Телефони

044-235-49-25, 050-440-20-47

з 9:00 до 17:30 (Сб, Нд - вихідний)

Інженерна геодезія: підручник / С.П. Войтенко. — 2-е вид., виправ. і доп.

Інженерна геодезія: підручник / С.П. Войтенко. — 2-е вид., виправ. і доп.

70046
Немає в наявності
410 грн.328 грн.
Автори: С.П. Войтенко
Гриф: затверджено МОН України
Аудиторія: для студентів, які вивчають курс інженерної геодезії, геодезії­ чи топографії, аспірантів і викладачів вищих нав­чальних закладів
Видавництво: «Знання»
Мова: українська
Рік: 2012
Кількість сторінок: 574
ISBN: 978-966-346-895-2
LowCostBooks

Опис книги Інженерна геодезія: підручник / С.П. Войтенко. — 2-е вид., виправ. і доп.

Висвітлено основні теоретичні та практичні положення з інженерної геодезії при вишукуваннях, проектуванні, зведенні та експлуатації будинків і споруд. Розкрито принципи організації геодезичних робіт при створенні карт і планів, особ­ливості виконання геодезичних розмічувальних робіт, методи роз­в’я­зання інженерних задач на картах і планах, методи виконання лінійних і кутових вимірювань, вимірювань перевищень, топографічних знімальних робіт та камерального оброб­лення матеріалів польових вимірювань. Розглянуто особливо­сті використання сучасних електронних, лазерних та супутникових приладів і технологій виконання інженерно-геодезичних робіт.
Для студентів, які вивчають курс інженерної геодезії, геодезії­ чи топографії, аспірантів і викладачів вищих нав­чальних закладів. Книга буде корисною також науковцям, інже­не­рам-гео­дезистам та землевпорядникам, які виконують інже­нер­но-гео­дезичні роботи.

Зміст книги Інженерна геодезія: підручник / С.П. Войтенко. — 2-е вид., виправ. і доп.

Передмова | ГЛАВА I. ОСНОВИ ГЕОДЕЗІЇ | Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ | 1.1. Зміст інженерної геодезії | 1.2. Короткі відомості з історії розвитку геодезії | 1.3. Форма та розміри Землі | 1.4. Системи координат в геодезії | Контрольні запитання | Розділ 2. ТОПОГРАФІЧНІ КАРТИ І ПЛАНИ | 2.1. Зображення земної поверхні на планах і картах | 2.2. Зональна система плоских прямокутних координат | 2.3. Масштаби топографічних карт і планів | 2.4. Номенклатура карт і планів | 2.5. Умовні знаки топографічних планів і карт | 2.6. Зображення рельєфу на планах і картах | 2.7. Цифрові та електронні топографічні карти | 2.8. Орієнтування | Контрольні запитання | Розділ 3. РОЗВ’ЯЗАННЯ ІНЖЕНЕРНИХ ЗАДАЧ ЗА ТОПОГРАФІЧНИМИ КАРТАМИ ТА ПЛАНАМИ | 3.1. Читання топографічних карт і планів | 3.2. Визначення довжин ліній | 3.3. Визначення прямокутних координат | 3.4. Визначення дирекційних кутів та азимутів | 3.5. Розв’язання прямої та оберненої геодезичних задач | 3.6. Визначення висот точок і стрімкості схилу | 3.7. Побудова на карті лінії із заданим ухилом | 3.8. Побудова профілю місцевості | 3.9. Визначення меж водозбірної площі | 3.10. Визначення площ | 3.11. Визначення об’ємів земляних мас | Контрольні запитання | Розділ 4. ОЦІНЮВАННЯ ТОЧНОСТІ ГЕОДЕЗИЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ | 4.1. Геодезичні вимірювання | 4.2. Класифікація та властивості похибок вимірів | 4.3. Математичне оброблення рівноточних вимірів | 4.4. Математичне оброблення нерівноточних вимірів | 4.5. Оцінка точності функцій виміряних величин | Контрольні запитання | Розділ 5. ВИМІРЮВАННЯ КУТІВ | 5.1. Принцип вимірювання горизонтальних і вертикальних кутів | 5.2. Класифікація теодолітів | 5.3. Електронні теодоліти і тахеометри | 5.4. Перевірки та юстирування технічних теодолітів | 5.5. Вимірювання горизонтальних кутів | 5.6. Вимірювання вертикальних кутів | 5.7. Джерела похибок вимірювання кутів | Контрольні запитання | Розділ 6. ВИМІРЮВАННЯ ДОВЖИНИ ЛІНІЙ | 6.1. Методи та прилади лінійних вимірювань | 6.2. Вимірювання довжин ліній мірними стрічками і рулетками | 6.3. Компарування лінійних мірних приладів | 6.4. Обчислення довжин ліній | 6.5. Вимірювання ліній оптичними віддалемірами | 6.6. Вимірювання ліній світло- та радіо-віддалемірами | Контрольні запитання | Розділ 7. ВИМІРЮВАННЯ ПЕРЕВИЩЕНЬ | 7.1. Види нівелювання | 7.2. Прилади для геометричного нівелювання | 7.3. Перевірки та юстирування нівелірів і рейок | 7.4. Методика геометричного нівелювання | 7.5. Тригонометричне нівелювання | 7.6. Гідростатичне нівелювання | Контрольні запитання | Розділ 8. ОПОРНІ ГЕОДЕЗИЧНІ МЕРЕЖІ | 8.1. Види та методи побудови геодезичних мереж | 8.2. Державна геодезична мережа України | 8.3. Геодезичні мережі згущення та знімальні мережі | 8.4. Закріплення пунктів геодезичних мереж | 8.5. Теодолітні ходи знімальної основи | 8.6. Висотні ходи знімальної основи | Контрольні запитання | Розділ 9. ТОПОГРАФІЧНІ ЗНІМАННЯ | 9.1. Види знімань місцевості | 9.2. Способи знімання ситуації та рельєфу | 9.3. Горизонтальне (теодолітне) знімання | 9.4. Тахеометричне знімання | 9.5. Електронне тахеометричне знімання | 9.6. Складання планів горизонтального (теодолітного) та тахеометричного знімання | 9.7. Нівелювання поверхні | 9.8.  Поняття про мензульне знімання | 9.9. Аерофототопографічне знімання | 9.10. Наземне фототеодолітне знімання | 9.11. Наземно-космічні знімання | Контрольні запитання | ГЛАВА II.  ІНЖЕНЕРНА ГЕОДЕЗІЯ | Розділ 10.ОРГАНІЗАЦІЯ ІНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧНИХ РОБІТ | 10.1. Предмет і завдання курсу інженерної геодезії | 10.2. Види інженерно-геодезичних робіт | 10.3. Завдання геодезичного забезпечення будівельної галузі | 10.4. Топографічні карти і плани для вишукувань і проектування інженерних споруд | 10.5. Технічна документація для виконання інженерно-геодезичних робіт | 10.6. Техніка безпеки та охорона праці при виконанні інженерно-геодезичних робіт | Контрольні запитання | Розділ 11. ІНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧНІ ВИШУКУВАННЯ ЛІНІЙНИХ СПОРУД | 11.1. Види і завдання інженерно-геодезичних вишукувань | 11.2. Технологія вишукування трас лінійних споруд | 11.3. Елементи плану і профілю лінійних споруд | 11.4. Камеральне трасування лінійних споруд | 11.5. Польове трасування лінійних споруд | 11.6. Сучасні технології вишукування і проектування лінійних споруд | Контрольні запитання | Розділ 12. ОРГАНІЗАЦІЯ ІНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧНИХ РОЗМІЧУВАЛЬНИХ РОБІТ | 12.1. Організація інженерно-геодезичних робіт | 12.2. Геодезична планова та висотна основа розмічувальних робіт | 12.3. Будівельна сітка | 12.4. Класифікація осей будинків і споруд | 12.5. Система допусків у будівництві | 12.6. Прилади для геодезичних вимірювань у будівництві | Контрольні запитання | Розділ 13.ТЕХНОЛОГІЯ ГЕОДЕЗИЧНИХ РОЗМІЧУВАЛЬНИХ РОБІТ | 13.1. Завдання та зміст геодезичних розмічувальних робіт | 13.2. Елементи геодезичних розмічувальних робіт | 13.3. Способи геодезичних розмічувальних робіт | 13.4. Способи розмічування осей криволінійних споруд | 13.5. Геодезична підготовка розмічування проекту будинків і споруд | Складання розмічувальних креслень і проекту виконання геодезичних робіт | Контрольні запитання | Розділ 14. ГЕОДЕЗИЧНІ РОБОТИ ПРИ ПЛАНУВАННІ ТА ЗАБУДОВІ МІСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ | 14.1. Принципи планування міських територій | 14.2. Складання проекту і розмічування червоних ліній | 14.3. Елементи вертикального планування місцевості | 14.4. Вертикальне планування будівельних майданчиків | 14.5. Розмічування ліній і площин за висотою | 14.6. Геодезичні роботи при вертикальному плануванні місцевості | Контрольні запитання | Розділ 15. ГЕОДЕЗИЧНІ РОБОТИ ПРИ МОНТАЖІ ЕЛЕМЕНТІВ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ | 15.1. Завдання та зміст геодезичних робіт | 15.2. Встановлення і вивірення елементів конструкцій у плані | 15.3. Встановлення і вивірення елементів конструкцій за висотою | 15.4. Встановлення і вивірення конструкцій за вертикаллю | Контрольні запитання | Розділ 16. ГЕОДЕЗИЧНІ РОБОТИ ПРИ ЗВЕДЕННІ БУДИНКІВ І СПОРУД | 16.1.Завдання геодезичної служби в підготовчий період | 16.2. Розмічування і закріплення осей | 16.3. Побудова обноски і винесення на обноску осей | 16.4. Геодезичні роботи при влаштуванні котлованів | 16.5. Геодезичні роботи при монтажі фундаментів | 16.6. Геодезична підготовка монтажних горизонтів | 16.7. Геодезичні роботи при зведенні житлових і громадських будинків | 16.8. Геодезичні роботи при зведенні будинків із монолітних каркасів | 16.9. Геодезичні роботи при зведенні монолітних будинків і споруд | 16.10. Геодезичні роботи при зведенні цегляних будинків і споруд | 16.11. Геодезичні роботи при монтажі промислових споруд | 16.12. Геодезичні роботи при будівництві підземних інженерних мереж | 16.13.  Виконавчі знімання | Контрольні запитання | Розділ 17. СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ДЕФОРМАЦІЯМИ ІНЖЕНЕРНИХ СПОРУД | 17.1. Види та зміст геодезичних спостережень за деформаціями споруд | 17.2. Вимірювання осідань інженерних споруд | 17.3. Вимірювання горизонтальних зміщень конструкцій споруд | 17.4. Спостереження за нахилом, зсувами інженерних споруд та тріщинами | Контрольні  запитання | Література

 

Автори книги Інженерна геодезія: підручник / С.П. Войтенко. — 2-е вид., виправ. і доп.

С.П. Войтенко

Характеристики книги Інженерна геодезія: підручник / С.П. Войтенко. — 2-е вид., виправ. і доп.

Видавництво: «Знання»
Мова: українська
Рік: 2012
Кількість сторінок: 574
Обкладинка: тверда
Формат: 60х90/16
Вага: 722 г.
ISBN: 978-966-346-895-2

Додати відгук

Введіть символи: *
captcha
Оновити