Телефони

044-235-49-25, 050-440-20-47

з 9:00 до 17:30 (Сб, Нд - вихідний)

Основи екології: підручник / Я.Б. Олійник, П.Г. Шищенко

Основи екології: підручник / Я.Б. Олійник, П.Г. Шищенко

69750
Немає в наявності
40 грн.
Автори: Я.Б. Олійник, П.Г. Шищенко
Гриф: затверджено МОН України
Аудиторія: для студентів географічних і біологічних факультетів, інших спеціальностей навчальних закладів у галузі екології та природоохоронної діяльності
Видавництво: «Знання»
Мова: українська
Рік: 2012
Кількість сторінок: 558
ISBN: 978-966-346-933-1
LowCostBooks

Опис книги Основи екології: підручник / Я.Б. Олійник, П.Г. Шищенко

Це підручник нового покоління. Його автори — провідні фахівці у галузі екології та природокористування, добре знані не тільки в Україні, а й за її межами, — висвітлюють основні теми курсу екології, який читається студентам природничих факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка протягом останніх років. Розкриваються теорія, методологія і практика загальної екології, найголовніші сучасні глобальні проблеми людства. Наводяться найновіші дані наук про навколишнє природне середовище, численні приклади розв’язання екологічних проблем у різних куточках світу. В окремому розділі розглядаються найважливіші питання екології людини — нової наукової галузі, навколо якої сьогодні точаться гострі дискусії.
Підручник розрахований насамперед на студентів географічних і біологічних факультетів, інших спеціальностей навчальних закладів у галузі екології та природоохоронної діяльності. Книга буде корисною також викладачам, науковцям, усім, кого цікавлять проблеми майбутнього виживання людства.

Зміст книги Основи екології: підручник / Я.Б. Олійник, П.Г. Шищенко

Передмова | Розділ 1. СУЧАСНА ЕКОЛОГІЯ ЯК СИСТЕМА ЗНАНЬ ПРО ВЗАЄМОДІЮ ПРИРОДИ ТА СУСПІЛЬСТВА | 1.1. Етапи розвитку екології як науки | 1.2. Структура сучасної екології | 1.2.1. Глобальна екологія та її підрозділи | 1.2.2. Новітні галузі екології | 1.3. Об’єкти дослідження, методи й основні завдання екології | Запитання та завдання для самоконтролю | Розділ 2. ЕКОСИСТЕМИ ТА ЇХ МІСЦЕ В ОРГАНІЗАЦІЇ БІОСФЕРИ | 2.1. Загальна характеристика екосистем | 2.2. Структура екосистем | 2.2.1. Харчові взаємовідносини в екосистемах | 2.2.2. Нехарчові взаємовідносини в екосистемах | 2.3. Екосистемні рівні організації | 2.4. Стабільність та динамічність екосистем | Запитання та завдання для самоконтролю | Розділ 3. ЕКОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ | 3.1. Основні характеристики екологічних факторів | 3.2. Класифікація екологічних факторів | 3.2.1. Абіотичні екологічні фактори | 3.2.2. Біотичні екологічні фактори | 3.3. Антропогенні фактори | Запитання та завдання для самоконтролю | Розділ 4. БІОСФЕРА ЯК ГЛОБАЛЬНА ЕКОСИСТЕМА | 4.1. Загальна характеристика біосфери | 4.2. Основні властивості і глобальні функції живої речовини | 4.3. Еволюція сучасної біосфери | 4.4. Кругообіги речовини та енергії у біосфері | 4.4.1. Великий і малий кругообіги речовин та енергії | 4.4.1. Біогеохімічні цикли у біосфері | 4.5. Антропогенна трансформація біосфери | 4.6. Основні ідеї вчення про ноосферу | 4.7. Основні закони біосферного розвитку | 4.7.1. Загальні закони екології | 4.7.2. Закони екології Коммонера | Запитання та завдання для самоконтролю | Розділ 5. ПРИРОДНІ РЕСУРСИ І ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ БІОСФЕРИ | 5.1. Загальна характеристика і поділ природних ресурсів | 5.2. Природно-ресурсний потенціал і природокористування | 5.2.1. Природокористування та ресурсні цикли | 5.2.2. Поняття екологічного потенціалу | 5.3. Мінеральні ресурси | 5.3.1. Гірничопромислові ландшафти і рекультивація  земель | 5.3.2. Відходи як вторинні ресурси | 5.4. Земельні ресурси | 5.4.1. Ґрунти та їх значення в агроекосистемах | 5.4.2. Основні причини погіршення якості земельних ресурсів | 5.5. Водні ресурси | 5.5.1. Забруднення Світового океану | 5.5.2. Водоспоживання та відновлення ресурсів прісної води | 5.5.3. Міжнародне співробітництво у галузі охорони водних ресурсів | 5.6. Ресурси атмосфери | 5.6.1. Атмосферне забруднення та його екологічні наслідки | 5.6.2. Парниковий ефект і глобальне потепління клімату | 5.6.3. Руйнування озонового шару атмосфери | 5.6.4. Кислотні опади та їх екологічні наслідки | 5.7. Біологічні ресурси | 5.7.1. Рослинні ресурси | 5.7.2. Тваринні ресурси | 5.7.3. Заходи з охорони і відтворення біологічних ресурсів | Запитання та завдання для самоконтролю | Розділ 6. ГЛОБАЛЬНІ ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА | 6.1. Світова енергетична криза та шляхи її подолання | 6.2. Шляхи подолання енергетичної кризи | 6.2.1. Сонячна енергетика | 6.2.2. Вітроенергетика | 6.2.3. Біоенергетика | 6.2.4. Геотермальна енергетика | 6.2.5. Інші види альтернативної енергетики | 6.3. Характеристика демографічної ситуації | 6.4. Шляхи вирішення демографічної проблеми | Запитання та завдання для самоконтролю | Розділ 7. ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ ЛЮДИНИ | 7.1. Аналіз змін компонентів природного середовища та їх вплив на здоров’я людей | 7.2. Основні екологозалежні захворювання людини | 7.3. Екологічні фактори та їх вплив на здоров’я людини | 7.3.1. Абіотичні екологічні фактори та їх вплив на здоров’я людини | 7.3.2. Вплив біотичних екологічних факторів на здоров’я людини | 7.3.3. Вплив антропогенних факторів на людину | Запитання та завдання для самоконтролю | Післямова | Використана і рекомендована література | Глосарій | Додаток | Перелік вживаних скорочень

Автори книги Основи екології: підручник / Я.Б. Олійник, П.Г. Шищенко

Я.Б. Олійник, П.Г. Шищенко

Характеристики книги Основи екології: підручник / Я.Б. Олійник, П.Г. Шищенко

Видавництво: «Знання»
Мова: українська
Рік: 2012
Кількість сторінок: 558
Обкладинка: тверда
Формат: 60х90/16
Вага: 682 г.
ISBN: 978-966-346-933-1

Додати відгук

Введіть символи: *
captcha
Оновити