Телефони

044-235-49-25, 050-440-20-47

з 9:00 до 17:30 (Сб, Нд - вихідний)

Основи теоретичної і прикладної статистики: навчальний посібник / Р.І. Тринько, М.Є. Стадник

Основи теоретичної і прикладної статистики: навчальний посібник / Р.І. Тринько, М.Є. Стадник

61917
Немає в наявності
40 грн.
Автори: Р.І. Тринько, М.Є. Стадник
Гриф: рекомендовано МОН України
Аудиторія: для студентів, викладачів, учителів, учнів
Видавництво: «Знання»
Мова: українська
Рік: 2011
Кількість сторінок: 397
ISBN: 978-966-346-599-9
 

 

LowCostBooks

Опис книги Основи теоретичної і прикладної статистики: навчальний посібник / Р.І. Тринько, М.Є. Стадник

У навчальному посібнику висвітлено основні поняття і терміни загальної теорії статистики, викладені у взаємозв’язку. Проілю­стровано їх прикладами, на яких розглянуто методичні основи застосування статистичних методів. Подано питання для самоконтролю, приклади розв’язання типових задач, практичні завдання та тести для засвоєння набутих теоретичних знань і вироблення практичних навичок їх застосування. У посібнику вміщено термінологічний словник. Авторами узагальнено літературну інформацію з теорії статистики, використано власний педагогічний досвід.
Для студентів, викладачів, учителів, учнів.

Зміст книги Основи теоретичної і прикладної статистики: навчальний посібник / Р.І. Тринько, М.Є. Стадник

ПЕРЕДМОВА | Розділ 1. ВСТУП ДО ТЕОРІЇ СТАТИСТИКИ | 1.1. Статистика як суспільна наука | 1.2. Основні риси предмета статистики та його визначення | 1.3. Значення, предмет та метод правової статистики | 1.4. Теоретичні основи статистики як науки | 1.5. Статистична методологія | 1.6. Зв’язок статистики з іншими науками | Питання для самоконтролю | Тести | Розділ 2. СТАТИСТИЧНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ | 2.1. Поняття про статистичне спостереження та програмно-методологічні аспекти його проведення | 2.2. Об’єкт і одиниця спостереження у правовій статистиці | 2.3. Організаційні питання статистичного спостереження | 2.4. Форми, види і способи статистичного спостереження | 2.5. Помилки статистичного спостереження та способи їх виправлення | Питання для самоконтролю | Приклади розв’язання типових задач | Практичні завдання | Тести | Розділ 3. ЗВЕДЕННЯ І ГРУПУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ СТАТИСТИЧНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ | 3.1. Зведення матеріалів статистичного спостереження | 3.2. Статистичні групування | 3.3. Вторинне групування | 3.4. Статистичні ряди розподілу | 3.5. Застосування групувань у правовій статистиці | Питання для самоконтролю | Приклади розв’язання типових задач | Практичні завдання | Тести | Розділ 4. НАОЧНЕ ВІДОБРАЖЕННЯ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ | 4.1. Статистичні таблиці, їх види та правила побудови | 4.2. Поняття про статистичні графіки | 4.3. Основні види графіків та правила їх побудови | Питання для самоконтролю | Приклади розв’язання типових задач | Практичні завдання | Тести | Розділ 5. АБСОЛЮТНІ ТА ВІДНОСНІ ПОКАЗНИКИ | 5.1. Абсолютні величини: значення, одиниці вимірювання | 5.2. Відносні величини та їх види | 5.3. Поняття та проблеми формування системи показників правової статистики | Питання для самоконтролю | Приклади розв’язання типових задач | Практичні завдання | Тести | Розділ 6. СЕРЕДНІ ВЕЛИЧИНИ ТА ПОКАЗНИКИ ВАРІАЦІЇ | 6.1. Суть і значення середніх величин | 6.2. Види середніх величин і способи їх обчислення | 6.3. Показники варіації та способи їх розрахунку | Питання для самоконтролю | Приклади розв’язання типових задач | Практичні завдання | Тести | Розділ 7. ВИБІРКОВЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ | 7.1. Поняття про вибіркове спостереження | 7.2. Похибки вибірки | 7.3. Розрахунок необхідної чисельності вибірки | 7.4. Попередня перевірка результативності відбору | Питання для самоконтролю | Приклади розв’язання типових задач | Практичні завдання | Тести | Розділ 8. РЯДИ ДИНАМІКИ | 8.1. Поняття про ряди динаміки, їх елементи та правила побудови | 8.2. Аналітичні показники рядів динаміки та способи їх обчислення | 8.3. Вирівнювання динамічних рядів | 8.4. Статистичне вивчення сезонних коливань правових показників | Питання для самоконтролю | Приклади розв’язання типових задач | Практичні завдання | Тести | Розділ 9. ІНДЕКСИ | 9.1. Загальне поняття про індекси | 9.2. Види індексів та способи їх обчислення | 9.3. Територіальні індекси | 9.4. Індекси-дефлятори | 9.5. Особливості застосування індексного методу у правовій статистиці | Питання для самоконтролю | Приклади розв’язання типових задач | Практичні завдання | Тести | Розділ 10. СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ ВИМІРЮВАННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ МІЖ ЯВИЩАМИ | 10.1. Види взаємозв’язків між явищами | 10.2. Дисперсійний аналіз | 10.3. Непараметричні методи оцінки взаємозв’язків між явищами | 10.4. Кореляційно-регресійний аналіз | 10.5. Оцінка взаємозв’язків за допомогою паралельних рядів і кореляційного поля | Питання для самоконтролю | Приклади розв’язання типових задач | Практичні завдання | Тести | РОЗДІЛ 11. СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ЗЛОЧИННОСТІ ТА ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ | 11.1. Статистична звітність у правоохоронних органах, судах та органах юстиції | 11.2. Вимоги до статистичних даних і їх надійність | 11.3. Використання статистичного аналізу при вивченні злочинності | 11.4. Статистична оцінка діяльності правоохоронних органів | Питання для самоконтролю | Тести | СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ | ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК | ДОДАТКИ | Додаток А. Критерій F для 5?%-ного рівня значимості (ймовірність “нульової гіпотези” 0,05) | Додаток Б. Розрахунок середніх темпів зростання

Автори книги Основи теоретичної і прикладної статистики: навчальний посібник / Р.І. Тринько, М.Є. Стадник

Р.І. Тринько, М.Є. Стадник

Характеристики книги Основи теоретичної і прикладної статистики: навчальний посібник / Р.І. Тринько, М.Є. Стадник

Видавництво: «Знання»
Мова: українська
Рік: 2011
Кількість сторінок: 397
Обкладинка: тверда
Формат: 60х90/16
Вага: 543 г.
ISBN: 978-966-346-599-9

Додати відгук

Введіть символи: *
captcha
Оновити