 9.4. Задачі | 9.5. Контрольні запитання і завдання | Література | Відповіді та розв’язки | Глава 10. Підприємництво у ринковій економіці | 10.1. Основні поняття та категорії | Навчальний тренінг | 10.2. Тестові завдання | 10.3. Творчі завдання | 10.4. Задачі | 10.5. Контрольні запитання і завдання | Література | Відповіді та розв’язки | Глава 11. Капітал. Витрати виробництва і прибуток | 11.1. Основні поняття та категорії | Навчальний тренінг | 11.2. Тестові завдання | 11.3. Творчі завдання | 11.4. Задачі | 11.5. Контрольні запитання і завдання | Література | Відповіді та розв’язки | Глава 12. Ринкові відносини в аграрному секторі економіки | 12.1. Основні поняття та категорії | Навчальний тренінг | 12.2. Тестові завдання | 12.3. Творчі завдання | 12.4.  Задачі | 12.5. Контрольні запитання і завдання | Література | Відповіді та розв’язки | Глава 13. Доходи, їх джерела й розподіл | 13.1. Основні поняття та категорії | Навчальний тренінг | 13.2. Тестові завдання | 13.3. Творчі завдання | 13.4. Задачі | 13.5. Контрольні запитання і завдання | Література | Відповіді та розв’язки | Глава 14. Економіка невизначеності, ризику і страхування | 14.1. Основні поняття та категорії | Навчальний тренінг | 14.2. Тестові завдання | 14.3. Творчі завдання | 14.4. Задачі | 14.5. Контрольні запитання і завдання | Література | Відповіді та розв’язки | Розділ III. ОСНОВИ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ | Глава 15. Національне виробництво і відтворення | 15.1. Основні поняття та категорії | Навчальний тренінг. | 15.2. Тестові завдання | 15.3. Творчі завдання | 15.4. Задачі | 15.5.  Контрольні запитання і завдання | Література | Відповіді та розв’язки | Глава 16. Макроекономічна нестабільність і економічне зростання | 16.1. Основні поняття та категорії | Навчальний тренінг | 16.2. Тестові завдання | 16.3. Творчі завдання | 16.4. Задачі | 16.5.  Графоаналітичні вправи | 16.6. Контрольні запитання і завдання | Література | Відповіді та розв’язки |  Глава 17. Фінансова система | 17.1. Основні поняття та категорії | Навчальний тренінг | 17.2. Тестові завдання | 17.3. Творчі завдання | 17.4. Задачі | 17.5. Контрольні запитання і завдання | Література | Відповіді та розв’язки | Глава 18. Кредитна система | 18.1. Основні поняття та категорії | Навчальний тренінг | 18.2.  Тестові завдання | 18.3. Творчі завдання | 18.4. Задачі | 18.5. Контрольні запитання і завдання | Література | Відповіді та розв’язки | Глава 19. Урядове регулювання національної економіки | 19.1. Основні поняття та категорії | Навчальний тренінг | 19.2.  Тестові завдання | 19.3. Творчі завдання | 19.4. Задачі | 19.5.  Контрольні запитання і завдання | Література | Відповіді та розв’язки | Глава 20. Теоретичні аспекти ринкової трансформації економіки України | 20.1. Основні поняття та категорії | Навчальний тренінг | 20.2. Тестові завдання | 20.3. Творчі завдання | 20.4. Контрольні запитання і завдання | Література | Відповіді | Розділ IV.  ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА | Глава 21. Інтернаціоналізація господарського життя  і світовий ринок | 21.1. Основні поняття та категорії | Навчальний тренінг. | 21.2. Тестові завдання | 21.3. Творчі завдання | 21.4. Задачі | 21.5. Контрольні запитання і завдання | Література | Відповіді та розв’язки | Глава 22.  Глобалізація економіки та загальноцивілізаційні проблеми людства | 22.1. Основні поняття та категорії | Навчальний тренінг | 22.2. Тестові завдання | 22.3. Творчі завдання | 22.4. Контрольні запитання і завдання | Література | Відповіді

Автори книги Економічна теорія: Політекономія: практикум: навчальний посібник / за ред. В.Д. Базилевича. — 2-ге вид., стер.

за ред. В.Д. Базилевича

Характеристики книги Економічна теорія: Політекономія: практикум: навчальний посібник / за ред. В.Д. Базилевича. — 2-ге вид., стер.

Видавництво: «Знання»
Мова: українська
Рік: 2013
Кількість сторінок: 496
Обкладинка: тверда
Формат: 60х90/16
Вага: 614 г.
ISBN: 978-617-07-0056-8
 

 

Додати відгук

Введіть символи: *
captcha
Оновити