Телефони

044-235-49-25, 050-440-20-47

з 9:00 до 17:30 (Сб, Нд - вихідний)

Історія економіки та економічної думки: підручник / П.І. Юхименко, П.М. Леоненко
Новинка

Історія економіки та економічної думки: підручник / П.І. Юхименко, П.М. Леоненко

69576
Немає в наявності
40 грн.
Автори: П.І. Юхименко, П.М. Леоненко
Гриф: Затверджено МОН України
Аудиторія: для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів вищих на­вчальних закладів, фахівців у галузі економіки і суспільних наук, усіх, хто цікавиться проблемами економічної історії та історії економічних учень
Видавництво: «Знання»
Мова: українська
Рік: 2011
Кількість сторінок: 646
ISBN: 978-966-346-883-9
LowCostBooks

Опис книги Історія економіки та економічної думки: підручник / П.І. Юхименко, П.М. Леоненко

Це інтегральний навчальний курс історії економіки та економічної думки як органічної єдності двох фундаментальних історико-економічних наукових дисциплін. Одна із найважливіших особливостей цього підручника полягає в тому, що дослідження і висвітлення головних теорій, шкіл і напрямів економічної думки здійснено з новітніх позицій єдності позитивного та нормативного аспектів економічної теорії, хронологічно-історичного, цивілізаційного, формаційного та інших теоретико-методологічних підходів до аналізу розвитку суспільства й економіки. Проаналізовано найважливіші моделі розвитку економічної науки, можливості їх творчого застосування у вивченні історико-економічних дисциплін. Висвітлено складний і суперечливий розвиток економіки та економічної думки в Україні у загальносвітовому контексті. Виокремлено українську лінію у трактуваннях роз­витку світової та національної  історії економіки й економічної думки. Підручник устаткований графіками, схемами, таблицями з аналізом фактичного і статистичного матеріалу. За структурою він відповідає вимогам кредитно-модульної системи організації навчального процесу. До кожного модуля додаються запитання для самоконтролю та список рекомендованої літератури.
Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів вищих на­вчальних закладів, фахівців у галузі економіки і суспільних наук, усіх, хто цікавиться проблемами економічної історії та історії економічних учень.

Зміст книги Історія економіки та економічної думки: підручник / П.І. Юхименко, П.М. Леоненко

Передмова | МОДУЛЬ 1. ЕКОНОМІКА ТА ЕКОНОМІЧНА ДУМКА НАЙДАВНІШИХ ЦИВІЛІЗАЦІЙ | Розділ 1. ПРЕДМЕТ І МЕТОД ІСТОРІЇ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ | 1.1. Єдність формаційного та цивілізаційного теоретико-методологічних підходів | 1.2. Позитивний та нормативний складники економічної науки | 1.3. Єдність теорії та історії — відмітна риса курсу | 1.4. Предмет курсу. | 1.5. Методологія курсу | Розділ 2. ГОСПОДАРСТВО ПЕРВІСНОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ЙОГО ЕВОЛЮЦІЯ НА ЕТАПІ РАННІХ ЦИВІЛІЗАЦІЙ | 2.1. Економічні основи переходу від споживацького до виробляючого господарств | Розділ 3. ОСОБЛИВОСТІ ГОСПОДАРСЬКОГО РОЗВИТКУ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ ПЕРІОДУ ФОРМУВАННЯ СВІТОВИХ ЦИВІЛІЗАЦІЙ (VIII—V ст. до н. е.) | 3.1. Економіка найдавніших цивілізацій Месопотамії | 3.2. Формування цивілізаційного суспільства Стародавнього Єгипту | 3.3. Особливості становлення цилізаційного суспільства Стародавньої Індії | 3.4. Перші цивілізаційні формування Стародавнього Китаю | Розділ 4. СТАНОВЛЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ | 4.1. Давньогрецька цивілізація та її вплив на європейський світ | 4.2. Економічні причини занепаду античних цивілізацій | Навчальний тренінг | МОДУЛЬ 2. ПЕРЕДІНДУСТРІАЛЬНА ЦИВІЛІЗАЦІЯ | Розділ 5. ЕКОНОМІКА ТА ЕКОНОМІЧНА ДУМКА СЕРЕДНЬОВІЧНИХ ЦИВІЛІЗАЦІЙ (V—ХV ст.) | 5.1. Становлення східного типу економіки | 5.2. Європейські країни середньовічних цивілізацій | 5.3. Середньовічне місто (V—XV ст.) | 5.4. Генезис української цивілізації в епоху Середньовіччя | Розділ 6. ФОРМУВАННЯ ПЕРЕДУМОВ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ (XVI — перша половина XVII ст.) | 6.1. Зародження ринкової інфраструктури | 6.2. Економічні основи формування світового ринку | 6.3. Становлення індустріальної цивілізації в Європі | 6.4. Господарство українських земель | Навчальний тренінг | МОДУЛЬ 3. ЕКОНОМІКА ІНДУСТРІАЛЬНИХ ЦИВІЛІЗАЦІЙ | Розділ 7. РОЗВИТОК РИНКОВОГО ГОСПОДАРСТВА В ПЕРІОДСТАНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ДЕРЖАВ (друга половина XVIII — перша половина XIX ст.) | 7.1. Завершення індустріалізації Великої Британії | 7.2. Економічна думка індустріального суспільства | 7.3. Становлення індустріальної економіки Франції | 7.4. Особливості генезису індустріального виробництва в Німеччині | 7.5. Україна на шляху індустріальної модернізації | 7.6. Розвиток індустріальної цивілізації у США | 7.7. Східний тип модернізації економіки — Японія | Розділ 8. РИНКОВЕ ГОСПОДАРСТВО КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ В ПЕРІОД МОНОПОЛІСТИЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ (друга половина XIX — початок XX ст.) | 8.1. Економіка монополістичного капіталізму | 8.2. Еволюція індустріального суспільства у другій половині ХІХ —на початку ХХ ст. | 8.3. Економіка колоніального світу (кінець XIX — початок XX ст.) | 8.4. Особливості розвитку ринкового господарства та головні напрями економічної думки в Україні (друга половина XIX — початок XX ст.) | Навчальний тренінг | МОДУЛЬ 4. РОЗКВІТ ІНДУСТРІАЛЬНОГО ЗАХОДУ | Розділ 9. ГОСПОДАРСТВО ТА ЕКОНОМІЧНА ДУМКА В ПЕРІОД ДЕРЖАВНО-МОНОПОЛІСТИЧНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ (перша половина XX ст.) | 9.1. Становлення індустріальної моделі розвитку США | 9.2. Державно-монополістична економіка Великої Британії та Франції | 9.3. Особливості формування етатизму в Німеччині, Італії та Японії | Розділ 10. РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ В СИСТЕМІ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА ПІД ВПЛИВОМ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ (друга половина XX ст.) | 10.1. Всесвітня інтеграція | 10.2. Становлення “нової економіки” США | 10.3. Становлення та розвиток постіндустріальної економіки європейських країн | 10.4. Формування східної моделі постіндустріального суспільства в Японії | 10.6. Постколоніальна економіка | Навчальний тренінг. | МОДУЛЬ 5. СУЧАСНА ЦИВІЛІЗАЦІЯ ТА ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В КРАЇНАХ СВІТУ | Розділ 11. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ НА ЕТАПІ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ (кінець XX — початок XXI ст.) | 11.1. Трансформація країн соціалістичної системи | 11.2. Східна модель становлення інформаційного суспільства | 11.3. Розбудова постіндустріальної економіки в Росії | 11.4. Асиметрія стану і розвитку сучасної світової економіки | Розділ 12. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ В УМОВАХ РАДЯНСЬКОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ ТА ЙОГО ТРАКТУВАННЯ В ЕКОНОМІЧНІЙ ДУМЦІ | 12.1. Виникнення економіки державного соціалізму в Україні | 12.2. Економічні проблеми розвитку України у період 40-х років ХХ ст. | 12.3. Модернізація економіки України у 50—60-х роках | Розділ 13. РИНКОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ (90-ті роки XX ст.) | 13.1. Інституціональні аспекти становлення ринкової економіки | 13.2. Розвиток підприємництва та специфікація прав | 13.3. Формування інституціонально-інформаційної економіки | Навчальний тренінг. | Додатки | Рекомендована література

Автори книги Історія економіки та економічної думки: підручник / П.І. Юхименко, П.М. Леоненко

П.І. Юхименко, П.М. Леоненко

Характеристики книги Історія економіки та економічної думки: підручник / П.І. Юхименко, П.М. Леоненко

Видавництво: «Знання»
Мова: українська
Рік: 2011
Кількість сторінок: 646
Обкладинка: тверда
Формат: 60х90/16
Вага: 1,031 г.
ISBN: 978-966-346-883-9

Додати відгук

Введіть символи: *
captcha
Оновити