Телефони

044-235-49-25, 050-440-20-47

з 9:00 до 17:30 (Сб, Нд - вихідний)

Інвестування: підручник / за ред. Л.О. Омелянович

Інвестування: підручник / за ред. Л.О. Омелянович

67428
Немає в наявності
20 грн.
Автори: за ред. Л.О. Омелянович
Гриф: затверджено МОН України
Аудиторія: для студентів економічних спеціальностей, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів. Книга буде корисною також економістам-практикам, яких цікавлять проблеми інвестування
Видавництво: «Знання»
Мова: українська
Рік: 2012
Кількість сторінок: 278
ISBN: 978-966-346-779-5
LowCostBooks

Опис книги Інвестування: підручник / за ред. Л.О. Омелянович

У підручнику розкриваються теоретичні основи, сутність і закономірності функціонування інвестиційного процесу, основні елементи інвестиційного ринку та механізм його фун­кціонування. Висвітлено особливості розвитку інвестиційного процесу в Україні, різні форми і види ін­вестицій, етапи і складові інвестиційного проектування, управління реалізацією інвестиційних проектів, основи
організаційно-правового регулювання взаємодії суб’єктів інвестиційної діяльності. До кожної теми додається навчальний тренінг, до складу якого входять тестові завдання і список рекомендованої літератури. У кінці книги наводяться практичні завдання до кожної теми і глосарій.
Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів. Книга буде корисною також економістам-практикам, яких цікавлять проблеми інвестування.

Зміст книги Інвестування: підручник / за ред. Л.О. Омелянович

Передмова | Змістовий модуль І. СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ МЕХАНІЗМУ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ВІДНОСИН | Тема 1. Методологічні основи інвестування | 1.1. Економічна сутність і види інвестицій. Визначення, мета і завдання інвестиційної діяльності | 1.2. Інвестиційний ринок | 1.3. Інвестиційний процес і його реалізація в Україні | Навчальний тренінг | Тема 2. Суб’єкти інвестиційної діяльності | 2.1. Поняття суб’єкта інвестиційної діяльності. Склад, права та  обов’язки суб’єктів інвестиційної діяльності | 2.2. Держава як суб’єкт інвестиційної діяльності | 2.3. Фінансово-кредитні установи в інвестуванні. Інвестиційні компанії та фонди | 2.4. Організація взаємодії суб’єктів інвестиційної діяльності | Навчальний тренінг | Змістовий модуль ІІ. ВИДИ ТА ФОРМИ ІНВЕСТУВАННЯ | Тема 3. Фінансові інвестиції | 3.1. Ринок цінних паперів та його учасники | 3.2. Фінансові інструменти ринку цінних паперів | 3.3. Стратегія портфельного інвестування | 3.4. Фондові біржі | Навчальний тренінг | Тема 4. Інвестиції у виробничий капітал | 4.1. Реальні інвестиції та їх структура | 4.2. Показники оцінки ефективності капітальних вкладень | 4.3. Розвиток ринку реальних інвестицій в Україні | Навчальний тренінг | Тема 5. Інноваційна форма інвестицій | 5.1. Роль інвестицій у забезпеченні інвестиційно-інноваційного розвитку підприємств | 5.2. Основні напрями державної інноваційної політики | 5.3. Венчурне підприємництво | 5.4. Інтелектуальні інвестиції | Навчальний тренінг | Тема 6. Залучення іноземних інвестицій | 6.1. Сутність іноземних інвестицій та їх роль для країни-реципієнта | 6.2. Види іноземних інвестицій | 6.3. Особливості правового регулювання іноземного інвестування | 6.4. Інвестиційна діяльність у СЕЗ та офшорних зонах | Навчальний тренінг | Змістовий модуль ІІІ. ІНВЕСТИЦІЙНЕ ПРОЕКТУВАННЯ | Тема 7. Обґрунтування доцільності інвестування | 7.1. Розробка інвестиційної стратегії | 7.2. Інвестиційні ризики та заходи щодо їх зменшення | 7.3. Методи оцінки інвестиційних рішень | 7.4. Техніко-економічне обґрунтування інвестиційних проектів | Навчальний тренінг | Тема 8. Інвестиційне проектування | 8.1. Концепція проекту і його життєвий цикл | 8.2. Проектний аналіз | Навчальний тренінг | Тема 9. Фінансове забезпечення інвестиційного процесу | | 9.1. Визначення вартості і структури капіталу | 9.2. Фінансування інвестиційних проектів | Навчальний тренінг | ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ДО ДИСЦИПЛІНИ “ІНВЕСТУВАННЯ” | Змістовий модуль І. Складові елементи механізму інвестиційних відносин | Тема 1. Методологічні основи інвестування | Тема 2. Суб’єкти інвестиційної діяльності | Змістовий модуль ІІ. Види та форми інвестування | Тема 3. Фінансові інвестиції | Тема 4. Інвестиції у виробничий капітал | Тема 5. Інноваційна форма інвестицій | Тема 6. Залучення іноземних інвестицій | Змістовий модуль ІІІ. Інвестиційне проектування | Тема 7. Обґрунтування доцільності інвестування | Тема 8. Інвестиційне проектування | Тема 9. Фінансове забезпечення інвестиційного процесу | Глосарій | Рекомендована література

Автори книги Інвестування: підручник / за ред. Л.О. Омелянович

за ред. Л.О. Омелянович

Характеристики книги Інвестування: підручник / за ред. Л.О. Омелянович

Видавництво: «Знання»
Мова: українська
Рік: 2012
Кількість сторінок: 278
Обкладинка: тверда
Формат: 60х90/16
Вага: 342 г.
ISBN: 978-966-346-779-5

Додати відгук

Введіть символи: *
captcha
Оновити