Телефони

044-235-49-25, 050-440-20-47

з 9:00 до 17:30 (Сб, Нд - вихідний)

Етика: Відповіді на питання екзаменаційних білетів: навчальний посібник / В.С. Мовчан

Етика: Відповіді на питання екзаменаційних білетів: навчальний посібник / В.С. Мовчан

70502
Немає в наявності
10 грн.
Автори: В.С. Мовчан
Гриф: рекомендовано МОН України
Аудиторія: для студентів денної та заочної форм навчання, аспірантів і пошукувачів
Видавництво: «Знання»
Мова: українська
Рік: 2012
Кількість сторінок: 431
ISBN: 978-617-07-0048-3
LowCostBooks

Опис книги Етика: Відповіді на питання екзаменаційних білетів: навчальний посібник / В.С. Мовчан

Навчальний посібник має на меті допомогти опанувати історичний та систематичний курс етики і побудований у формі відповідей на питання, що виносяться на іспит. У такий спосіб актуалізується сприймання етичних проблем. Питання та відповіді на них осягають основне коло етичної проблематики та визначальні етапи історичного розвитку науки в її найсуттєвіших здобутках. За умови вдумливого їх сприймання є всі підстави для того, щоб отримати при складанні іспиту оцінку “відмінно”.
Для студентів денної та заочної форм навчання, аспірантів і пошукувачів. Книга буде корисною викла­дачам, науковцям, учителям, а також усім, хто цікавиться проблемами етики і закономірностями морального життя людства.

Зміст книги Етика: Відповіді на питання екзаменаційних білетів: навчальний посібник / В.С. Мовчан

ПЕРЕДМОВА | 1. Про предмет етики | 2. Основні поняття етики як науки | 3. Коло проблем дослідження етики | 4. Основні завдання етики як науки | 5. Три образи культури | 6. Мораль як явище культури | 7. Мораль і мистецтво | 8. Мораль та релігія | 9. Мораль і право | 10. Моральне регулювання у добу ранніх цивілізацій | 11. Моральні ідеї в культурі Давнього Єгипту | 12. Етика Давнього Вавилона, Палестини, Ірану | 13. Давньоіндійська етика | 14. Давньокитайське етичне вчення | 15. Становлення етичних ідей у Давній Греції | 16. Етика Сократа | 17. Етичні ідеї у філософії Платона | 18. Етика Аристотеля | 19. Етичні школи доби еллінізму | 20. Етика раннього християнства | 21. Візантійська етика | 22. Етика Київської Русі | 23. Етика Західноєвропейського середньовіччя | 24. Етика гуманістів доби Відродження |25. Два напрями в етиці Нового часу. Вчення Т. Гоббса та Дж. Локка про мораль | 26. Етика Спінози | 27. Етика англійського Просвітництва | 28. Етичні ідеї французького Просвітництва | 29. Етика німецьких просвітителів | 30. Етична думка в Україні XVII—XVIII ст. Етика Сковороди | 31. Етика Канта | 32.“Науковчення” Фіхте | 33. Етика свободи Шеллінга | 34. Етика Геґеля | 35. Евдемоністична етика Фойєрбаха | 36. Витоки соціально-етичного радикалізму. | 37. Утопічний соціалізм: моральні засади суспільної організації | 38. Декабризм: свобода як суспільне благо | 39. Революційний демократизм: етичні ідеї (Росія, Україна) | 40. Революційне народництво: ідея “морального боргу” | 41. Етика марксизму. Ленінізм: соціально-етичні ідеї | 42. Багатство напрямів в етиці ХІХ—ХХ ст. Етика утилітаризму | 43. Етичні ідеї позитивізму та прагматизму | 44. “Філософія життя” — етичний волюнтаризм | 45. Феноменологічна етика | 46. Екзистенціалізм: етика морального вибору | 47. Фройдизм та неофройдизм: етичний ірраціоналізм | 48. Метаетика | 49. Етика “всеєдності” | 50. Історія ідей походження моралі | 51. Антропогенез і регулювання стосунків | 52. Міфологічна свідомість і мораль | 53. Моральні якості людини ранніх культур | 54. Принципи аналізу історії моралі | 55. Мораль доби рабовласництва | 56. Феодальна мораль | 57. Мораль доби вільної конкуренції | 58. Поняття морального прогресу | 59. Проблема сутності моралі | 60. Мораль як діяльнісно-практичне відношення до світу | 61. Диференціація понять “моральна свідомість”, “моральна діяльність”, “моральнісне відношення” | 62. Соціальні функції та ціннісний зміст моралі | 63. Поняття “принцип” в етиці | 64. Альтруїзм — егоїзм — вихідні принципи родового життя | 65. Колективізм — індивідуалізм — принципи соціального буття | 66. Принцип єдності мети і засобів: методологія моральної діяльності | 67. Моральний ідеал — мета діяльності | 68. Поняття свободи в моралі | 69. Об’єктивні підстави свободи | 70. Фаталізм, волюнтаризм і свобода волі | 71. Суб’єкт свободи | 72. Свобода вибору і моральна відповідальність | 73. Свобода самоздійснення особи. Свобода і безсмертя | 74. Поняття “категорії етики” | 75. Категорії етики як система | 76. Добро — зло — вихідні етичні категорії | 77. Основні категорії моральної свідомості. Поняття “сором” | 78. Категорії “честь” та “гідність” | 79. Категорії “обов’язок” та “справедливість” | 80. Категорії моральної самосвідомості. Категорія “совість” | 81. Категорії “сенс життя” та “щастя” | 82. Екологічна етика як наука | 83. Діяльність людини в природі: етичні аспекти | 84. Унікальність планетарного життя: моральний підхід | 85. Еволюційна етика | 86. Етологія. Біоетика | 87. Екологічне виховання | 88. Моральні аспекти професійності | 89. Етика науки | 90. Лікарська етика | 91. Юридична етика | 92. Педагогічна етика | 93. Етика бізнесу | 94. Методологічні засади культури спілкування | 95. Любов як феномен невідчуженого спілкування | 96. Моральні засади дружби | 97. Основні принципи морального спілкування | 98. Спілкування — джерело виховання і самовиховання | 99. Мораль і майбутнє людства | СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Автори книги Етика: Відповіді на питання екзаменаційних білетів: навчальний посібник / В.С. Мовчан

В.С. Мовчан

Характеристики книги Етика: Відповіді на питання екзаменаційних білетів: навчальний посібник / В.С. Мовчан

Видавництво: «Знання»
Мова: українська
Рік: 2012
Кількість сторінок: 431
Обкдадинка: м‘яка
Формат: 60х90/16
Вага: 184 г.
ISBN: 978-617-07-0048-3

Додати відгук

Введіть символи: *
captcha
Оновити