Телефони

044-235-49-25, 050-440-20-47

з 9:00 до 17:30 (Сб, Нд - вихідний)

Міжнародні економічні відносини: навчальний посібник / В.В. Козик, Л.А. Панкова. — 9-е вид., стер.

Міжнародні економічні відносини: навчальний посібник / В.В. Козик, Л.А. Панкова. — 9-е вид., стер.

73117
Немає в наявності
0 грн.
Автори: В.В. Козик, Л.А. Панкова
Гриф: рекомендованоМОН України
Аудиторія: для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, усіх, кого цікавлять питання міжнародних економічних відносин
Видавництво: «Знання»
Мова: українська
Рік: 2013
Кількість сторінок: 469
ISBN: 978-966-346-612-5
LowCostBooks

Опис книги Міжнародні економічні відносини: навчальний посібник / В.В. Козик, Л.А. Панкова. — 9-е вид., стер.

У посібнику розкриваються структура, стан, основні тенденції та особливості розвитку міжнародних економічних відносин, механізм і специфіка їх реалізації. Книга устаткована­ графіками, таблицями, рисунками, схемами, необхідними статистичними даними, які дають змогу більш наочно розкрити динаміку міжнародних економічних відносин. У кінці кожного розділу наводяться контрольні запитання для перевірки знань студентів. За змістом книга відповідає програмі навчальної дисципліни “Міжнародні економічні відносини”. Посібник отримав високу оцінку фахівців і студентів.
Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, усіх, кого цікавлять питання міжнародних економічних відносин.

Зміст книги Міжнародні економічні відносини: навчальний посібник / В.В. Козик, Л.А. Панкова. — 9-е вид., стер.

Передмова | Розділ 1. МІЖНАРОДНИЙ ПОДІЛ ПРАЦІ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ | 1.1. Суть та фактори розвитку міжнародного поділу праці. Формування світогосподарського поділу праці | 1.2. Сучасні тенденції міжнародного поділу праці | 1.3. Форми і напрями розвитку міжнародної спеціалізації й кооперування виробництва | 1.4. Проблеми участі України у міжнародному поділі праці | Розділ 2.СВІТОВИЙ РИНОК ТА СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО | 2.1. Становлення світового ринку | 2.2. Характерні риси світового ринку | 2.3. Міжнародний рух товарів як ознака світового ринку | 2.4. Сучасне світове господарство | Розділ 3.МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА — БАЗА МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН | 3.1. Загальне поняття “міжнародна економіка” | 3.2. Структура міжнародної економіки | Розділ 4.МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ У СВІТОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ | 4.1. З історії міжнародних економічних відносин | 4.2. Види та характерні особливості сучасних міжнародних економічних відносин | 4.3. Роль міжнародних економічних відносин у вирішенні глобальних економічних проблем світового господарства | Розділ 5. МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ | 5.1. Суть, види та показники світової торгівлі | 5.2. Динаміка та тенденції світової торгівлі | 5.3. Типи зовнішньоторговельної політики держав | 5.4. Економічні наслідки протекціоністської політики | 5.5. Регулювання міжнародної торгівлі | 5.5.1. Класифікація інструментів регулювання міжнародної торгівлі товарами | 5.5.2. Митно-тарифні інструменти регулювання | 5.5.3. Нетарифні інструменти регулювання | 5.5.4. Світова організація торгівлі | 5.6. Зовнішня торгівля України | 5.7. Теорії міжнародної торгівлі | Розділ 6. МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ ПОСЛУГАМИ | 6.1. Суть та класифікація послуг | 6.2. Особливості міжнародної торгівлі послугами | 6.3. Вплив транспортних витрат на міжнародну торгівлю | 6.4. Державне регулювання міжнародної торгівлі послугами | Розділ 7. ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС | 7.1. Основні поняття та джерела інформації | 7.2. Структура платіжного балансу | 7.3. Рахунок поточних операцій | 7.4. Рахунок операцій з капіталом і фінансових операцій | 7.5. Методи зрівноваження платіжного балансу | 7.6. Теорії платіжного балансу | Розділ 8. МІЖНАРОДНИЙ РУХ КАПІТАЛУ | 8.1. Форми міжнародного руху капіталу | 8.2. Причини та значення міжнародного руху капіталу | 8.3. Особливості сучасного міжнародного руху капіталу | 8.4. Економічні ефекти прямих закордонних інвестицій | 8.5. Стан та проблеми іноземного інвестування в Україні | Розділ 9.МІЖНАРОДНА МІГРАЦІЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ | 9.1. Суть i сучаснi риси мiжнародної трудової мiграцiї | 9.2. Основнi свiтовi ринки країн — імпортерів і країн — експортерів робочої сили | 9.3. Наслiдки мiжнародної трудової мiграцiї | 9.4. Регулювання мiграцiйних процесiв | 9.5. Трудова міграція з України | Розділ 10.МiЖНАРОДНi ЕКОНОМiЧНi iНТЕГРАЦiЙНi ПРОЦЕСИ | 10.1. Суть, головні передумови і цілі міжнародної економічної інтеграції | 10.2. Форми міжнародної економічної інтеграції та їх особливості | 10.3. Сучасні інтеграційні угруповання країн | 10.4. Міжнародні економічні організації системи ООН | 10.5. Економічні наслідки інтеграції країн | Розділ 11.МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ ФІНАНСОВИМИ ІНСТРУМЕНТАМИ | 11.1. Міжнародна валютна система | 11.1.1. Поняття світової валютної системи та її основні елементи | 11.1.2. Етапи становлення світової валютної системи | 11.1.3. Європейський валютний союз | 11.1.4. Валютні ринки | 11.1.5. Валютні курси | 11.1.6. Валютна політика | 11.2. Міжнародні кредитні відносини | 11.2.1. Міжнародний кредит та його роль в міжнародних економічних відносинах | 11.2.2. Форми міжнародного кредиту | 11.2.3. Міжнародні кредити і міжурядові позики | 11.2.4. Міжнародні валютно-кредитні та фінансові організації | Розділ 12.МІЖНАРОДНІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ ВІДНОСИНИ | 12.1. Суть та особливості науково-технічних відносин | 12.2. Міжнародна передача технології | 12.3. Міжнародне технічне сприяння | 12.4. Міжнародне регулювання передачі технології | Список літератури | Додатки | Додаток 1. Класифікація нетарифних інструментів регулювання міжнародної торгівлі, розроблена Секретаріатом ГАТТ (СОТ) | Додаток 2. Система джерел узгодженого міжнародно-правового регулювання торгівлі товарами | Додаток 3. Теорії міжнародної торгівлі у взаємозв’язку з періодами розвитку МЕВ | Додаток 4. Зведена таблиця раундів торговельних переговорів | Додаток 5. Основні торгові партнери України | Додаток 6. Індекси економічної свободи за “Герітидж Фаундейшн” | Додаток 7. Країни “великої двадцятки” | Додаток 8. Світова класифікація країн | Додаток 9. Структура зовнішньої торгівлі | Додаток 10. Стислі відомості про міжнародні організації | Додаток 11. Участь у світовій торгівлі інтегральних угруповань

Автори книги Міжнародні економічні відносини: навчальний посібник / В.В. Козик, Л.А. Панкова. — 9-е вид., стер.

В.В. Козик, Л.А. Панкова

Характеристики книги Міжнародні економічні відносини: навчальний посібник / В.В. Козик, Л.А. Панкова. — 9-е вид., стер.

Видавництво: «Знання»
Мова: українська
Рік: 2013
Кількість сторінок: 469
Обкладинка: тверда
Формат: 60х90/16
Вага: 590 г.
ISBN: 978-966-346-612-5

Додати відгук

Введіть символи: *
captcha
Оновити