Телефони

044-235-49-25, 050-440-20-47

з 9:00 до 17:30 (Сб, Нд - вихідний)

Еволюція сучасних економічних систем: навчальний посібник / Н.І. Гражевська

Еволюція сучасних економічних систем: навчальний посібник / Н.І. Гражевська

68047
Немає в наявності
20 грн.
Автори: Гражевська Н.І.
Гриф: рекомендовано МОН України
Аудиторія: для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів
Видавництво: «Знання»
Мова: українська
Рік: 2011
Кількість сторінок: 286
ISBN: 978-966-346-845-7
LowCostBooks

Опис книги Еволюція сучасних економічних систем: навчальний посібник / Н.І. Гражевська

У пропонованому навчальному посібнику на основі узагальнення теорії і практики соціально-економічного розвитку країн світу розкриваються найважливіші здобутки наукового осмислення трансформації сучасних економічних систем. Зокрема, висвітлюються сутнісні характеристики, функціонально-структурні параметри і типологізація, природа та основні тенденції розвитку сучасних економічних систем. Систематизуються основні чинники, механізми та національні моделі сучасних соціально-економічних перетворень; аналізуються провідні тенденції та інституційно-організаційні особливості струк­турування глобальної світогосподарської системи, системні ризики трансформації економіки України в умовах глобалізації, обґрунтовуються стратегічні пріоритети її реінтеграції до світового економічного простору. До кожного розділу наводяться переліки основних термінів та понять, контрольні запитання і завдання, тестові завдання.
Для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів. Книга буде корисною також науковцям, економістам-практикам, усім, хто прагне отримати фундаментальні знання в галузі еволюції економічних систем.

Зміст книги Еволюція сучасних економічних систем: навчальний посібник / Н.І. Гражевська

Передмова | Розділ 1.СУТНІСТЬ, СТРУКТУРА І ТИПОЛОГІЗАЦІЯ СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ | 1.1. Еволюція наукових підходів до аналізу сутності та структури економічних систем | 1.2. Ключові характеристики сучасних економічних систем | 1.3. Типологізація сучасних економічних систем | Навчальний тренінг | Розділ 2.ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕВОЛЮЦІЇ СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ | 2.1. Теорії інформаційного суспільства та економіки знань | 2.2. Становлення та розвиток економічної транзитології | 2.3. Системні перетворення економіки і суспільства у новітньому парадигмальному контексті | Навчальний тренінг | Розділ 3. ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ | 3.1. Сутність і специфіка якісних перетворень господарського життя суспільства | 3.2. Основні чинники, механізми та вектори соціально-економічних трансформацій | 3.3. Провідні тенденції розвитку сучасних економічних систем | Навчальний тренінг | Розділ 4. ВЗАЄМОДІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ТА ГЛОБАЛЬНОГО В ЕВОЛЮЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ | 4.1. Провідні атрактори структурування сучасної світової економіки | 4.2. Національні моделі перехідної економіки як вияв діалектичної єдності загального, особливого та одиничного в еволюційному процесі | 4.3. Конкурентоспроможність національних господарських систем в умовах глобалізації | Навчальний тренінг | Розділ 5. ІНСТИТУЦІЙНО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ У ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ ГОСПОДАРСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ | 5.1. Капітал як системоутворююча динамічна структура глобальної економіки | 5.2. Трансформація ролі та функцій держави в глобальній системі економічних координат | 5.3. Механізми економічних перетворень в епоху глобалізації | Навчальний тренінг | Розділ 6.ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ДЕТЕРМІНАНТИ СИСТЕМНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ | 6.1. Екзогенні та ендогенні ризики інтеграції України до світового економічного простору | 6.2. Конкурентоспроможність національної економіки в постіндустріальному вимірі | 6.3. Стратегічні пріоритети реінтеграції України до сучасного світогосподарського середовища | Навчальний тренінг | Словник основних термінів та понять

Автори книги Еволюція сучасних економічних систем: навчальний посібник / Н.І. Гражевська

Н.І. Гражевська

Характеристики книги Еволюція сучасних економічних систем: навчальний посібник / Н.І. Гражевська

Видавництво: «Знання»
Мова: українська
Рік: 2011
Кількість сторінок: 286
Обкладинка: тверда
Формат: 60х90/16
Вага: 405 г.
ISBN: 978-966-346-845-7

Додати відгук

Введіть символи: *
captcha
Оновити