Телефони

044-235-49-25, 050-440-20-47

з 9:00 до 17:30 (Сб, Нд - вихідний)

Географія промислових комплексів: підручник / С.І. Іщук, О.В. Гладкий

Географія промислових комплексів: підручник / С.І. Іщук, О.В. Гладкий

68270
Немає в наявності
0 грн.
Автори: С.І. Іщук, О.В. Гладкий
Гриф: затверджено МОН України
Аудиторія: для студентів, аспірантів, наукових працівників, які вивчають проблеми географії промислових комплексів, розміщення продуктивних сил і регіональної економіки, а також територіальну організацію виробництва
Видавництво: «Знання»
Мова: українська
Рік: 2011
Кількість сторінок: 375
ISBN: 978-966-346-863-1
LowCostBooks

Опис книги Географія промислових комплексів: підручник / С.І. Іщук, О.В. Гладкий

У підручнику висвітлено теоретичні та методичні основи географії промислових комплексів, а також проблеми територіальної організації промислового виробництва в Україні. Розкрито теоретичні основи розміщення галузей промисловості, закономірності і принципи територіальної організації промислових комплексів, наукові підходи до їх класифікації та типології. З’ясовано методичні засади галузевого і регіонального аналізу промислових комплексів, природні, економічні, науково-інновацій­ні, розселенські й транспортні передумови їх територіальної організації, особливості вияву агломераційного і вузлового ефектів. Проаналізовано фактори формування міжгалузевих та інтегральних промислових комплексів в Україні та світі. Розглянуто теорію і методику районування промисловості, основні промислові райони, вузли та агломерації України, міські промислові комплекси нашої держави, оцінено економічну ефективність їх функціонування.
Для студентів, аспірантів, наукових працівників, які вивчають проблеми географії промислових комплексів, розміщення продуктивних сил і регіональної економіки, а також територіальну організацію виробництва.

Зміст книги Географія промислових комплексів: підручник / С.І. Іщук, О.В. Гладкий

Передмова | Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗМІЩЕННЯ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА | 1.1. Сутність територіальної організації промисловості | 1.2. Закономірності та принципи територіальної організації промислових комплексів | 1.3. Промисловий комплекс — ефективна форма розміщення промислового виробництва | 1.4. Наукові підходи до класифікації і типології промислових комплексів | 1.5. Основні наукові підходи до вивчення промислових комплексів | Запитання і завдання для самоконтролю | Розділ 2. МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ГАЛУЗЕВОГО І РЕГІОНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ПРОМИСЛОВИХ КОМПЛЕКСІВ | 2.1. Класифікація галузей промислових комплексів | 2.2. Методи економічного обґрунтування розміщення промислових комплексів | 2.3. Методика аналізу виробничих зв’язків промислових комплексів | 2.4. Методичні засади структурного аналізу промислових комплексів економічних районів | 2.5. Ринкові механізми вдосконалення функціональної структури промислових комплексів | Запитання і завдання для самоконтролю | Розділ 3. ОСНОВНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗМІЩЕННЯ І ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ КОМПЛЕКСІВ | 3.1. Економічні передумови | 3.1.1. Трудові ресурси та їх кадровий склад | 3.1.2. Матеріально-технічна база і науково-технічний прогрес | 3.1.3. Суспільна організація виробництв | 3.1.4. Умови транспортування і збуту продукції | 3.1.5. Ринок споживання промислової продукції | 3.1.6. Міжнародна інвестиційна привабливість і зовнішньоекономічний потенціал промислових комплексів | 3.2. Природні передумови | 3.2.1. Роль і значення сировинних баз у формуванні промислових комплексів | 3.2.2.  Запаси та умови залягання мінерально-сировинних ресурсів | 3.2.3. Водні, лісосировинні та морські ресурси | 3.2.4. Виробництво сільськогосподарської сировини для промислової переробки | 3.2.5. Формування екологічного балансу промислових комплексів | 3.3. Науково-інноваційні передумови | 3.3.1. Сутність науково-інноваційного потенціалу держави та його роль у формуванні промислових комплексів | 3.3.2. Науково-технічний та інноваційний потенціал промислових комплексів України | 3.4. Розселенські і транспортні передумови | 3.4.1. Система міського розселення як передумова формування локальних промислових комплексів | 3.4.2. Транспортні комунікації як основа формування чинників комунікативності території | 3.5. Агломераційний і вузловий ефекти | 3.5.1. Сутність промислових вузлів і агломерацій як об’єктів суспільно-географічних досліджень | 3.5.2. Агломераційний ефект території та його вплив на розвиток локальних промислових комплексів | Запитання і завдання для самоконтролю | Розділ 4. ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА У МІЖГАЛУЗЕВИХ ПРОМИСЛОВИХ КОМПЛЕКСАХ УКРАЇНИ | 4.1. Сутність міжгалузевих комплексів і їх типологія | 4.2. Паливно-енергетичний комплекс | 4.3. Гірничо-металургійний комплекс | 4.4. Машинобудівний комплекс | 4.5. Комплекс хімічних та нафтохімічних виробництв | 4.6. Лісопромисловий комплекс | 4.7. Будівельний комплекс | 4.8. Комплекс з виробництва товарів народного споживання | 4.9. Структурні перетворення у міжгалузевих промислових комплексах | Запитання і завдання для самоконтролю | Розділ 5. ПРОМИСЛОВІ КОМПЛЕКСИ І РАЙОНУВАННЯ ПРОМИСЛОВОСТІ | 5.1. Сутність промислового районування. Районоутворюючі фактори | 5.2. Види, типи і таксономія промислових районів | 5.3.  Принципи виділення промислових районів | 5.4. Методологічні та методичні питання комплексного аналізу промислових вузлів | Запитання і завдання для самоконтролю | Розділ 6. ПРОМИСЛОВІ КОМПЛЕКСИ СВІТУ | 6.1. Паливно-енергетичний комплекс | 6.2. Гірничодобувна промисловість | 6.3. Світова металургія | 6.4. Машинобудування | 6.5.  Хімічна промисловість | 6.6.  Лісова промисловість | 6.7. Виробництво товарів легкої промисловості | 6.8. Харчова промисловість і рибний промисел | Запитання і завдання для самоконтролю | Розділ 7. ОСНОВНІ ПРОМИСЛОВІ РАЙОНИ, ВУЗЛИ ТА АГЛОМЕРАЦІЇ УКРАЇНИ | 7.1. Донецький промисловий район | 7.2. Придніпровський промисловий район | 7.3. Харківський (Північно-Східний) промисловий район | 7.4. Київський промисловий район | 7.5. Львівсько-Карпатський промисловий район | 7.6. Причорноморський промисловий район | 7.7. Подільський промисловий район | 7.8. Волинський (Північно-Західний) промисловий район | Запитання і завдання для самоконтролю | Словник термінів і понять | Література | Основна література | Додаткова література | Додатки | Додаток 1. Економічна ефективність промислового виробництва Дніпропетровської області | Додаток 2. Економічна ефективність промислового виробництва Донецької області | Додаток 3. Економічна ефективність промислового виробництва Київської області | Додаток 4. Економічна ефективність промислового виробництва Львівської області | Додаток 5. Економічна ефективність промислового виробництва Одеської області | Додаток 6. Економічна ефективність промислового виробництва Харківської області | Додаток 7. Структурні зрушення у промисловому виробництві Дніпропетровської області | Додаток 8. Структурні зрушення у промисловому виробництві Київської області | Додаток 9. Структурні зрушення у промисловому виробництві Одеської області | Додаток 10. Структурні зрушення у промисловому виробництві Харківської області | Додаток 11. Структурні зрушення у промисловому виробництві Львівської області | Додаток 12. Структурні зрушення у промисловому виробництві Донецької області   

Автори книги Географія промислових комплексів: підручник / С.І. Іщук, О.В. Гладкий

С.І. Іщук, О.В. Гладкий

Характеристики книги Географія промислових комплексів: підручник / С.І. Іщук, О.В. Гладкий

Видавництво: «Знання»
Мова: українська
Рік: 2011
Кількість сторінок: 375
Обкладинка: тверда
Формат: 60х90/16
Вага: 527 г.
ISBN: 978-966-346-863-1

Додати відгук

Введіть символи: *
captcha
Оновити