Телефони

044-235-49-25, 050-440-20-47

з 9:00 до 17:30 (Сб, Нд - вихідний)

Прокуратура України: навчальний посібник / за ред. В.М. Бесчастного

Прокуратура України: навчальний посібник / за ред. В.М. Бесчастного

65426
Немає в наявності
20 грн.
Автори: за ред. В.М. Бесчастного
Гриф: рекомендовано МОН України
Аудиторія: для студентів, курсантів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів юридичного спрямування
Видавництво: «Знання»
Мова: українська
Рік: 2011
Кількість сторінок: 446
ISBN: 978-966-346-760-3
LowCostBooks

Опис книги Прокуратура України: навчальний посібник / за ред. В.М. Бесчастного

У пропонованому навчальному посібнику розкриваються та аналізуються правовий статус прокуратури України в сучасних умовах, її структура і засади діяльності. Розглядаються історія виникнення та становлення прокуратури як специфічного елемента державного механізму, конституційно-правове регулювання діяльності прокуратури України у порівнянні з аналогічними інститутами зарубіжних країн. Послідовно розкриваються сутність та особливості реалізації цілей, завдань і функцій прокуратури, покладених на неї Конституцією України. Значна увага приділяється процесуальному статусу прокурора при підтриманні державного обвинувачення в суді, у цивільному та господарському процесах. В окремому розділі розглядаються головні напрями реформування прокуратури України як незалежної правоохоронної системи.
Для студентів, курсантів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів юридичного спрямування.

Зміст книги Прокуратура України: навчальний посібник / за ред. В.М. Бесчастного

Передмова | Розділ 1.ПРОКУРАТУРА У СТРУКТУРІ ТА МЕХАНІЗМІ ДЕРЖАВИ | 1.1. Виникнення, становлення та розвиток прокуратури в системі органів держави | 1.2. Конституційний статус прокуратури України | 1.3. Цілі, завдання та принципи діяльності прокуратури України | 1.4. Система та структура органів прокуратури України | 1.5. Сучасні тенденції розвитку органів прокуратури України | Контрольні запитання і завдання | Розділ 2. ФУНКЦІЇ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ | 2.1. Поняття функцій і напрямів діяльності прокуратури України 2.2. Українська прокуратура як багато-функціональний орган | 2.3. Система функцій прокуратури України | Контрольні запитання і завдання | Розділ 3. ПІДТРИМАННЯ ПРОКУРАТУРОЮ ДЕРЖАВНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ В СУДІ ТА ПРЕДСТАВНИЦТВО ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯН І ДЕРЖАВИ | 3.1. Поняття та реалізація прокуратурою України функції підтримання державного обвинувачення в суді | 3.2. Правове регулювання діяльності прокуратури у цивільному та господарському процесах | 3.3. Представництво прокурором законних інтересів громадян і держави | Контрольні запитання і завдання | Розділ 4. НАГЛЯД ЗА ВИКОНАННЯМ ЗАКОНІВ — ОСНОВНА ФУНКЦІЯ ПРОКУРАТУРИ У ПРАВОВІЙ ДЕРЖАВІ | 4.1. Поняття державного нагляду за виконанням законів. Його об’єкт, предмет, межі та галузі | 4.2. Співвідношення прокурорського нагляду з державним позавідомчим контролем за виконанням законів | 4.3. Прокурорський нагляд і судовий контроль за законністю, дотриманням прав і законних інтересів громадян, суспільства та держави | 4.4. Особливості прокурорського нагляду, судового та відомчого контролю за законністю оперативно-розшукової діяльності, порушення та розслідування кримінальних справ | 4.5. Нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян | 4.6. Роль прокурора та Уповноваженого з прав людини в забезпеченні прав і свобод людини та громадянина | 4.7. Відносини прокуратури та правозахисних організацій у забезпеченні прав і свобод людини та громадянина | 4.8. Правові основи законності актів прокуратури | Контрольні запитання і завдання | Розділ 5. ФУНКЦІЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПЕРЕСЛІДУВАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ В СУДОЧИНСТВІ | 5.1. Прокурорський нагляд і кримінальне переслідування як самостійні функції прокуратури | 5.2. Координація діяльності по боротьбі зі злочинністю в системі функцій прокуратури | 5.3. Участь прокурора в забезпеченні законності судових рішень у цивільних, господарських, адміністративних справах і конституційному судочинстві | 5.4. Попередження прокуратурою порушень законів | 5.5. Аналіз прокуратурою умов, що сприяють учиненню правопорушень, стану боротьби зі злочинністю та внесення пропозицій щодо вдосконалення кримінально-правової політики держави | Контрольні запитання і завдання | Розділ 6. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТА ЗМІНИ ФУНКЦІЙ ПРОКУРАТУРИ В УКРАЇНІ | 6.1. Передумови реформування системи функцій української прокуратури | 6.2. Об’єктивна необхідність збереження та шляхи розвитку прокурорського нагляду за додержанням законів | 6.3. Удосконалення прокурорського нагляду за законністю оперативно-розшукової діяльності, дізнання, досудового слідства та інших функцій у сфері боротьби зі злочинністю | 6.4. Проблеми оптимізації прокурорської функції захисту публічних інтересів у судочинстві | 6.5. Розвиток конституційного статусу прокуратури та умови формування її нової функції участі у правотворчості | Контрольні запитання і завдання | Розділ 7. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОКУРАТУРИ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН | 7.1. Прокуратура в країнах світу (загальна характеристика) | 7.2. Прокуратура в системі органів держави країн Європейського Співтовариства | 7.3. Особливості організації та діяльності прокуратури США | 7.4. Прокуратура в механізмі сучасних держав перехідного типу | Контрольні запитання і завдання | Висновки | Рекомендована література | Нормативно-правові акти | Навчальні видання, монографії та статті | Додатки | Закон України про прокуратуру | Органи прокуратури України

Автори книги Прокуратура України: навчальний посібник / за ред. В.М. Бесчастного

за ред. В.М. Бесчастного

Характеристики книги Прокуратура України: навчальний посібник / за ред. В.М. Бесчастного

Видавництво: «Знання»
Мова: українська
Рік: 2011
Кількість сторінок: 446
Обкладинка: тверда
Формат: 60х90/16
Вага: 584 г.
ISBN: 978-966-346-760-3
 

 

Додати відгук

Введіть символи: *
captcha
Оновити