Телефони

044-235-49-25, 050-440-20-47

з 9:00 до 17:30 (Сб, Нд - вихідний)

Проектний аналіз: навчальний посібник / О.В. Митяй

Проектний аналіз: навчальний посібник / О.В. Митяй

61878
Немає в наявності
0 грн.
Автори: О.В. Митяй
Гриф: рекомендовано МОН України
Аудиторія: для студентів економічних спеціальностей та викладачів вищих навчальних закладів
Видавництво: «Знання»
Мова: українська
Рік: 2011
Кількість сторінок: 311
ISBN: 978-966-346-511-1
LowCostBooks

Опис книги Проектний аналіз: навчальний посібник / О.В. Митяй

У навчальному посібнику на базі чинного законодавства розглядаються інвестиційна стратегія розвитку підприємства, концепція проекту та його життєвий цикл, основні аспекти проектного аналізу (маркетинговий, технічний, екологічний, соціальний, інституційний, фінансовий, економічний), методологія та критерії оцінки проектів з позицій невизначеності зовнішнього середовища та обмеженості ресурсів, основи фінансового проектування та управління проектами в сучасних умовах господарювання. Посібник відповідає чинній типовій програмі навчальної дисципліни “Проектний аналіз”.
Для студентів економічних спеціальностей та викладачів вищих навчальних закладів.
<

Зміст книги Проектний аналіз: навчальний посібник / О.В. Митяй

Вступ | Тематичний план дисципліни денної форми навчання | Тематичний план дисципліни заочної форми навчання | Розгорнута програма курсу | Тема 1. СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ ПРОЕКТНОГО АНАЛІЗУ | 1.1. Предмет і мета проектного аналізу | 1.2. Концепція проектного аналізу | 1.3. Принципи проектного аналізу | Підсумкові навчально-методичні матеріали | Тема 2. Концепція проекту | 2.1. Поняття проекту | 2.2. Основні ознаки проекту | 2.3. Класифікація проектів | 2.4. Середовище проекту | 2.5. Учасники проекту | 2.6. Економічна взаємозалежність проектів | Підсумкові навчально-методичні матеріали | Тема 3. Життєвий цикл проекту | 3.1. Поняття життєвого циклу проекту | 3.2. Передінвестиційна фаза проекту | 3.3. Інвестиційна та експлуатаційна фази проекту |  Підсумкові навчально-методичні матеріали | Тема 4. Концепція затрат і вигід у проектному аналізі | 4.1. Поняття явних і неявних вигід і затрат | 4.2. Альтернативна вартість та її використання у проектному аналізі | 4.3. Визначення вигід у проектному аналізі | 4.4. Поняття затрат у проектному аналізі |  Підсумкові навчально-методичні матеріали | Тема 5. Цінність грошей у часі | 5.1. Поняття майбутньої і теперішньої вартостей | 5.2. Номінальна та реальна процентні ставки |  Підсумкові навчально-методичні матеріали | Тема 6. Грошовий потік | 6.1. Рух грошового потоку | 6.2. Вплив амортизації на величину грошового потоку |  Підсумкові навчально-методичні матеріали | Тема 7. Стандартні фінансові та неформальні критерії прийняття проектних рішень | 7.1. Принципи оцінки ефективності проектних рішень | 7.2. Неформальні процедури відбору та оцінки проектів | Підсумкові навчально-методичні матеріали | Тема 8. Аналіз беззбитковості проекту | Підсумкові навчально-методичні матеріали | Тема 9. Оцінка проектного ризику | 9.1. Поняття проектного ризику та його види | 9.2. Методи аналізу і прогнозування ризику | 9.3. Методи зниження ризику в проекті |  Підсумкові навчально-методичні матеріали | Тема 10. Маркетинговий аналіз | 10.1. Сутність маркетингового аналізу | 10.2. Попит на продукцію | 10.3. Цінова політика | 10.4. Методи прогнозування попиту |  Підсумкові навчально-методичні матеріали | Тема 11. Технічний аналіз | 11.1. Мета технічного аналізу | 11.2. Місце розташування та масштаб проекту | 11.3. Інші питання технічного аналізу | Підсумкові навчально-методичні матеріали | Тема 12. Інституційний аналіз | 12.1. Завдання і мета інституційного аналізу | 12.2. Оцінка зовнішніх факторів | 12.3. Оцінка внутрішнього середовища проекту | Підсумкові навчально-методичні матеріали | Тема 13. Екологічний аналіз | 13.1. Мета та завдання екологічного аналізу | 13.2. Методики оцінки інвестиційних проектів | 13.3. Рівень впливу проектів на навколишнє середовище |  Підсумкові навчально-методичні матеріали | Тема 14. Соціальний аналіз | 14.1. Мета та компоненти соціального аналізу | 14.2. Елементи соціального аналізу | Підсумкові навчально-методичні матеріали | Тема 15. Фінансовий аналіз | 15.1. Мета та завдання фінансового аналізу | 15.2. Моделі фінансового аналізу | 15.3. Коефіцієнти у фінансовому аналізі | 15.4. Класифікація фінансових потоків і відпливів | 15.5. Джерела фінансування проекту |  Підсумкові навчально-методичні матеріали | Тема 16. Економічний аналіз | 16.1. Мета і завдання економічного аналізу | 16.2. Оцінка економічної привабливості та ефективності проекту | 16.3. Методичні підходи до визначення економічної вартості проекту | 16.4. Оцінка впливу проекту на економіку країни | Підсумкові навчально-методичні матеріали | Організація та зміст поточного підсумкового оцінювання знань студентів | Завдання та форми контролю знань студентів | Поточний контроль знань студентів | Поточний контроль систематичності та активності роботи | Приклад контрольної роботи (перший модульний контроль) | Приклад завдань для тестування (другий модульний контроль) | Підсумковий контроль і підсумкове оцінювання знань | Зразок екзаменаційного білета для студентів денної форми навчання | Зразок екзаменаційного білета для студентів заочної форми навчання та приклади завдань, що виносяться на іспит | Перелік питань для підготовки до іспиту | Проблемні ситуації для обговорення | Перелік контрольних робіт | Список використаної та рекомендованої літератури | Термінологічний словник | Додатки

Автори книги Проектний аналіз: навчальний посібник / О.В. Митяй

О.В. Митяй

Характеристики книги Проектний аналіз: навчальний посібник / О.В. Митяй

Видавництво: «Знання»
Мова: українська
Рік: 2011
Кількість сторінок: 311
Обкладинка: тверда
Формат: 60х90/16
Вага: 430 г.
ISBN: 978-966-346-511-1

Додати відгук

Введіть символи: *
captcha
Оновити