Телефони

044-235-49-25, 050-440-20-47

з 9:00 до 17:30 (Сб, Нд - вихідний)

Фінансовий ринок: навчальний посібник / Л.О. Шкварчук

Фінансовий ринок: навчальний посібник / Л.О. Шкварчук

72037
Немає в наявності
50 грн.
Автори: Л.О. Шкварчук
Гриф: рекомендовано МОН України
Аудиторія: для студентів вищих закладів освіти, аспірантів, викладачів, науковців, спеціалістів фінансового ринку
Видавництво: «Знання»
Мова: українська
Рік: 2013
Кількість сторінок: 382
ISBN: 978-617-07-0095-7
LowCostBooks

Опис книги Фінансовий ринок: навчальний посібник / Л.О. Шкварчук

У посібнику досліджено основні параметри формування та функціонування фінансового ринку. Розглянуто теоретичні концепції та практичні підходи до організації обігу фінансових інструментів. Значна увага зосереджена на розкритті сутності здійснення операцій на кредитному, валютному та фондовому сегментах фінансового ринку. Визначено особливості організації діяльності суб’єктів фінансового ринку, вимоги вітчизняного та зарубіжного законодавства до емітентів, інвесторів та фінансових посередників.
Для студентів вищих закладів освіти, аспірантів, викладачів, науковців, спеціалістів фінансового ринку.

Зміст книги Фінансовий ринок: навчальний посібник / Л.О. Шкварчук

ПЕРЕДМОВА | Частина І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ | Глава 1. ФІНАНСОВИЙ РИНОК: СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ ТА РОЛЬ В ЕКОНОМІЦІ | 1.1. Сутність фінансового ринку | 1.2. Сегментація фінансового ринку | 1.3. Функції фінансового ринку | 1.4. Суб’єкти фінансового ринку | 1.5. Моделі фінансового ринку | Запитання та завдання для самоконтролю | Тести | Глава 2. РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ | 2.1. Cутність, мета та завдання регулювання фінансового ринку | 2.2. Моделі регулювання фінансового ринку | 2.3. Державне регулювання фінансового ринку | 2.4. Методи державного регулювання фінансового ринку | 2.5. Саморегулівні організації на фінансовому ринку | Запитання та завдання для самоконтролю | Тести | Глава 3. ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ | 3.1. Суть і види фінансових інструментів | 3.2. Характеристики фінансових інструментів | 3.3. Оцінювання фінансових інструментів | Запитання та завдання для самоконтролю | Тести | Глава 4. ОСНОВИ ПОРТФЕЛЬНОЇ ТЕОРІЇ | 4.1. Сутність портфеля фінансових інструментів | 4.2. Еволюція сучасної портфельної теорії | 4.3. Оцінювання характеристик портфеля | 4.4. Модель оцінки капітальних активів У. Шарпа | 4.5. Модель арбітражного ціноутворення С. Росса | 4.6. Теорія рефлексивності Дж. Сороса | Запитання та завдання для самоконтролю | Тести | Частина ІІ. КРЕДИТНИЙ РИНОК | Глава 5. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ НА КРЕДИТНОМУ РИНКУ | 5.1. Сутність кредитного ринку | 5.2. Суб’єкти кредитного ринку | 5.2.1. Банківські установи на кредитному ринку | 5.2.2. Кредитні спілки як установи парабанківської системи | 5.2.3. Ломбардна діяльність на кредитному ринку | 5.2.4. Пенсійні фонди | 5.2.5. Фінансові компанії | 5.2.6. Юридичні особи публічного права та інші суб’єкти кредитного ринку | Запитання та завдання для самоконтролю | Тести | Глава 6. ІНСТРУМЕНТИ КРЕДИТНОГО РИНКУ | 6.1. Кредитні гроші | 6.1.1. Загальна характеристика кредитних грошей | 6.1.2. Банкноти | 6.1.3. Чеки як інструмент кредитного ринку | 6.1.4. Векселі | 6.1.5. Електронні гроші | 6.1.6. Інші види кредитних грошей | 6.2. Цінні папери кредитного ринку | 6.2.1. Ощадні (депозитні) сертифікати: загальна характеристика та властивості | 6.2.2. Депозитні сертифікати НБУ | 6.2.3. Іпотечні сертифікати | 6.2.4. Сертифікати фонду операцій з нерухомістю | 6.2.5. Заставні | Запитання та завдання для самоконтролю | Тести | Частина ІІІ. ВАЛЮТНИЙ РИНОК | Глава 7. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ НА ВАЛЮТНОМУ РИНКУ | 7.1. Сутність валютного ринку | 7.2. Валютні цінності | 7.3. Валютне котирування | 7.4. Учасники валютних ринків | 7.5. Ліцензування валютних операцій | 7.6. Валютний контроль | Запитання та завдання для самоконтролю | Тести | Глава 8. ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ | 8.1. Загальна характеристика та види валютних операцій | 8.2. Валютні операції з негайною поставкою | 8.3. Форвардні валютні операції | 8.4. Ф’ючерсні валютні операції | 8.5. Валютні свопи | 8.6. Формування цін у строкових контрактах | 8.7. Операції з банківськими металами | Запитання та завдання для самоконтролю | Тести | Частина ІV. ФОНДОВИЙ РИНОК | Глава 9. ОРГАНІЗАЦІЯ ФОНДОВОГО РИНКУ | 9.1. Сутність та структура фондового ринку | 9.2. Біржовий ринок | 9.3. Біржові угоди | 9.4. Котирування цінних паперів | 9.5. Позабіржовий ринок | Запитання та завдання для самоконтролю | Тести | Глава 10. ПАЙОВІ ЦІННІ ПАПЕРИ | 10.1. Акції як основний вид пайових цінних паперів | 10.1.1. Сутність та види акцій | 10.1.2. Права власників простих акцій | 10.1.3. Види цін на акції | 10.1.4. Доходи акціонерів | 10.1.5. Оцінювання простих акцій | 10.1.6. Привілейовані акції | 10.2. Депозитарні розписки | 10.2.1. Сутність депозитарних розписок | 10.2.2. Учасники розміщення депозитарних розписок | 10.3. Інвестиційні сертифікати | Запитання та завдання для самоконтролю | Тести | Глава 11. БОРГОВІ ЦІННІ ПАПЕРИ | 11.1. Облігація як основний вид боргових цінних паперів | 11.1.1. Сутність та характеристики облігацій | 11.1.2. Основні види облігацій | 11.1.3. Ціни на облігації | 11.1.4. Дохідність облігацій | 11.1.5. Конвертовані облігації | 11.1.6. Операції з облігаціями | 11.2. Державні облігації | 11.3. Облігації місцевих позик | 11.4. Єврооблігації | 11.5. Казначейські зобов’язання | Запитання та завдання для самоконтролю | Тести | Глава 12. ПОХІДНІ ЦІННІ ПАПЕРИ | 12.1. Форвардні контракти | 12.2. Ф’ючерсні контракти | 12.2.1. Сутність ф’ючерсного контракту | 12.2.2. Механізм укладення ф’ючерсних контрактів | 12.3. Опціони | 12.3.1. Сутність опціонів | 12.3.2. Дохідність опціонів | Запитання та завдання для самоконтролю | Тести | Глава 13. УЧАСНИКИ ФОНДОВОГО РИНКУ | 13.1. Загальна характеристика та класифікація учасників фондового ринку | 13.2. Інвестори на фондовому ринку | 13.2.1. Характеристика інвесторів, їх типи та види | 13.2.2. Інститути спільного інвестування як основний вид інституційних інвесторів на фондовому ринку | 13.3. Професійні учасники фондового ринку | 13.3.1. Брокери на фондовому ринку | 13.3.2. Дилери на фондовому ринку | 13.3.3. Андеррайтери | 13.3.4. Вимоги до фінансового стану торговців цінними паперами | 13.3.5. Компанії з управління активами | Запитання та завдання для самоконтролю | Тести | Глава 14. ІНФРАСТРУКТУРНІ УЧАСНИКИ ФОНДОВОГО РИНКУ | 14.1. Організація та функціонування депозитарних установ | 14.2. Національний депозитарій України | 14.3. Розрахунково-клірингова діяльність депозитаріїв | Запитання та завдання для самоконтролю | Тести | Глава 15. ФОНДОВІ ІНДЕКСИ ТА РЕЙТИНГИ | 15.1. Індексна оцінка фондового ринку | 15.2. Фондові індекси деяких ринків | 15.2.1. Індекси фондового ринку США | 15.2.2. Індекси фондового ринку Великої Британії | 15.2.3. Індекси фондового ринку Німеччини | 15.2.4. Індекси фондового ринку Японії | 15.2.5. Індекси фондового ринку Франції | 15.2.6. Індекс фондового ринку Росії | 15.2.7. Індекс фондового ринку України | 15.3. Рейтингова оцінка цінних паперів | 15.3.1. Сутність рейтингової оцінки цінних паперів | 15.3.2. Міжнародні рейтингові агентства | 15.3.3. Рейтинг цінних паперів в Україні | Запитання та завдання для самоконтролю | Тести | СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ | ДОДАТКИ | Додаток 1. Таблиця. Характеристики саморегулівних організацій на фінансовому ринку України | Додаток 2. Вимоги до форми заставної | Додаток 3. Таблиця. Тарифи на основні та додаткові послуги ПрАТ “Фондова біржа ПФТС” | Додаток 4. Таблиця 4.1. Мінімальні вимоги до цінних паперів І рівня лістингу | Таблиця 4.2. Мінімальні вимоги до цінних паперів ІІ рівня лістингу | Додаток 5. Тарифи брокера на фондовій біржі ММВБ (Московська міжбанківська валютна біржа) | Додаток 6. Таблиця. Перелік і тарифи операцій (послуг), що надаються зберігачам НБУ як депозитарієм державних цінних паперів | Додаток 7. Таблиця 7.1. Перелік та вартість послуг (тарифи), що надаються НДУ емітентам | Таблиця 7.2. Перелік та вартість послуг (тарифи), що надаються НДУ зберігачам | Додаток 8. Таблиця. Міжнародна рейтингова шкала (за рейтинговими агентствами) | Додаток 9. Таблиця. Національна шкала кредитного рейтингу | ВІДПОВІДІ ДО ТЕСТІВ

Автори книги Фінансовий ринок: навчальний посібник / Л.О. Шкварчук

Л.О. Шкварчук

Характеристики книги Фінансовий ринок: навчальний посібник / Л.О. Шкварчук

Видавництво: «Знання»
Мова: українська
Рік: 2013
Кількість сторінок: 382
Обкладинка: тверда
Формат: 60х90/16
Вага: 520 г.
ISBN: 978-617-07-0095-7

Додати відгук

Введіть символи: *
captcha
Оновити