Телефони

044-235-49-25, 050-440-20-47

з 9:00 до 17:30 (Сб, Нд - вихідний)

Економіка та організація виробництва: навчальний посібник / З.М. Скибінська

Економіка та організація виробництва: навчальний посібник / З.М. Скибінська

71039
Немає в наявності
20 грн.
Автори: З.М. Скибінська
Гриф: рекомендовано МОН України
Аудиторія: для студентів економічних та неекономічних спеціальностей, викладачів вищих закладів освіти, керівників виробничих підприємств та економістів-практиків
Видавництво: «Знання»
Мова: українська
Рік: 2012
Кількість сторінок: 299
ISBN: 978-617-07-0035-3
LowCostBooks

Опис книги Економіка та організація виробництва: навчальний посібник / З.М. Скибінська

У навчальному посібнику розглянуто основи організації виробництва, а також економічне підґрунтя ефективного функціонування підприємств у сучасній системі господарювання. Висвітлено питання ефективності використання необоротних та оборотних активів підпри­ємства, особливостей добору персоналу та оплати праці, ціноутво­рення, собівартості продукції, інвестицій, фінансово-економічних результатів діяльності підприємства, а також методи організації виробництва.
Для студентів економічних та неекономічних спеціальностей, викладачів вищих закладів освіти, керівників виробничих підприємств та економістів-практиків.

Зміст книги Економіка та організація виробництва: навчальний посібник / З.М. Скибінська

ВСТУП | ПІДПРИЄМСТВО В СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ ГОСПОДАРЮВАННЯ. Розділ 1 | 1.1. Поняття підприємства та його види | 1.2. Види й організаційно-правові форми об’єднань підприємств | 1.3. Організаційна і виробнича структура підприємства | 1.4. Управління підприємством | Контрольні запитання | Тести | Практичні завдання | НЕОБОРОТНІ АКТИВИ ПІДПРИЄМСТВА. Розділ 2 | 2.1. Сутність необоротних активів підприємства | 2.2. Визнання та оцінка основних засобів підприємства | 2.3. Зношування основних засобів підприємства | 2.4. Амортизація основних засобів підприємства, методи нарахування | 2.5. Показники стану та використання основних засобів підприємства | 2.6. Виробнича потужність підприємства | Контрольні запитання | Тести | Практичні завдання | ОБОРОТНІ АКТИВИ ПІДПРИЄМСТВА. Розділ 3 | 3.1. Склад, структура та класифікація оборотних активів | 3.2. Визначення потреби в оборотних активах | 3.3. Управління запасами матеріальних ресурсів на підприємстві | 3.4. Показники ефективності використання оборотних активів на підприємстві | Контрольні запитання | Тести | Практичні завдання | ПЕРСОНАЛ ПІДПРИЄМСТВА ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ. Розділ 4 | 4.1. Поняття, класифікація та структура персоналу | 4.2. Кадрова політика підприємства | 4.3. Продуктивність праці та методи її визначення | 4.4. Планування продуктивності праці на підприємстві | Контрольні запитання | Тести | Практичні завдання | ОПЛАТА ПРАЦІ. Розділ 5 | 5.1. Сутність заробітної плати | 5.2. Сучасне регулювання оплати праці | 5.3. Організація оплати праці на підприємстві | 5.4. Форми оплати праці | 5.5. Система преміювання працівників підприємства | 5.6. Доплати та надбавки до заробітної плати | Контрольні запитання | Тести | Практичні завдання | ВИТРАТИ ПІДПРИЄМСТВА ТА СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ. Розділ 6 | 6.1. Поняття і класифікація витрат підприємства | 6.2. Собівартість продукції та її планування | 6.3. Калькулювання собівартості продукції | 6.4. Шляхи зниження собівартості продукції та управління витратами | Контрольні запитання | Тести | Практичні завдання | ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. Розділ 7 | 7.1. Формування доходу підприємства | 7.2. Визначення фінансового результату діяльності підприємства | 7.3. Прибуток підприємства, його види | 7.4. Інформаційна база оцінки фінансово-економічного стану підприємства | 7.5. Показники оцінки фінансово-економічного стану та ефективності діяльності підприємства | Контрольні запитання | Тести | Практичні завдання | ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА. Розділ 8 | 8.1. Економічна сутність, класифікація та структура інвестицій | 8.2. Капіталовкладення підприємства та принципи планування | 8.3. Оцінка ефективності капіталовкладень підприємства | 8.4. Управління інвестиціями на підприємстві | Контрольні запитання | Тести | Практичні завдання | АНТИКРИЗОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА. Розділ 9 | 9.1. Економічна безпека підприємства | 9.2. Реструктуризація і санація підприємства | 9.3. Банкрутство та ліквідація підприємства | Контрольні запитання | Тести | Практичні завдання | ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА. Розділ 10 | 10.1. Організація виробництва: сутність, структура і принципи | 10.2. Типи і форми організації виробництва | 10.3. Методи організації виробництва | Контрольні запитання | Тести | Практичні завдання | Розділ 11. ПІДГОТОВКА ВИРОБНИЦТВА | 11.1. Науково-дослідна підготовка виробництва | 11.2. Проектно-конструкторська підготовка виробництва | 11.3. Технологічна підготовка виробництва | 11.4. Організаційна підготовка виробництва | Контрольні запитання | Тести | Практичні завдання | ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ. Розділ 12 | 12.1. Виробничий процес та його складові | 12.2. Виробнича структура підприємства | 12.3. Сутність та тривалість виробничого циклу | Контрольні запитання | Тести | Практичні завдання | ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТА ЇЇ НОРМУВАННЯ. Розділ 13 | 13.1. Організація праці та трудові процеси | 13.2. Організація та обслуговування робочих місць | 13.3. Нормування праці та витрати робочого часу | 13.4. Системи норм і нормативів праці | Контрольні запитання | Тести | Практичні завдання | СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ | ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК

Автори книги Економіка та організація виробництва: навчальний посібник / З.М. Скибінська

З.М. Скибінська

Характеристики книги Економіка та організація виробництва: навчальний посібник / З.М. Скибінська

Видавництво: «Знання»
Мова: українська
Рік: 2012
Кількість сторінок: 299
Обкладинка: тверда
Формат: 60х90/16
Вага: 431 г.
ISBN: 978-617-07-0035-3

Додати відгук

Введіть символи: *
captcha
Оновити