Телефони

044-235-49-25, 050-440-20-47

з 9:00 до 17:30 (Сб, Нд - вихідний)

Міжнародний маркетинг: навчальний посібник / І.С. Пурська, М.П. Мальська

Міжнародний маркетинг: навчальний посібник / І.С. Пурська, М.П. Мальська

69994
Немає в наявності
0 грн.
Автори: І.С. Пурська, М.П. Мальська
Аудиторія: для студентів спеціальності “Менеджмент організацій”, студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів та фахівців з туризму
Видавництво: «Знання»
Мова: українська
Рік: 2012
Кількість сторінок: 285
ISBN: 978-966-346-993-5
LowCostBooks

Опис книги Міжнародний маркетинг: навчальний посібник / І.С. Пурська, М.П. Мальська

У посібнику розглянуто теоретичні, методологічні та організаційно-практичні засади організації міжнародного маркетингу. Висвітлено сутність, принципи, функції, структуру та форми міжнародного маркетингу у зв’язку зі стадіями інтернаціоналізації діяльності підприємства. Значну увагу приділено технологіям дослідження міжнародного маркетингового оточення та зовнішнього конкурентного середовища, розкрито сучасні методи та підходи організації виходу підприємства на зарубіжні ринки, проаналізовано організаційно-правові моделі присутності фірми на зовнішньому ринку. Представлено технологію ефективного формування та управління комплексом міжнародних маркетингових заходів (товарна, цінова, збутово-розподільча та комунікаційна політика), а також розглянуто процес управління, планування та контролю за міжнародною маркетинговою діяльністю підприємства.
Для студентів спеціальності “Менеджмент організацій”, студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів та фахівців з туризму.

Зміст книги Міжнародний маркетинг: навчальний посібник / І.С. Пурська, М.П. Мальська

ПЕРЕДМОВА | ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МІЖНАРОДНОГО МАРКЕТИНГУ Розділ І. | Суть і значення міжнародного маркетингу Тема 1 | 1.1. Теоретичний зміст міжнародного маркетингу | 1.1.1. Поняття, об’єкт, предмет і суб’єкти міжнародного маркетингу | 1.1.2. Мета, цілі та завдання міжнародного маркетингу | 1.2. Принципи й функції міжнародного маркетингу | 1.3. Спільні риси і відмінності внутрішнього та міжнародного маркетингу | Запитання для обговорення | Рекомендована література | Зміст та структура міжнародного маркетингу Тема 2 | 2.1. Структура міжнародного маркетингу | 2.2. Форми міжнародного маркетингу | 2.3. Стадії інтернаціоналізації діяльності | 2.4. Сучасні тенденції розвитку міжнародного маркетингу | 2.5. Сучасний стан розвитку інструментарію міжнародного маркетингу у вітчизняному туристичному бізнесі | Запитання для обговорення | Рекомендована література | ТЕХНОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ МІЖНАРОДНОГО МАРКЕТИНГОВОГО СЕРЕДОВИЩА Розділ ІІ | Середовище міжнародного маркетингу Тема 3. | 3.1. Особливості середовища міжнародного маркетингу та його види | 3.2. Фактори макросередовища міжнародного маркетингу | 3.2.1. Економічне середовище | 3.2.2. Політико-правове середовище | 3.2.3. Соціально-культурне середовище | 3.2.4. Інші фактори міжнародного маркетингового середовища | 3.3. Фактори мікросередовища міжнародного маркетингу | Запитання для обговорення | Рекомендована література | Міжнародні маркетингові дослідження Тема 4 | 4.1. Сутність та особливості міжнародних маркетингових досліджень | 4.2. Типологія міжнародних маркетингових досліджень | 4.3. Процедура проведення міжнародних маркетингових досліджень | 4.4. Інформаційне забезпечення міжнародних маркетингових досліджень | Запитання для обговорення | Рекомендована література | Аналіз міжнародного конкурентного середовищаТема 5 | 5.1. Оцінка міжнародного конкурентного середовища | 5.2. Поняття конкурентних переваг та їх значення в міжнародному середовищі | 5.3. Аналіз внутрішнього конкурентного потенціалу підприємства | 5.4. Фактори створення та утримання конкурентних переваг у глобальному конкурентному середовищі | Запитання для обговорення | Рекомендована література | МАРКЕТИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИБОРУ ЦІЛЬОВИХ ЗАРУБІЖНИХ РИНКІВ ТА СПОСОБИ ВИХОДУ НА НИХ Розділ ІІІ | Технології вибору цільових зарубіжних ринків. Тема 6 | 6.1. Вибір та ранжування зарубіжних ринків | 6.2. Міжнародна сегментація ринку | 6.2.1. Поняття та процедура міжнародної сегментації ринку | 6.2.2. Критерії міжнародної сегментації ринку | 6.2.3. Вимоги до ефективності сегментації ринку | 6.3. Маркетингові стратегії охоплення зарубіжних ринкових сегментів | 6.4. Маркетингові стратегії позиціонування | 6.5. Особливості вибору зарубіжних ринків вітчизняними туроператорами | Запитання для обговорення | Рекомендована література | Моделі виходу фірми на зовнішній туристичний ринок. Тема 7 | 7.1. Класифікація моделей виходу туристичних фірм на зовнішній ринок | 7.2. Моделі виходу туристичних підприємств на зарубіжні ринки | 7.2.1. Експортні стратегії | 7.2.2. Контрактно-інвестиційні стратегії | 7.2.3. Інвестиційні стратегії | 7.3. Інтеграція як форма виходу туристичної фірми на зарубіжні ринки | 7.3.1. Стратегії горизонтальної інтеграції | 7.3.2. Стратегії вертикальної інтеграції | 7.3.3. Стратегії комплементарної інтеграції | Запитання для обговорення | Рекомендована література | КОМПЛЕКС МАРКЕТИНГОВИХ ЗАХОДІВ У МІЖНАРОДНІЙ МАРКЕТИНГОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ФІРМИ Розділ IV | Міжнародний маркетинговий комплекс. Тема 8 | 8.1. Поняття та елементи міжнародного маркетингового комплексу | 8.2. Підходи до розроблення міжнародного маркетингового комплексу | Запитання для обговорення | Рекомендована література | Продуктова політика в міжнародному маркетингу. Тема 9 | 9.1. Поняття та складові міжнародної продуктової політики | 9.2. Продукт як основний інструмент міжнародної продуктової політики | 9.3. Міжнародні продуктові стратегії | 9.4. Асортиментна політика в міжнародній маркетинговій діяльності | 9.5. Управління якістю продукту | 9.6. Управління життєвим циклом продукту | Запитання для обговорення | Рекомендована література | Міжнародна маркетингова цінова політика Тема 10 | 10.1. Поняття міжнародної маркетингової цінової політики | 10.2. Види світових цін у міжнародному маркетингу | 10.3. Методика ціноутворення в міжнародному маркетингу | 10.3.1. Постановка маркетингових завдань ціноутворення | 10.3.2. Урахування цінових фактоів | 10.3.3. Методи ціноутворення та їх види | 10.3.4. Визначення міжнародної цінової стратегії | 10.3.5. Технологія реалізації міжнародної цінової стратегії | Запитання для обговорення | Рекомендована література | Міжнародна маркетингова збутово-розподільча політика. Тема 11 | 11.1. Поняття міжнародної збутово-розподільчої політики | 11.2. Методи збуту в міжнародному маркетингу | 11.3. Канали розподілу в міжнародному маркетингу | 11.4. Посередники на зарубіжних ринках і форми роботи з ними | 11.5. Управління міжнародними каналами розподілу | Запитання для обговорення | Рекомендована література | Міжнародна маркетингова комунікаційна політика. Тема 12 | 12.1. Поняття міжнародної комунікаційної політики | 12.2. Міжнародний комунікаційний процес | 12.3. Паблік рилейшнз у міжнародному маркетингу | 12.4. Реклама в міжнародній комунікаційній політиці | 12.5. Стимулювання збуту як важливий елемент міжнародної комунікаційної політики | 12.6. Особистий продаж у міжнародному маркетингу | Запитання для обговорення | Рекомендована література | УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНИМ МАРКЕТИНГОМ. Розділ V | Технології управління, планування та контролю за міжнародною маркетинговою діяльністю підприємства. Тема 13 | 13.1. Організація управління міжнародною маркетинговою діяльністю | 13.2. Планування міжнародної маркетингової діяльності | 13.3. Контроль міжнародної маркетингової діяльності | Запитання для обговорення | Рекомендована література | Список літератури | ДОДАТКИ | Анкета (зразок) Додаток 1. | Додаток Приклад планування рекламної кампанії турфірми “Вікторія” — вихід на 2. ринок з новим турпродуктом “Молодіжний тур на Кіпр”

Автори книги Міжнародний маркетинг: навчальний посібник / І.С. Пурська, М.П. Мальська

І.С. Пурська, М.П. Мальська

Характеристики книги Міжнародний маркетинг: навчальний посібник / І.С. Пурська, М.П. Мальська

Видавництво: «Знання»
Мова: українська
Рік: 2012
Кількість сторінок: 285
Обкладинка: тверда
Формат: 60х90/16
Вага: 420 г.
ISBN: 978-966-346-993-5

Додати відгук

Введіть символи: *
captcha
Оновити