Телефони

044-235-49-25, 050-440-20-47

з 9:00 до 17:30 (Сб, Нд - вихідний)

Фінанси підприємств: навчальний посібник / Н.Б. Ярошевич

Фінанси підприємств: навчальний посібник / Н.Б. Ярошевич

64849
Немає в наявності
20 грн.
Автори: Н.Б. Ярошевич
Гриф: рекомендовано МОН України
Аудиторія: для студентів економічних спеціальностей у сфері фінансів, а також усіх, хто цікавиться цією темою
Видавництво: «Знання»
Мова: українська
Рік: 2012
Кількість сторінок: 341
ISBN: 978-966-346-685-9
LowCostBooks

Опис книги Фінанси підприємств: навчальний посібник / Н.Б. Ярошевич

У навчальному посібнику розглянуто економічний зміст і організацію фінансів підприємств, формування капіталу підприємств. Висвітлено фінансове забезпечення відтворення необоротних активів, організацію оборотних активів, склад витрат і джерел їх фінансування. Показано доходи та грошові надхо­дження підприємств, формування і розподіл прибутку, оподаткування підприємств, оцінювання фінансового стану підприємств, фінансове планування на підприємствах, організацію грошових розрахунків, а також охарактеризовано кредитування, фінансову санацію і банкрутство підприємств.
Призначено для студентів економічних спеціальностей у сфері фінансів, а також усіх, хто цікавиться цією темою.

Зміст книги Фінанси підприємств: навчальний посібник / Н.Б. Ярошевич

Передмова | Тема 1. ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ І ОРГАНІЗАЦІЯ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ | 1.1. Сутність і функції фінансів підприємств | 1.2. Фінансові ресурси підприємства та джерела їх формування | 1.3. Організація фінансової роботи на підприємстві | Запитання для самоконтролю | Тема 2. ФОРМУВАННЯ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА | 2.1. Поняття капіталу. Власний і позиковий капітал підприємства | 2.2. Статутний фонд як джерело фінансово-господарської діяльності підприємства | 2.3. Формування та рух коштів статутних фондів підприємств | Запитання для самоконтролю | Задачі | Тема 3. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДТВОРЕННЯ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ | 3.1. Поняття необоротних активів. Економічна сутність і класифікація основних засобів | 3.2. Знос і амортизація основних засобів | 3.3. Нематеріальні активи та їхня амортизація | 3.4. Переоцінка та індексація вартості основних засобів | 3.5. Сутність і склад капітальних інвестицій та джерел їхнього фінансування | 3.6. Показники стану та ефективності використання основних засобів | Запитання для самоконтролю | Задачі | Тема 4. ОБОРОТНІ АКТИВИ ТА ЇХНЯ ОРГАНІЗАЦІЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ | 4.1. Економічна сутність оборотних активів | 4.2. Класифікації оборотних коштів | 4.3. Функції і принципи організації оборотних активів | 4.4. Нормування власних оборотних активів | 4.5. Аналіз ефективності використання оборотних активів | 4.6. Джерела формування оборотних активів підприємства | Запитання для самоконтролю | Задачі | Тема 5. СКЛАД ВИТРАТ І ДЖЕРЕЛА ЇХ ФІНАНСУВАННЯ | 5.1. Поняття витрат. Джерела фінансування витрат | 5.2. Класифікації витрат | 5.2.1. Бухгалтерська класифікація витрат | 5.2.2. Економічні класифікації витрат | 5.2.3. Податкова класифікація витрат | Запитання для самоконтролю | Задачі | Тема 6. ДОХОДИ ТА ГРОШОВІ НАДХОДЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ. ФОРМУВАННЯ І РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ | 6.1. Склад і характеристика валових доходів підприємств | 6.2. Види цін та методи ціноутворення | 6.3. Методи планування виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 6.4. Визначення фінансових результатів діяльності підприємства | 6.5. Методи планування прибутку та рентабельності. Розподіл і використання чистого прибутку підприємствами | Запитання для самоконтролю | Задачі | Тема 7. ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ | 7.1. Класифікації податків і зборів | 7.2. Загальнодержавні податки і збори | 7.2.1. Непрямі податки | 7.2.2. Пряме оподаткування | 7.2.3. Ресурсні платежі | 7.2.4. Спрощені системи оподаткування | 7.3. Місцеві податки та збори | 7.4. Відповідальність за сплату податків і зборів | 7.5. Податкове планування | Запитання для самоконтролю | Задачі | Тема 8. ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА | 8.1. Поняття фінансового стану підприємства. Прийоми та методи фінансового аналізу | 8.2. Інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану підприємства | 8.3. Коефіцієнтний аналіз фінансового стану підприємства | 8.3.1. Показники для аналізу фінансової стійкості | 8.3.2. Показники для аналізу ліквідності (платоспроможності) | 8.3.3. Показники для аналізу рентабельності | 8.3.4. Показники для аналізу оборотності активів (ділової активності) | 8.3.5. Показники для аналізу майнового стану | Запитання для самоконтролю | Задачі | Тема 9. ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ | 9.1. Зміст, завдання і методи фінансового планування | 9.2. Поточне фінансове планування | 9.3. Оперативне фінансове планування | 9.4. Бізнес-план | Запитання для самоконтролю | Тема 10. ОРГАНІЗАЦІЯ ГРОШОВИХ РОЗРАХУНКІВ ПІДПРИЄМСТВ | 10.1. Сутність розрахункових відносин і принципи їхньої організації | 10.2. Види банківських рахунків та порядок їхнього відкриття | 10.3. Характеристика форм безготівкових розрахунків | 10.4. Операції підприємств з векселями | 10.5. Зміст та організація готівкових розрахунків | Запитання для самоконтролю | Задачі | Тема 11. КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ | 11.1. Форми та види кредитів | 11.1.1. Податкова класифікація видів кредиту | 11.1.2. Класифікація видів кредиту за організацією кредитних відносин | 11.1.3. Класифікація видів кредиту за критерієм податкових наслідків кредитних відносин | 11.2. Методи банківського кредитування та процес кредитування | 11.3. Кредитні обмеження | 11.4. Нарахування відсотків за користування кредитом | 11.5. Сутність і види лізингу | Запитання для самоконтролю | Задачі | Тема 12. ФІНАНСОВА САНАЦІЯ І БАНКРУТСТВО ПІДПРИЄМСТВ | 12.1. Поняття банкрутства | 12.2. Фінансова санація | 12.3. Процедура ліквідації | 12.4. Система раннього попередженнята реагування | Запитання для самоконтролю | Задачі | СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Автори книги Фінанси підприємств: навчальний посібник / Н.Б. Ярошевич

Н.Б. Ярошевич

Характеристики книги Фінанси підприємств: навчальний посібник / Н.Б. Ярошевич

Видавництво: «Знання»
Мова: українська
Рік: 2012
Кількість сторінок: 341
Обкладинка: тверда
Формат: 60х90/16
Вага: 475 г.
ISBN: 978-966-346-685-9

Додати відгук

Введіть символи: *
captcha
Оновити