Телефони

044-235-49-25, 050-440-20-47

з 9:00 до 17:30 (Сб, Нд - вихідний)

Політологія: навчальний посібник / за ред. М.П. Гетьманчука

Політологія: навчальний посібник / за ред. М.П. Гетьманчука

61928
Немає в наявності
40 грн.
Автори: за ред. М.П. Гетьманчука
Аудиторія: для курсантів, студентів та науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України, усіх, хто цікавиться політикою
Видавництво: «Знання»
Мова: українська
Рік: 2010
Кількість сторінок: 415
ISBN: 978-966-346-681-1
LowCostBooks

Опис книги Політологія: навчальний посібник / за ред. М.П. Гетьманчука

У навчальному посібнику розглянуто теоретичні засади політології як науки, теорія та практика демократичного суспільства, особливості функціонування інститутів державного управління в умовах посткомуністичних трансформаційних процесів в Україні та її залучення до світових політичних процесів, проблеми забезпечення національної безпеки України, сутність та особливості правової та правоохоронної політики, місце правоохоронних органів у системі державної влади, основні аспекти протидії транснаціональній злочинності в умовах глобалізації сучасного світу.
Для курсантів, студентів та науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України, усіх, хто цікавиться політикою.

Зміст книги Політологія: навчальний посібник / за ред. М.П. Гетьманчука

Вступ | Розділ 1. ІДЕЯ ДЕРЖАВНОСТІ В ПОЛІТИЧНІЙ ДУМЦІ УКРАЇНИ | 1.1. Державницькі та демократично-правові тенденції політичної думки України X—ХVI ст. | 1.2. Ідеї національної державності у політичній і правовій думці періоду козацько-гетьманської держави XVII—XVIII ст. | 1.3. Проблеми держави та політичних відносин у суспільній думці України періоду національного відродження ХIХ — поч. ХХ ст. | 1.4. Концепції державності та національного відродження у політичній думці України ХХ ст. | Запитання для самоконтролю | Розділ 2. ПОЛІТИКА — ЯК СУСПІЛЬНЕ ЯВИЩЕ Й ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ | 2.1. Предмет, метод, функції політології | 2.2. Політика — як суспільне явище | Запитання для самоконтролю | Розділ 3. ПОЛІТИЧНА ВЛАДА І ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА | 3.1. Поняття, ознаки та ефективність політичної влади | 3.2. Сутність, структура і функції політичної системи | 3.3. Особливості політичної системи України | Запитання для самоконтролю | Розділ 4. ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ І ПОЛІТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ | 4.1. Політичний процес |4.2. Політична діяльність | 4.3. Ефективність політичного функціонування | 4.4. Політичні технології | Запитання для самоконтролю | Розділ 5. ЛЮДИНА І ПОЛІТИКА | 5.1. Політична соціалізація особи | 5.2. Політична участь як наслідок політичної соціалізації | Запитання для самоконтролю | Розділ 6. ПОЛІТИЧНА СВІДОМІСТЬ І ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА | 6.1. Політична свідомість | 6.2. Політична культура | 6.3. Особливості політичної культури сучасної України | Запитання для самоконтролю | Розділ 7. ПОЛІТИКА І ГРУПИ ІНТЕРЕСІВ | 7.1. Суб’єкти політики | 7.2. Соціальна структура суспільства | 7.3. Групи інтересів | 7.4. Нація як суб’єкт політики | Запитання для самоконтролю | Розділ 8. ПОЛІТИЧНА ЕЛІТА І ПОЛІТИЧНЕ ЛІДЕРСТВО | 8.1. Еліта як суб’єкт політики | 8.2. Політичне лідерство: теорії, концепції, механізм рекрутування | Запитання для самоконтролю | Розділ 9. ДЕРЖАВА ТА ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО | 9.1. Держава як політична організація суспільства: сутність, по­ходження та функції | 9.2. Форми держави | 9.3. Правова держава і громадянське суспільство | Запитання для самоконтролю | Розділ 10. ФОРМИ ПРАВЛІННЯ В СУЧАСНИХ ДЕМОКРАТИЧНИХ ДЕРЖАВАХ | 10.1. Демократія як ідеал і політична дійсність | 10.2. Основні ознаки демократичного політичного режиму | 10.3. Типологія демократичних режимів (моделі демократії) | 10.4. Форми демократичного правління | 10.5. Сучасні концепції демократії | Запитання для самоконтролю | Розділ 11. НЕДЕМОКРАТИЧНІ ПОЛІТИЧНІ РЕЖИМИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ТРАНСФОРМУВАННЯ В НАПРЯМКУ ДЕМОКРАТІЇ | 11.1. Тоталітаризм: ознаки та види | 11.2. Авторитаризм | 11.3. Трансформація недемократичних режимів | 11.3.1. Глобальний процес демократизації | 11.3.2. Делегітимізація та лібералізація недемократичних режимів як передумова і підготовчий етап переходу до демократії | 11.3.3. Типи переходу до демократії | 11.3.4. Особливості та фази трансформації посткомуністичних суспільств | 11.3.5. Особливості та труднощі переходу до демократії в Україні | Запитання для самоконтролю | Розділ 12. СТАНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ | 12.1. Конституція України — основний закон держави | 12.2. Органи державної влади | 12.3. Система стримувань і противаг | 12.4. Система місцевого самоврядування | Запитання для самоконтролю | Розділ 13. ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ ТА ПАРТІЙНІ СИСТЕМИ | 13.1. Сутність, передумови виникнення, ознаки та функції політичних партій | 13.2. Типологія партійних систем | 13.3. Становлення та розвиток багатопартійності в Україні | Запитання для самоконтролю | Розділ 14. ВИБОРИ І ВИБОРЧІ СИСТЕМИ | 14.1. Поняття та типологія виборів | 14.2. Демократичні принципи виборів | 14.3. Типологія виборчих систем | 14.4. Характеристика виборів і виборчої системи України | Запитання для самоконтролю | Розділ 15. ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА ТА МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ | 15.1. Міжнародні відносини та зовнішня політика держави: сут­ність, види, принципи та суб’єкти | 15.2. Міжнародні конфлікти: поняття, причини, засоби та методи врегулювання | 15.3. Україна в системі міжнародних відносин | Запитання для самоконтролю | Розділ 16. НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ | 16.1. Поняття та структура національної безпеки України | 16.2. Система забезпечення національної безпеки України | Запитання для самоконтролю | Розділ 17. ПРАВОВА ПОЛІТИКА | 17.1. Сутність правової політики | 17.2. Суб’єкти й основні форми реалізації правової політики | Запитання для самоконтролю | Розділ 18. ПРАВООХОРОННА ПОЛІТИКА | 18.1. Сутність, особливості та механізми реалізації правоохорон­ ної політики держави | 18.2. Правоохоронні, правозахисні, судові органи та їх роль у реалізації державної правоохоронної політики (державної політики у сфері правоохорони) | Запитання для самоконтролю | Розділ 19. ПОЛІЦІЯ (МІЛІЦІЯ) В ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ СУСПІЛЬСТВА | 19.1. Історичне підґрунтя розуміння поліції | 19.2. Розуміння поняття “поліції” у контексті ОВС | 19.3. Розуміння поняття “міліції” у контексті ОВС | 19.4. Рівень забезпечення міліцією прав і свобод громадян | Запитання для самоконтролю | Розділ 20. ПРОТИДІЯ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА | 20.1. Посилення міжнародної злочинності — один із негативних наслідків глобалізації | 20.2. Міжнародні політико-правові підстави протидії транснаціо­ нальній злочинності | 20.3. Основні види міжнародної злочинності, їх витоки та різно­-рівневий політичний вплив. Компетенції та завдання ОВС, інших правоохоронних органів України у протидії міжна­ родній злочинності | Запитання для самоконтролю | Література | Словник найбільш уживаних термінів

Автори книги Політологія: навчальний посібник / за ред. М.П. Гетьманчука

за ред. М.П. Гетьманчука

Характеристики книги Політологія: навчальний посібник / за ред. М.П. Гетьманчука

Видавництво: «Знання»
Мова: українська
Рік: 2010
Кількість сторінок: 415
Обкладинка: тверда
Формат: 60х90/16
Вага: 704 г.
ISBN: 978-966-346-681-1

Додати відгук

Введіть символи: *
captcha
Оновити