Телефони

044-235-49-25, 050-440-20-47

з 9:00 до 17:30 (Сб, Нд - вихідний)

Національна економіка: навчальний посібник / А.Ф. Мельник, А.Ю. Васіна

Національна економіка: навчальний посібник / А.Ф. Мельник, А.Ю. Васіна

69418
Немає в наявності
40 грн.
Автори: А.Ф. Мельник, А.Ю. Васіна
Гриф: рекомендовано МОН України
Аудиторія: для студентів економічних спеціальностей, магістрантів, аспірантів та викладачів ВНЗ. Книга буде корисною також фахівцям установ державної влади та органів місцевого самоврядування
Видавництво: «Знання»
Мова: українська
Рік: 2011
Кількість сторінок: 463
ISBN: 978-966-346-892-1
LowCostBooks

Опис книги Національна економіка: навчальний посібник / А.Ф. Мельник, А.Ю. Васіна

Висвітлено найважливіші сторони національної економіки, її структуру і механізми функціонування. Розглянуто економічні теорії та базисні інститути національної економіки, теорії суспільного добробуту та соціально-ринкової економіки, характеристики еко­номічного потенціалу, інтегральні показники оцінки макроеконо­мічних результатів функціонування національної економіки. Про­аналізовано функціонування інфраструктури національного ринку, елементи економічної політики та механізми її реалізації. Значну увагу приділено прогнозуванню та макроекономічному плануванню розвитку національної економіки, впливу на нього процесів глобалізації, забезпеченню конкурентоспроможності та економічної безпеки національної економіки. Посібник устатковано таблицями, рисун­ками, запитаннями і завданнями для перевірки та контролю знань, тестовими і практичними завданнями, глосарієм, списками рекомендованої літератури.
Розраховано на студентів економічних спеціальностей, магістрантів, аспірантів та викладачів ВНЗ. Книга буде корисною також фахівцям установ державної влади та органів місцевого самоврядування.

Зміст книги Національна економіка: навчальний посібник / А.Ф. Мельник, А.Ю. Васіна

Передмова | Розділ 1. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА: ЗАГАЛЬНЕ ТА ОСОБЛИВЕ | 1.1. Національна економіка: сутність, структура, механізми функціонування та цілі розвитку | 1.2. Типи та моделі національних економік | 1.3. Суб’єкти економічної діяльності | 1.4. Особливості трансформації та розвитку національної економіки в Україні | 1.5. Економічна безпека держави. Показники оцінки її рівня | Запитання і завдання для самоперевірки та контролю знань | Рекомендована література | Розділ 2. ЕКОНОМІЧНІ ТЕОРІЇ ТА БАЗИСНІ ІНСТИТУТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ | 2.1. Основні економічні теорії функціонування національної економіки, їх сутність і зміст | 2.2. Теорії структурних трансформацій національної економіки | 2.3. Інституціональні теорії розвитку | 2.4. Оцінка ефективності функціонування конкурентної ринкової економіки за теорією Л. Вальраса | 2.5. Теорії державного регулювання національної економіки | 2.6. Базисні економічні інститути функціонування національної економіки | Запитання і завдання для самоперевірки та контролю знань | Рекомендована література | Розділ 3. ТЕОРІЇ СУСПІЛЬНОГО ДОБРОБУТУ ТА СОЦІАЛЬНО-РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ | 3.1. Теорії суспільного добробуту — складова соціально-ринкової економіки | 3.2. Концептуальні підходи до проблеми справедливості | 3.3. Теоретичні основи розбудови соціально-ринкової економіки | 3.4. Концепції ефективності конкурентної ринкової економіки | Запитання і завдання для самоперевірки та контролю знань | Рекомендована література | Розділ 4. ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ | 4.1. Економічний потенціал національної економіки: структура та особливості | 4.2. Характеристика основних складових економічного потенціалу | 4.3. Національне багатство як складова економічного потенціалу країни | Запитання і завдання для самоперевірки та контролю знань | Рекомендована література | Розділ 5. ІНТЕГРАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ ОЦІНКИ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ | 5.1. Показники оцінювання результатів функціонування національної економіки | 5.2. Система національних рахунків та принципи її побудови | 5.3. Методологія міжнародних зіставлень показників системи національного рахівництва у контексті порівняння рівня розвитку національних економік | Запитання і завдання для самоперевірки та контролю знань | Рекомендована література | Розділ 6. ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ЧИННИКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ | 6.1. Основні аспекти вияву ролі інститутів у розвитку економіки | 6.2. Інституціональне середовище розвитку економіки | 6.3. Характеристика основних інституціональних чинників функціонування національної економіки | Запитання і завдання для самоперевірки та контролю знань | Рекомендована література | Розділ 7. ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ НАЦІОНАЛЬНОГО РИНКУ | 7.1. Сутність ринкової інфраструктури та її роль у ринковій економіці | 7.2. Елементи інфраструктури ринку та основні принципи їх функціонування | 7.3. Пріоритети розвитку ринкової інфраструктури національного ринку в умовах глобалізації | Запитання і завдання для самоперевірки та контролю знань | Рекомендована література | Розділ 8. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ | 8.1. Державне управління економікою: функції, принципи | 8.2. Теоретичні основи державного регулювання економіки | 8.3. Методи державного регулювання економіки | 8.4. Механізм фінансово-бюджетного і грошово-кредитного регулювання економіки | 8.5. Державне регулювання цін та інфляції | 8.6. Механізм державної підтримки підприємницької діяльності | 8.7. Державне регулювання розвитку промислового виробництва | 8.8. Державне регулювання агропромислового виробництва | 8.9. Державне регулювання транспортної системи | 8.10. Механізм управління державним сектором економіки | 8.11. Державне регулювання суспільного сектору сфери послуг | 8.12. Механізм державного регулювання розвитку науки, техніки та інноваційної діяльності | 8.13. Соціальна політика та державне регулювання рівня життя населення | 8.14. Державне регулювання ринку праці | 8.15. Державне регулювання природоохоронної діяльності | 8.16. Регіональна економічна політика: державне регулювання розвитку регіонів | Запитання і завдання для самоперевірки та контролю знань | Рекомендована література | Розділ 9. ПРОГНОЗУВАННЯ, ПРОГРАМУВАННЯ ТА МАКРОЕКОНОМІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ | 9.1. Прогнозування розвитку національної економіки | 9.2. Програмування національної економіки | 9.3. Макроекономічне планування розвитку національної економіки | Запитання і завдання для самоперевірки та контролю знань | Рекомендована література | Розділ 10. СТРУКТУРНА ПОЛІТИКА ТА СТРУКТУРНА ПЕРЕБУДОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ | 10.1. Характеристика структурних змін в національній економіці. Вимірювання структурного ефекту | 10.2. Цілі та завдання структурної політики держави. Механізм структурної корекції національної економіки | 10.3. Стимулювання інвестиційної діяльності як умова забезпечення ефективності структурної перебудови національної економіки | Запитання і завдання для самоперевірки та контролю знань | Рекомендована література | Розділ 11.ПОЛІТИКА ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ | 11.1. Економічне зростання: визначення, фактори, джерела, типи значення в розвитку національної економіки | 11.2. Моделі економічного зростання | 11.3. Потенціал економічного зростання національної економіки. Часткові та узагальнюючі показники економічного зростання | 11.4. Макроекономічна політика стимулювання економічного зростання: стратегії та пріоритети економічного зростання | 11.5. Показники ефективності розвитку та зростання національної економіки | Запитання і завдання для самоперевірки та контролю знань | Рекомендована література | Розділ 12. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА В СУЧАСНОМУ СВІТОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ: МІСЦЕ ТА ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ФОРМИ ІНТЕГРАЦІЇ У СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО | 12.1. Влив глобалізації на розвиток національної економіки. Адаптація національної економіки до глобальних змін | 12.2. Форми і методи інтеграції національної економіки у світове господарство | 12.3. Механізм зовнішньоекономічних зв’язків України | 12.4. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності | 12.5. Державне регулювання валютних операцій та кредитно-розрахункових відносин | 12.6. Боргова криза і стратегія управління зовнішньою заборгованістю | 12.7. Конкурентоспроможність національної економіки у світовому господарстві: суть та основні підходи до оцінювання | Запитання і завдання для самоперевірки та контролю знань | Рекомендована література | Тестові завдання | Практичні завдання | Глосарій

Автори книги Національна економіка: навчальний посібник / А.Ф. Мельник, А.Ю. Васіна

А.Ф. Мельник, А.Ю. Васіна

Характеристики книги Національна економіка: навчальний посібник / А.Ф. Мельник, А.Ю. Васіна

Видавництво: «Знання»
Мова: українська
Рік: 2011
Кількість сторінок: 463
Обкладинка: тверда
Формат: 60х90/16
Вага: 582 г.
ISBN: 978-966-346-892-1

Додати відгук

Введіть символи: *
captcha
Оновити