Телефони

044-235-49-25, 050-440-20-47

з 9:00 до 17:30 (Сб, Нд - вихідний)

Основи економічної теорії: навчальний посібник / О.В. Отрошко

Основи економічної теорії: навчальний посібник / О.В. Отрошко

69575
Немає в наявності
0 грн.
Автори: О.В. Отрошко
Гриф: рекомендовано МОН України
Аудиторія: для студентів, аспірантів, викладачів та всіх, хто цікавиться питаннями економічної теорії
Видавництво: «Знання»
Мова: українська
Рік: 2011
Кількість сторінок: 325
ISBN: 978-966-346-901-0
LowCostBooks

Опис книги Основи економічної теорії: навчальний посібник / О.В. Отрошко

У навчальному посібнику в лаконічній та доступній формі викладено основи економічної теорії. Теоретичний матеріал проілюстровано графіками, таблицями та числовими прикладами. З метою кращого засвоєння матеріалу посібника в кінці кожного розділу наводиться словник основних термінів та понять.
Для студентів, аспірантів, викладачів та всіх, хто цікавиться питаннями економічної теорії.

Зміст книги Основи економічної теорії: навчальний посібник / О.В. Отрошко

Передмова | Розділ 1. ВСТУП ДО ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ | 1.1. Необхідність господарювання | 1.2. Обмеженість економічних ресурсів та безмежність потреб як фундаментальні засади господарювання | 1.3. Поняття економічної ефективності | 1.4. Таблиця і крива виробничих можливостей | 1.5. Спеціалізація, обмін та проблема координації господарської діяльності | 1.6. Предмет і метод економічної теорії | 1.7. Економічна теорія та економічна політика | 1.8. Економічний спосіб мислення | Розділ 2. ВІДНОСИНИ ВЛАСНОСТІ ТА ТИПИ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ | 2.1. Сутність відносин власності та їх роль в економічній системі | 2.2. Типи економічних систем | 2.3. Моделі ринкової економіки | Розділ 3. РИНКОВА СИСТЕМА ГОСПОДАРЮВАННЯ: ІНСТИТУТИ, ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОСКОНАЛОСТІ | 3.1. Інституційні засади ринкової системи господарювання | 3.2. Ринкова система і проблема ефективного використання економічних ресурсів | 3.3. Недосконалості ринкової системи | Розділ 4. РОЛЬ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ | 4.1. Необхідність економічної діяльності держави | 4.2. Правове забезпечення господарської діяльності як економічна функція держави | 4.3. Інші економічні функції держави | 4.4. Види податків та принципи оподаткування | 4.5.. Доходи та витрати держави | 4.6.. Оцінка розмірів державного сектору економіки | 4.7. Кругообіг доходів та витрат: модель за участю держави | 4.8. Методи державного регулювання господарської діяльності | Розділ 5. РИНКОВИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ЦІН ТА ОБСЯГІВ ВИРОБНИЦТВА | 5.1. Попит та фактори, що його визначають | 5.2. Пропозиція та фактори, що її визначають | 5.3. Рівноважна ціна та рівноважна кількість продукту | 5.4. Перелив ресурсів і формування міжгалузевої рівноваги | Розділ 6. РИНКОВИЙ МЕХАНІЗМ ЦІНОУТВОРЕННЯ І ЦІНОВА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ | 6.1. Максимальні ціни та наслідки їх застосування | 6.2. Мінімальні ціни та наслідки їх застосування | 6.3. Регулювання цін шляхом проведення державою закупівельних і товарних інтервенцій | Розділ 7. ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА ТА ПРИБУТОК | 7.1. Підприємництво як вид господарської діяльності, що здійснюється з метою одержання прибутку | 7.2. Сукупні, постійні та змінні витрати виробництва | 7.3. Функції сукупних витрат виробництва і виручки та поріг прибутковості | Розділ 8. ВИДИ РИНКОВИХ СТРУКТУР: ВІД КОНКУРЕНЦІЇ ДО МОНОПОЛІЇ | 8.1. Конкуренція та монополія | 8.2. Проміжні ринкові структури: олігополія та монополістична конкуренція | 8.3. Антимонопольна політика держави | Розділ 9. ЗОВНІШНІ ЕФЕКТИ, СУСПІЛЬНІ БЛАГА ТА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ | 9.1. Зовнішні ефекти та методи їх державного регулювання | 9.2. Необхідність організації державою виробництва суспільних благ | 9.3. Проблеми визначення розмірів виробництва суспільних благ | Розділ 10. РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ | 10.1. Природні монополії та їх державне регулювання | 10.2. Технічне регулювання | 10.3. Структурно-галузева політика | Розділ 11. НЕРІВНІСТЬ, БІДНІСТЬ ТА ПОЛІТИКА ПЕРЕРОЗПОДІЛУ ДОХОДІВ | 11.1. Нерівність в доходах та способи її вимірювання | 11.2. Бідність та економічна мобільність | 11.3. Політика перерозподілу доходів | Розділ 12. ВИМІРЮВАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ОБСЯГУ ВИРОБНИЦТВА ТА ЗМІН У РІВНІ ЦІН | 12.1. Поняття валового внутрішнього продукту | 12.2. Методи розрахунку валового внутрішнього продукту | 12.3. Недосконалості показника валового внутрішнього продукту | 12.4. Інші макроекономічні показники | 12.5. Вимірювання змін у рівні цін | Розділ13. ВИЗНАЧЕННЯ РІВНОВАЖНОГО РЕАЛЬНОГО ОБСЯГУ ВИРОБНИЦТВА ТА РІВНОВАЖНОГО РІВНЯ ЦІН: МОДЕЛЬ СУКУПНОГО ПОПИТУ ТА СУКУПНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ | 13.1. Сукупний попит та фактори, що його визначають | 13.2. Сукупна пропозиція та фактори, що її визначають | 13.3. Взаємодія сукупного попиту та сукупної пропозиції: формування рівноважного реального обсягу виробництва та рівноважного рівня цін | Розділ 14. МАКРОЕКОНОМІЧНА НЕСТАБІЛЬНІСТЬ: ЕКОНОМІЧНІ ЦИКЛИ, БЕЗРОБІТТЯ ТА ІНФЛЯЦІЯ | 14.1. Економічні цикли та їх фази | 14.2. Безробіття та його форми | 14.3. Інфляція: поняття, різновиди, наслідки | 14.4. Крива Філіпса: вибір між інфляцією та безробіттям у короткостроковому періоді | Розділ 15. КЛАСИЧНА ТА КЕЙНСІАНСЬКА ТЕОРІЇ ЗАЙНЯТОСТІ | 15.1. Класична теорія зайнятості та політика державного невтручання в економіку | 15.2. Кейнсіанська критика класичної теорії зайнятості та необхідність державної політики стабілізації економіки | Розділ 16. ВИЗНАЧЕННЯ РІВНОВАЖНОГО ОБСЯГУ ВИРОБНИЦТВА: МОДЕЛЬ “СУКУПНІ ВИТРАТИ — РЕАЛЬНИЙ ОБСЯГ ВИРОБНИЦТВА” | 16.1. Функція споживання | 16.2. Функція планових інвестицій | 16.3. Функція планових сукупних витрат | 16.4. Кейнсіанська модель рівноважного обсягу виробництва | 16.5. Зміни в планових сукупних витратах та мультиплікатор | Розділ 17. ДИСКРЕЦІЙНА СТАБІЛІЗАЦІЙНА ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА | 17.1. Поняття, інструменти та різновиди дискреційної стабілізаційної фіскальної політики | 17.2. Вбудовані стабілізатори економіки | 17.3. Фактори, що ускладнюють впровадження дискреційної стабілізаційної фіскальної політики | Розділ 18. ДИСКРЕЦІЙНА ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА | 18.1. Поняття грошей, їх функції та різновиди | 18.2. Центральний банк і грошова маса | 18.2. Поняття грошово-кредитної політики та її інструменти | 18.4. Політика дешевих та дорогих грошей | 18.5. Роль центрального банку як кредитора останньої надії | 18.6. Переваги та слабкі місця політики дешевих та дорогих грошей | Розділ 19. АЛЬТЕРНАТИВНІ ПОГЛЯДИ НА ЕКОНОМІЧНУ ПОЛІТИКУ: МОНЕТАРИЗМ, НОВА КЛАСИЧНА МАКРОЕКОНОМІКА ТА ТЕОРІЯ ЕКОНОМІКИ ПРОПОЗИЦІЇ | 19.1. Монетаризм: дискреційна політика — помилкова стратегія стабілізації економіки | 19.2. Нова класична макроекономіка і теорема неефективності політики | 19.3. Теорія економіки пропозиції: обґрунтування фіскальної політики, орієнтованої на сукупну пропозицію | Розділ 20. ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ | 20.1. Сутність економічного зростання та фактори, що його визначають | 20.2. Державна політика сприяння економічному зростанню | Розділ 21. МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ | 21.1. Принцип порівняльних переваг у міжнародній спеціалізації та необхідність вільної міжнародної торгівлі | 21.2. Політика протекціонізму: поняття, інструменти та наслідки | 21.3. Аргументи “за” та “проти” політики протекціонізму | Розділ 22. ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС ТА ВАЛЮТНІ КУРСИ | 22.1. Поняття та загальна структура платіжного балансу | 22.2. Сутність та різновиди валютних курсів | 22.3. Міжнародні системи валютних курсів

Автори книги Основи економічної теорії: навчальний посібник / О.В. Отрошко

О.В. Отрошко

Характеристики книги Основи економічної теорії: навчальний посібник / О.В. Отрошко

Видавництво: «Знання»
Мова: українська
Рік: 2011
Кількість сторінок: 325
Обкладинка: тверда
Формат: 60х90/16
Вага: 407 г.
ISBN: 978-966-346-901-0

Додати відгук

Введіть символи: *
captcha
Оновити