Телефони

044-235-49-25, 050-440-20-47

з 9:00 до 17:30 (Сб, Нд - вихідний)

Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті: навчальний посібник / Н.М. Гаркуша, О.В. Цуканова. — 2-е вид.
Новинка

Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті: навчальний посібник / Н.М. Гаркуша, О.В. Цуканова. — 2-е вид.

71028
Немає в наявності
40 грн.
Автори: Н.М. Гаркуша, О.В. Цуканова
Гриф: рекомендовано МОН України
Аудиторія: для студентів, що навчаються за спеціальністю “Облік і аудит”
Видавництво: «Знання»
Мова: українська
Рік: 2012
Кількість сторінок: 591
ISBN: 978-617-07-0033-9
LowCostBooks

Опис книги Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті: навчальний посібник / Н.М. Гаркуша, О.В. Цуканова. — 2-е вид.

У посібнику викладено теоретичні основи прийняття управлінських рішень, методи і моделі їх розробки. Основні теоретичні положення супроводжуються прикладами розрахунків з відповідними аналітичними висновками. Для оцінки та практичної апробації отриманих теоретичних знань подано контрольні запитання та задачі для самостійної роботи. Посібник підготовлений відповідно до програми курсу “Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті”. Він логічно поєднується з такими навчальними дисциплінами, як “Економічний аналіз”, “Інвестиційний аналіз”, “Статистика”, “Стратегічний аналіз”, “Економіка підприємства”.
Розраховано на студентів, що навчаються за спеціальністю “Облік і аудит”. Посібник буде корисним також викладачам, слухачам системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, спеціалістам-практикам, підприємцям, менеджерам, керівникам підприємств.

Зміст книги Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті: навчальний посібник / Н.М. Гаркуша, О.В. Цуканова. — 2-е вид.

Передмова | Частина I. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ | Розділ 1. Сутність, принципи і вимоги до управлінських рішень | 1.1. Сутність і поняття управлінського рішення | 1.2. Загальна класифікація управлінських рішень | 1.3. Принципи і вимоги — основи прийняття управлінських рішень | Розділ 2. Системний аналіз управлінських проблем | 2.1. Системний підхід в управлінні економікою | 2.2.  Системний аналіз як метод ухвалення і обґрунтування рішень | 2.3. Взаємозв’язок основних елементів реалізації системного підходу в процесі ухвалення рішень | Розділ 3. Методологічні основи підготовки проектів управлінських рішень | 3.1. Методологія підготовки й ухвалення управлінського рішення | 3.2. Суб’єктивні проблеми в розробці та ухваленні рішень | Розділ 4. Програмно-цільове управління  та управлінські рішення | 4.1. Визначення цілей організації,  їх види і відповідність певним вимогам | 4.2. Оцінювання ступеня досягнення мети | 4.3. Програмно-цільове управління, його сутність і характеристика | Розділ 5. Аналіз варіантів і підготовка проектів  управлінських рішень | 5.1. Виявлення і вивчення альтернатив  управлінських рішень | 5.2. Форми розробки управлінських рішень | 5.3. Форми реалізації управлінських рішень | Частина II. МЕТОДИ І МОДЕЛІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ | Розділ 6.  Моделі розв’язання проблем беззбиткової діяльності | 6.1. Поняття маржинального оцінювання та його використання у прийнятті рішень щодо беззбитковості | 6.2. Аналіз беззбитковості виробництва і реалізації продукції. Визначення точки беззбитковості. Допуски в аналізі беззбитковості | 6.3. Коефіцієнт маржинального доходу: методика визначення, економічний зміст, використання в аналізі беззбитковості | 6.4. Маржинальні оцінки при забезпеченні запланованого прибутку і визначенні критичної ціни реалізації | 6.5. Поняття “зони безпеки” і “запасу фінансової надійності” | Розділ 7.  Методи аналізу вигід і витрат | 7.1. Сутність аналізу вигід і витрат | 7.2. Ухвалення рішень і обмежувальні чинники | 7.3. Аналіз вигід і витрат у багатономенклатурному виробництві | 7.4. Ухвалення рішень про власне виробництво або закупівлю | 7.5. Ухвалення спеціальних рішень про ціни  реалізації | 7.6. Розширення або скорочення сегмента | Розділ 8. Методи і моделі аналізу інвестицій в основні засоби | 8.1. Сутність процесу інвестування коштів в основні засоби, джерела їх фінансування | 8.2. Методи оцінювання ефективності інвестицій, засновані на бухгалтерському обліку (не включаючи дисконтування) | 8.2.1. Метод оцінювання ефективності інвестицій за термінами їх окупності (термін окупності інвестицій) | 8.2.2. Метод оцінювання інвестицій за нормою прибутку на капітал | 8.3. Методи оцінювання інвестицій, засновані на дисконтуванні | 8.3.1. Метод чистої приведеної вартості | 8.3.2. Метод внутрішньої норми прибутку | 8.3.3. Метод дисконтованого терміну окупності інвестицій | 8.3.4. Метод розрахунку індексу рентабельності (прибутковості) інвестиції | 8.4. Аналіз інвестицій в умовах інфляції | Розділ 9. Методи і моделі аналізу фінансових інвестицій | 9.1. Особливості аналізу фінансових інвестицій | 9.2. Методи і моделі аналізу облігацій | 9.3. Методи і моделі аналізу акцій | Розділ 10. Методи ситуаційного аналізу в ухваленні управлінських рішень | 10.1. Сутність ситуаційного аналізу. | 10.2. Аналіз і прийняття управлінських рішень в умовах визначеності | 10.3. Прийняття рішень в умовах невизначеності | 10.4. Прийняття рішень в умовах ризику | 10.5. Метод прийняття рішень на основі “дерева цілей” | Розділ 11. Моделі управління матеріальними запасами | 11.1. Значення управління запасами | 11.2. Побудова моделі економічно обґрунтованого розміру замовлення | 11.3. Сутність об’ємно-вартісного аналізу  (АВС-аналізу) | 11.4. Метод техніко-економічних розрахунків | Розділ 12. Моделі фінансового управління | 12.1. Поняття фінансового управління та його завдання | 12.2. Внутрішньофірмове фінансове планування | 12.2.1. Сутність і цілі внутрішньофірмового фінансового планування | 12.2.2. Перспективне фінансове планування — основа формування фінансової стратегії підприємства | 12.2.3. Поточне фінансове планування | 12.2.4. Оперативне фінансове планування (бюджетування) | 12.3. Управління оборотними активами підприємства | 12.4.  Управління структурою капіталу підприємства | Розділ 13. Методи прийняття стратегічних управлінських рішень | 13.1. Сутність стратегічного управління підприємством | 13.2. Стратегічний аналіз — основа стратегічного управління підприємством | 13.3. Методи оцінки зовнішнього середовища підприємства | 13.4. Оцінка внутрішнього середовища підприємства | 13.5. Методи комплексної оцінки зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства | 13.6. Моделі аналізу конкурентних позицій підприємства | 13.6.1. Вибір стратегічного рішення за допомогою моделі BCG | 13.6.2. Оцінка бізнесу підприємства за допомогою аналітичної моделі GE/McKinsey | 13.6.3. Оцінка конкурентних позицій бізнесу за допомогою моделі Shell/DPM | Розділ 14. Моделі і методи прийняття рішень у прогнозуванні розвитку підприємства | 14.1. Поняття прогнозування та види прогнозів | 14.2. Принципи і функції прогнозування | 14.3. Методи прогнозування | 14.3.1. Інтуїтивні методи прогнозування | 14.3.2. Методи екстраполяції | 14.4. Методи аналізу якості прогнозів | Глосарій | Література | Основна література | Додаткова література | Додатки | Додаток А Таблиця значень теперішньої вартості однієї грошової одиниці | Додаток Б Таблиця значень теперішньої вартості однієї грошової одиниці ануїтету | Додаток В  Приклад складеного фінансового плану

Автори книги Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті: навчальний посібник / Н.М. Гаркуша, О.В. Цуканова. — 2-е вид.

Н.М. Гаркуша, О.В. Цуканова

Характеристики книги Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті: навчальний посібник / Н.М. Гаркуша, О.В. Цуканова. — 2-е вид.

Видавництво: «Знання»
Мова: українська
Рік: 2012
Кількість сторінок: 591
Обкладинка: тверда
Формат: 60х90/16
Вага: 734 г.
ISBN: 978-617-07-0033-9

Додати відгук

Введіть символи: *
captcha
Оновити