Телефони

044-235-49-25, 050-440-20-47

з 9:00 до 17:30 (Сб, Нд - вихідний)

Ринок фінансових послуг: навчальний посібник / С.В. Науменкова, С.В. Міщенко

Ринок фінансових послуг: навчальний посібник / С.В. Науменкова, С.В. Міщенко

65908
Немає в наявності
30 грн.
Автори: С.В. Науменкова, С.В. Міщенко
Гриф: рекомендовано МОН України
Аудиторія: для студентів економічних факультетів, аспірантів, викладачів фінансових дисциплін, керівників підприємств і організацій, спеціалістів, які здійснюють діяльність у сфері фінансів і бізнесу
Видавництво: «Знання»
Мова: українська
Рік: 2010
Кількість сторінок: 532
ISBN: 978-966-346-743-6
LowCostBooks

Опис книги Ринок фінансових послуг: навчальний посібник / С.В. Науменкова, С.В. Міщенко

Посібник підготовлено відповідно до навчальної програми  нормативної дисципліни “Ринок фінансових послуг” для студентів, які здобувають вищу освіту у галузі знань “Економіка і підприємництво”. У ньому вперше комплексно викладено теоретичні засади та практичні аспекти діяльності  фінансових посередників на ринку фінансових послуг. Розглянуто структуру ринку фінансових послуг і методи його регулювання. Висвітлено історію походження, нормативно-правові, організаційні засади та порядок надання окремих видів фінансових послуг з урахуванням світового досвіду та вітчизняної практики. До кожного розділу подано запитання та завдання для самоконтролю, завдання для самостійної роботи, практичні завдання та тести.
Розраховано на студентів економічних факультетів, аспірантів, викладачів фінансових дисциплін, керівників підприємств і організацій, спеціалістів, які здійснюють діяльність у сфері фінансів і бізнесу.

Зміст книги Ринок фінансових послуг: навчальний посібник / С.В. Науменкова, С.В. Міщенко

Передмова | Розділ 1.ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ | 1.1. Розвиток теорії фінансового посередництва | 1.2. Сутність та класифікація фінансових послуг | 1.3. Ринок фінансових послуг та його структура | 1.4. Учасники ринку фінансових послуг | Навчальний тренінг | Розділ 2. РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ | 2.1. Органи державного регулювання ринку фінансових послуг в Україні | 2.2. Основні форми державного регулювання діяльності з надання фінансових послуг | 2.3. Зарубіжний досвід організації регулювання і нагляду за діяльністю фінансових посередників | 2.4. Розвиток саморегулювання на ринку фінансових послуг | Навчальний тренінг | Розділ 3. ЛІЗИНГОВІ ПОСЛУГИ | 3.1. Сутність та види лізингу | 3.2. Порядок оформлення договору фінансового лізингу | 3.3. Надання послуги фінансового лізингу | 3.4. Розрахунок лізингових платежів | 3.5. Оподаткування операцій фінансового лізингу | Навчальний тренінг | Розділ 4. ФАКТОРИНГОВІ ПОСЛУГИ | 4.1. Сутність і види факторингу | 4.2. Особливості факторингового обслуговування | 4.3. Порядок оформлення договору факторингу | 4.4. Визначення вартості факторингових послуг | 4.5. Розвиток факторингу в Україні | Навчальний тренінг | Розділ 5. ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ КРЕДИТНИХ СПІЛОК | 5.1. Сутність, основні принципи та організаційні засади діяльності кредитної спілки | 5.2. Організація залучення внесків | 5.3. Формування та розподіл капіталу і доходів кредитної спілки | 5.4. Фінансові нормативи та критерії якості системи управління кредитних спілок | 5.5. Надання кредитних послуг кредитною спілкою | Навчальний тренінг | Розділ 6. ЛОМБАРДНІ ПОСЛУГИ | 6.1. Сутність ломбардної діяльності на ринку фінансових послуг | 6.2. Кредитні послуги ломбарду | 6.3. Супутні послуги ломбарду | 6.4. Вимоги до обліку й облікової та реєструючої систем ломбарду | Навчальний тренінг | Розділ 7. ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ З УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ ПРИ ФІНАНСУВАННІ БУДІВНИЦТВА ЖИТЛА | 7.1. Сутність фінансових послуг з управління майном при фінансуванні будівництва житла | 7.2. Фінансування будівництва житла через фонди фінансування будівництва (ФФБ) | 7.2.1. Механізм функціонування ФФБ | 7.2.2. Укладання договору про участь у фонді фінансування будівництва | 7.2.3. Особливості фінансування будівництва через ФФБ | 7.3. Фонди операцій з нерухомістю (ФОН) на ринку фінансових послуг | 7.3.1. Створення фонду операцій з нерухомістю | 7.3.2. Функціонування фонду операцій з нерухомістю | 7.4. Нагляд та регулювання діяльності управителів ФФБ і ФОН | Навчальний тренінг | Розділ 8. ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ З НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | 8.1. Сутність та принципи недержавного пенсійного забезпечення в Україні | 8.2. Недержавні пенсійні фонди та їх класифікація | 8.3. Діяльність недержавного пенсійного фонду на ринку фінансових послуг | 8.3.1. Організація діяльності недержавного пенсійного фонду | 8.3.2. Особливості сплати пенсійних внесків та здійснення пенсійних виплат | 8.3.3. Використання активів недержавного пенсійного фонду | 8.3.4. Порядок припинення діяльності недержавного пенсійного фонду | 8.4. Оцінка фінансового стану недержавного пенсійного фонду | 8.5. Участь страхових компаній та банків у системі недержавного пенсійного забезпечення | Навчальний тренінг | Розділ 9. ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ ІНСТИТУТІВ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ | 9.1. Сутність інститутів спільного інвестування (ІСІ) та їх види | 9.2. Інвестиційні фонди на ринку послуг зі спільного інвестування | 9.2.1. Корпоративні інвестиційні фонди | 9.2.2. Пайові інвестиційні фонди | 9.3. Управління активами інститутів спільного інвестування | 9.4. Діяльність інститутів спільного інвестування в Україні | Навчальний тренінг | Розділ 10. ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ З ДОВІРЧОГО УПРАВЛІННЯ | 10.1. Сутність фінансових послуг з довірчого управління | 10.2. Вітчизняна практика надання довірчих фінансових послуг | 10.3. Регулювання відносин довірчого управління | Навчальний тренінг | Розділ 11. ГАРАНТІЙНІ ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ | 11.1. Сутність та основні види гарантій | 11.2. Порядок надання банківської гарантiї | 11.3. Поручительство | 11.4. Гарантійні фонди: зарубіжний досвід організації діяльності | 11.5. Гарантійні товариства на ринку фінансових послуг | Навчальний тренінг | Розділ 12. ЛОТЕРЕЙНІ ПОСЛУГИ | 12.1. Сутність лотерейної діяльності як фінансової послуги | 12.2. Організація випуску та проведення лотерей | 12.3. Організація контролю за наданням лотерейних послуг | Навчальний тренінг | Розділ 13. ЕЛЕКТРОННІ ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ | 13.1. Сутність, розвиток та особливості електронної комерції | 13.2. Фінансові інтернет-послуги в системі електронного бізнесу | 13.2.1. Інтернет-банкінг | 13.2.2. Інтернет-трейдинг | 13.2.3. Інтернет-страхування | Навчальний тренінг | Розділ 14. ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ | 14.1. Особливості державної політики у сфері захисту прав споживачів небанківських фінансових послуг | 14.2. Європейський досвід захисту прав споживачів небанківських фінансових послуг | 14.2.1. Діяльність регуляторів у забезпеченні захисту прав споживачів фінансових послуг | 14.2.2. Досудове вирішення спорів між споживачами та надавачами фінансових послуг | 14.2.3. Інформування та навчання споживачів фінансових послуг | 14.2.4. Роль асоціацій споживачів і професійних учасників ринку | 14.3. Вітчизняна практика та перспективи розвитку системи захисту прав споживачів в Україні | Навчальний тренінг | Додатки | Словник нормативних термінів | Відповіді до тестів

Автори книги Ринок фінансових послуг: навчальний посібник / С.В. Науменкова, С.В. Міщенко

С.В. Науменкова, С.В. Міщенко

Характеристики книги Ринок фінансових послуг: навчальний посібник / С.В. Науменкова, С.В. Міщенко

Видавництво: «Знання»
Мова: українська
Рік: 2010
Кількість сторінок: 532
Обкладинка: тверда
Формат: 60х90/16
Вага: 674 г.
ISBN: 978-966-346-743-6

Додати відгук

Введіть символи: *
captcha
Оновити