Телефони

044-235-49-25, 050-440-20-47

з 9:00 до 17:30 (Сб, Нд - вихідний)

Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навчальний посібник / В.М. Гриньова, Г.Ю. Шульга

Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навчальний посібник / В.М. Гриньова, Г.Ю. Шульга

61901
Немає в наявності
20 грн.
Автори: В.М. Гриньова, Г.Ю. Шульга
Гриф: рекомендовано МОН України
Аудиторія: для студентів вищих навчальних закладів економічного профілю. Посібник буде корисним також викладачам, аспірантам, на­уковцям, економістам-практикам.
Видавництво: «Знання»
Мова: українська
Рік: 2010
Кількість сторінок: 310
ISBN: 978-966-346-554-8
LowCostBooks

Опис книги Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навчальний посібник / В.М. Гриньова, Г.Ю. Шульга

Тематично посібник зорієнтований на ґрунтовне засвоєння студентами основ ринкових перетворень, які відбуваються в соціально-трудовій сфері України, висвітлення умов підвищення ефективності праці, вдосконалення організації оплати праці та гармонізації соціально-трудових відносин на всіх рівнях економічної системи. Посібник складається з двох розділів. У першому розділі розкриваються теоретичні засади аналізу трудових ресурсів і трудового потенціалу суспільства, функціонування системи соціально-трудових відносин, ринку праці, зайнятості. У другому — висвітлено управління системою оплати праці у ринкових умовах. До кожної теми додаються запитання і завдання для самоконтролю. У підрозділі “Практичні завдання і рекомендації” до кожної теми наводяться завдання для обговорення і дискусій, тести, задачі й методичні рекомендації до розв’язання задач. Усі розрахунки та статистичні матеріали подано безпосередньо в тексті, що сприяє кращому засвоєнню теоретичного матеріалу.
Для студентів вищих навчальних закладів економічного профілю. Посібник буде корисним також викладачам, аспірантам, на­уковцям, економістам-практикам.

Зміст книги Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навчальний посібник / В.М. Гриньова, Г.Ю. Шульга

Вступ | Розділ І. РОЗВИТОК ТА РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН | Тема 1. Об’єкт, предмет і завдання дисципліни “Економіка праці та соціально-трудові відносини” | 1.1. Теоретичні основи дисципліни |1.2. Мета та завдання дисципліни | Запитання та завдання для самоконтролю | Тема 2. Трудові ресурси та трудовий потенціал суспільства | 2.1. Характеристика населення як соціально-економічної категорії | 2.2. Відтворення та міграція населення | 2.3. Трудовий потенціал: формування, розвиток та оцінка | Запитання та завдання для самоконтролю | Тема 3. Соціально-трудові відносини як система | 3.1. Формування та розвиток системи соціально-трудових відносин | 3.2. Суб’єкти соціально-трудових відносин | 3.3. Рівні, типи та принципи функціонування соціально-трудових відносин | Запитання та завдання для самоконтролю | Тема 4. Механізм функціонування системи соціально-трудових відносин: організаційні аспекти | 4.1. Сутність механізму функціонування системи соціально-трудових відносин | 4.2. Регулювання соціально-трудових відносин з боку держави та підприємств | Запитання та завдання для самоконтролю | Тема 5. Соціальне партнерство | 5.1. Сутність соціального партнерства | 5.2. Узгодження інтересів суб’єктів соціального партнерства | 5.3. Чинники оптимального збалансування та реалізації інтересів суб’єктів соціального партнерства | Запитання та завдання для самоконтролю | Тема 6. Ринок праці та його регулювання | 6.1. Сутність, функції та структура ринку праці | 6.2. Сегментація ринку праці | 6.3. Взаємозв’язок між попитом та пропозицією на робочу силу | 6.4. Державне регулювання ринку праці | 6.5. Особливості функціонування ринку праці в Харківській області |  Запитання та завдання для самоконтролю | Тема 7. Соціально-трудові відносини зайнятості |  7.1. Соціально-економічна сутність зайнятості та її види | 7.2. Причини, види та показники безробіття | 7.3. Державна політика у сфері зайнятості населення | Запитання та завдання для самоконтролю | Тема 8. Моніторинг соціально-трудової сфери як інструмент регулювання й удосконалення соціально-трудових відносин | 8.1. Загальні положення і принципи моніторингу соціально-трудової сфери | 8.2. Методи і моделі соціально-економічних досліджень | Запитання та завдання для самоконтролю | Тема 9. Міжнародний досвід регулювання соціально-трудових відносин | 9.1. Особливості регулювання трудової діяльності населення | 9.2. Регулювання міграційних процесів | Запитання та завдання для самоконтролю | Розділ ІІ.УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ОПЛАТИ ПРАЦІ У РИНКОВИХ УМОВАХ | Тема 10. Праця як сфера життєдіяльності та основний фактор виробництва | 10.1. Сутність та характер праці | 10.2. Класифікація видів праці | 10.3. Виявлення рівня задоволення працею | Запитання та завдання для самоконтролю | Тема 11. Планування праці | 11.1. Визначення потреби у робочій силі | 11.2. Планування продуктивності праці | 11.3. Прогнозування розміру коштів на оплату праці | Запитання та завдання для самоконтролю | Тема 12. Організація та нормування праці | 12.1.Поняття, зміст та завдання організації праці | 12.2.Організація робочих місць | 12.3. Норми розподілу і кооперації праці | 12.4. снови організації нормування праці | 12.5. Різновиди норм праці | Запитання та завдання для самоконтролю | Тема 13. Продуктивність та ефективність праці | 13.1. Теоретичні аспекти продуктивності й ефективності праці | 13.2. Показники і методи вимірювання продуктивності праці | 13.3. Фактори і резерви підвищення продуктивності праці | Запитання та завдання для самоконтролю | Тема 14. Політика доходів і оплата праці | 14.1. Вартість робочої сили | 14.2. Види доходів населення | 14.3. Функції та елементи оплати праці | 14.4. Форми та системи оплати праці | 14.5. Державне регулювання оплати праці | 14.6. Особливості оплати праці на зарубіжних підприємствах | Запитання та завдання для самоконтролю | Тема 15. Аналіз, звітність та аудит у сфері оплати праці | 15.1. Аналіз системи оплати праці | 15.2. Звітність та аудит у сфері оплати праці | Запитання та завдання для самоконтролю | Тема 16. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин | 16.1. Особливості функціонування МОП | 16.2. Розробка програм, спрямованих на покращання умов функціонування соціально-трудових відносин | Запитання та завдання для самоконтролю | Практичні завдання і рекомендації | Словник основних термінів | Список літератури

Автори книги Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навчальний посібник / В.М. Гриньова, Г.Ю. Шульга

В.М. Гриньова, Г.Ю. Шульга

Характеристики книги Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навчальний посібник / В.М. Гриньова, Г.Ю. Шульга

Видавництво: «Знання»
Мова: українська
Рік: 2010
Кількість сторінок: 310
Обкладинка: тверда
Формат: 60х90/16
Вага: 447 г.
ISBN: 978-966-346-554-8

Додати відгук

Введіть символи: *
captcha
Оновити