Телефони

044-235-49-25, 050-440-20-47

з 9:00 до 17:30 (Сб, Нд - вихідний)

Історія економічних учень: Хрестоматія: навчальний посібник / за ред. В.Д. Базилевича

Історія економічних учень: Хрестоматія: навчальний посібник / за ред. В.Д. Базилевича

65998
Немає в наявності
90 грн.
Автори: за ред. В.Д. Базилевича
Гриф: рекомендовано МОН України
Аудиторія: для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, магістрантів, виклада­чів вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться економічною теорією та розвитком економічної думки
Видавництво: «Знання»
Мова: українська
Рік: 2011
Кількість сторінок: 1198
ISBN: 978-966-346-746-7
LowCostBooks

Опис книги Історія економічних учень: Хрестоматія: навчальний посібник / за ред. В.Д. Базилевича

Ця хрестоматія — перше в Україні фундаментальне видання, у якому на системній основі представлено твори найвідоміших представників зарубіжної та вітчизняної економічної думки. У посібнику наведено праці, створені за всю історію людства починаючи від часів перших цивілізацій до XXI століття. Укладачі посібника, а це високопрофесійний колектив вчених Київського національного університету імені Тараса Шевченка, зосередили увагу на фундаментальних творах класиків економічної думки, вивчення і знання яких дає можливість сформувати у майбутніх економістів цілісне і систематизоване уявлення про наукові традиції, школи, принципи, ідеї з урахуванням новітніх досягнень у сфері історико-економічних досліджень і сучасних вимог до якості економічної освіти. Завдяки цьому посібник вирізняється серед інших видань високою інформативністю, новизною і глибиною змісту, він цікавий не тільки для студентів-економістів, а й для економістів-практиків, науковців, керівників підприємств, бізнесменів, які прагнуть розібратись у складних, часто неоднозначних процесах розвитку сучасної економіки.
Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, магістрантів, виклада­чів вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться економічною теорією та розвитком економічної думки.

Зміст книги Історія економічних учень: Хрестоматія: навчальний посібник / за ред. В.Д. Базилевича

Передмова | Розділ 1. Витоки економічної теорії | Закони царя Хаммурапі | Законы вавилонского царя Хаммурапи | Конфуцій | Конфуций. Лунь Юй (Изречения) | Арістотель | Арістотель. Нікомахова етика | Арістотель. Політика | Розділ 2. Меркантилізм | Антуан Монкретьєн де Ваттевіль | А. де Монкретьен. Трактат о политической экономии | Томас Мен | Т. Мен. Богатство Англии во внешней торговле, или баланс нашей внешней торговли как регулятор нашего богатства | Розділ 3. Класична політична економія та ЇЇ теоретичні альтернативи | Вільям Петті | В. Петти. Трактат о налогах и сборах |  Франсуа Кене | Ф. Кенэ. Объяснение экономической таблицы | Ф. Кенэ. Анализ экономической таблицы | Ф. Кенэ. Общие принципы экономической политики земле­дельческого государства и примечания к этим принципам | Адам Сміт | А. Сміт. Добробут націй. Дослідження про природу та причини добробуту націй | Давід Рікардо | Д. Рикардо. Начала политической экономии и налогового обложения | Томас Роберт Мальтус | Т.Р. Мальтус. Дослідження закону народонаселення, або погляд на те, як він впливав і як впливає нині на людське щастя з оглядом наших пер­спектив на майбутнє усунення або пом’якшення спричинюваного ним зла | Джон Стюарт Мілль Дж.С. Милль. Основы политической экономии с некоторыми приложениями к социальной философии | Карл Маркс | К. Маркс. Капітал. Критика політичної економії | Фрідріх Енгельс | Ф. Енгельс. Анти-Дюрінг | Ф. Енгельс. Походження сім’ї, приватної власності і держави | Фрідріх Ліст | Ф. Лист. Национальная система политической экономии | Розділ 4. Маржиналізм та становлення неоклассики | Карл Менгер | К. Менгер. Основания политической экономии Марі Еспрі Леон Вальрас | М.Э.Л. Вальрас. Элементы чистой политической экономии, или Теория общественного богатства | Альфред Маршалл | А. Маршалл. Принципы экономической науки | Джон Бейтс Кларк | Дж.Б. Кларк. Распределение богатства | Розділ 5. Розквіт вітчизняної економічної думки на рубежі ХІХ—ХХ ст. | Іван Васильович Вернадський И.В. Вернадский. Курс политической экономии, или изложение начал, обусловливающих народное благоденствие, Генриха Шторха | Микола Християнович Бунге | Н.Х. Бунге. О месте, занимаемом политической экономией в системе народного образования, и об отношении ее к практической деятельности | Сергій Андрійович Подолинський | C.А. Подолинський. Людська праця і єдність сили | Микола Іванович Зібер | Н.И. Зибер. Давид Рикардо и Карл Маркс в их общественно-экономических исследованиях | Михайло Іванович Туган-Барановський | М.І. Туган-Барановський. Паперові гроші і метал | Євген Євгенович Слуцький | Е.Е. Слуцкий. Очерк экономических воззрений сэра Вильяма Петти | Розділ 6. Кейнсіанство та його сучасна еволюція | Джон Мейнард Кейнс | Дж.М. Кейнс. Общая теория занятости, процента и денег | Дж.М. Кейнс. Конец laissez-faire | Джон Річард Хікс | Дж.Р. Хикс. Господин Кейнс и “классики”: попытка интерпретации | Сідней Вайнтрауб | С. Вайнтрауб. Хиксианское кейнсианство: величие и упадок | Джозеф Юджин Стігліц Дж.Ю. Стиглиц. Ревущие девяностые. Семена развала | Розділ 7. Відродження неокласики | Вальтер Ойкен | В. Ойкен. Основные принципы экономической политики | Мілтон Фрідмен | М. Фридмен. Количественная теория денег: новая формулировка | М. Фридмен. Роль монетарной политики | М. Фридмен. Инфляция и безработица: горизонты новой политики | М. Фридмен. Денежная и фискальная политика по обеспечению экономической стабильности | Фрідріх Август фон Хайєк | Ф.А. Хайєк. Право, законодавство та свобода: нове викладення широких принципів справедливості та політичної економії | Йозеф Алоїз Шумпетер | Й.А. Шумпетер. Теория экономического развития | Розділ 8. Сучасний інституціоналізм | Рональд Гаррі Коуз | Р.Г. Коуз. Природа фірми | Даґлас Норт | Д. Норт. Інституції, інституційна зміна та функціонування економіки | Джеймс Мак-Джіл Б’юкенен | Дж.М.-Дж. Бьюкенен. Конституция экономической политики | Олівер Ітон Вільямсон | О.І. Вільямсон. Логіка економічної організації

Автори книги Історія економічних учень: Хрестоматія: навчальний посібник / за ред. В.Д. Базилевича

за ред. В.Д. Базилевича

Характеристики книги Історія економічних учень: Хрестоматія: навчальний посібник / за ред. В.Д. Базилевича

Видавництво: «Знання»
Мова: українська
Рік: 2011
Кількість сторінок: 1198
Обкладинка: тверда
Формат: 60х90/16
Вага: 1,772 г.
ISBN: 978-966-346-746-7

Додати відгук

Введіть символи: *
captcha
Оновити