Телефони

044-235-49-25, 050-440-20-47

з 9:00 до 17:30 (Сб, Нд - вихідний)

Менеджмент організацій: навчальний посібник / В.І. Гуменник, Ю.С. Копчак

Менеджмент організацій: навчальний посібник / В.І. Гуменник, Ю.С. Копчак

65643
Немає в наявності
20 грн.
Автори: В.І. Гуменник, Ю.С. Копчак
Аудиторія: для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також для всіх, хто цікавиться проблемами сучасного менеджменту
Видавництво: «Знання»
Мова: українська
Рік: 2012
Кількість сторінок: 503
ISBN: 978-966-346-731-3
LowCostBooks

Опис книги Менеджмент організацій: навчальний посібник / В.І. Гуменник, Ю.С. Копчак

У навчальному посібнику висвітлено теоретичні основи мене­джменту, його функції, принципи і методи управління; основи вироблення та ухвалення рішень в управлінні різними підсистемами організації; методи керування виробничими процесами. Крім того, розглядаються шляхи забезпечення ефективності діяльності організацій: побудова структур і систем управління, їх проектування і моделювання.
Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також для всіх, хто цікавиться проблемами сучасного менеджменту.

Зміст книги Менеджмент організацій: навчальний посібник / В.І. Гуменник, Ю.С. Копчак

ВСТУП | Розділ 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ЯК ОБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ. СИСТЕМНА МОДЕЛЬ МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЇ | 1.1. Природа організації | 1.2. Характеристики організації | 1.3. Класифікація організацій | 1.4. Внутрішнє та зовнішнє середовище організації, їх взаємозв’язок і взаємозалежність | 1.5. Життєвий цикл організації та особливості управління на кожній стадії життєвого циклу | 1.6. Принципи та функції управління | 1.7. Моделі організації як об’єкта управління | 1.8. Організація як система | Розділ 2. УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЮ ПІДСИСТЕМОЮ ОРГАНІЗАЦІЇ | 2.1. Зміст і завдання управління маркетингом | 2.2. Сутність, середовище та цілі маркетингової діяльності організації | 2.3. Маркетинговий менеджмент: процес управління та функції. Планування управління маркетингом | 2.4. Організація структури управління маркетингом | 2.5. Мотивація і контроль у маркетинг-менеджменті | 2.6. Етика маркетинг-менеджера | 2.7. Забезпечення виробництва матеріально-технічними ресурсами | Розділ 3. УПРАВЛІННЯ РЕАЛІЗАЦІЄЮ КОМЕРЦІЙНОЇ ФУНКЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ | 3.1. Зміст і значення комерційної діяльності підприємства | 3.2. Зміст комерційної функції. Комерційний розрахунок | 3.3. Управління реалізацією комерційної функції. Підприємницький менеджмент | 3.4. Комерційна діяльність та маркетинг | Розділ 4. СУТНІСТЬ ТА ФАКТОРИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ | 4.1. Управління конкурентоспроможністю. Оцінка конкурентних можливостей фірми | 4.2. Аналіз конкурентів | 4.3. Аналіз рушійних сил галузі | 4.4. Аналіз поведінки фірм-конкурентів | 4.5. Визначення галузевих ключових факторів успіху | 4.6. Оцінка привабливості та перспектив розвитку галузі | 4.7. Аналіз споживачів | 4.8. Методи оцінки впливу факторів зовнішнього середовища на фірму | Розділ 5. УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЮ ПІДСИСТЕМОЮ | 5.1. Організація як соціальна система. Поняття соціального управління | 5.2. Соціальна ефективність управління | 5.3. Організаційна культура як чинник і середовище формування соціально-психологічної підсистеми управління | 5.4. Суть і функції соціального партнерства і соціальної відповідальності | Розділ 6. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ ПІДСИСТЕМОЮ ОРГАНІЗАЦІЇ | 6.1. Поняття фінансово-економічної підсистеми організації. Зміст фінансового менеджменту | 6.2. Стратегія, тактика і політика управління фінансами | 6.3. Організаційна структура фінансового менеджменту | 6.4. Функції фінансового менеджера | Розділ 7. ФІНАНСОВІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ МАЙНА ОРГАНІЗАЦІЇ | 7.1. Сутність фінансів підприємств, принципи їх організації та зміст | 7.2. Функції фінансів підприємств та їх характеристика | 7.3. Фінансові ресурси підприємств, їх склад і характеристика | 7.4. Особливості організації фінансів підприємств різних форм власності | Розділ 8. УПРАВЛІННЯ РИЗИКОЗАХИЩЕНІСТЮ ОРГАНІЗАЦІЇ | 8.1. Основні поняття теорії ризику. Характерні риси ризику | 8.2. Сутність і класифікація господарських ризиків | 8.3. Міра ризику | 8.4. Показники ризику і методи його оцінки | 8.5. Види втрат ризику | 8.6. Управління господарським ризиком. Ризик-менеджмент | 8.7. Методи стратегічного ризик-менеджменту | 8.8. Деякі види ризиків та моделі управління ними | Розділ 9. УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ В КРИЗОВОМУ СТАНІ | 9.1. Поняття, сутність, основні ознаки та джерела виникнення кризових ситуацій | 9.2. Фази та економічні прояви кризового стану підприємства | 9.3. Антикризовий процес та критерії його ефективності | 9.4. Сутність та принципи антикризового фінансового менеджменту | 9.5. Методи діагностики банкрутства підприємства | 9.6. Правове та організаційне забезпечення санаційних і ліквідаційних процедур | 9.7. Санація підприємства. Форми та джерела її проведення | Розділ 10. ПРОЕКТУВАННЯ ТА АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР. УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ | 10.1. Теоретичні основи та завдання проектування організацій | 10.2. Фактори, чинники та етапи формування організаційних структур | 10.3. Централізація і децентралізація побудови організаційної структури | 10.4. Види й типи організаційних структур та умови їх ефективного застосування | 10.5. Нове в типах організацій | 10.6. Рівні апарату управління та їх функції | 10.7. Стратегія організаційних змін | 10.8. Реінжиніринг в організаціях | Розділ 11. ДІАГНОСТИКА УПРАВЛІННЯ. ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ | 11.1. Основні поняття і принципи управлінського консультування | 11.2. Сфери застосування і цілі управлінського консультування | 11.3. Зміст і послідовність консалтингових процедур | 11.4. Результативність як об’єкт управління | 11.5. Ефективність менеджменту | 11.6. Принципи створення ефективної організації | 11.7. Управління за цілями | 11.8. Управління за результатами: фінський досвід | Розділ 12. ОСНОВИ КОРПОРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ | 12.1. Корпорація як форма бізнесу | 12.2. Корпоративний менеджмент: основні поняття | 12.3. Основні елементи системи ефективного корпоративного менеджменту | 12.4. Моделі корпоративного менеджменту | 12.5. Учасники корпоративного менеджменту | 12.6. Механізми корпоративного менеджменту | 12.7. Здійснення внутрішнього контролю в системі корпоративного менеджменту | 12.8. Специфіка державного управління корпораціями | 12.9. Сутність і регулювання корпоративних конфліктів | 12.10. Проблеми розвитку корпоративного менеджменту в Україні | КОРОТКИЙ ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК | ТЕСТИ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Автори книги Менеджмент організацій: навчальний посібник / В.І. Гуменник, Ю.С. Копчак

В.І. Гуменник, Ю.С. Копчак

Характеристики книги Менеджмент організацій: навчальний посібник / В.І. Гуменник, Ю.С. Копчак

Видавництво: «Знання»
Мова: українська
Рік: 2012
Кількість сторінок: 503
Обкладинка: тверда
Формат: 60х90/16
Вага: 638 г.
ISBN: 978-966-346-731-3

Додати відгук

Введіть символи: *
captcha
Оновити