Телефони

044-235-49-25, 050-440-20-47

з 9:00 до 17:30 (Сб, Нд - вихідний)

Історія сучасного світу: соціально-політична історія XV — початку XXІ століть: навчальний посібник / Ю.А. Горбань — 4-е вид., перероб. і доп.

Історія сучасного світу: соціально-політична історія XV — початку XXІ століть: навчальний посібник / Ю.А. Горбань — 4-е вид., перероб. і доп.

70360
Немає в наявності
40 грн.
Автори: Ю.А. Горбань
Гриф: рекомендовано МОН України
Аудиторія: для студентів вищих навчальних закладів
Видавництво: «Знання»
Мова: українська
Рік: 2012
Кількість сторінок: 438
ISBN: 978-617-07-0018-6
LowCostBooks

Опис книги Історія сучасного світу: соціально-політична історія XV — початку XXІ століть: навчальний посібник / Ю.А. Горбань — 4-е вид., перероб. і доп.

У навчальному посібнику висвітлюються найважливіші події сві­тової історії від початку індустріальної епохи до наших днів. Голов­ний предмет вивчення — суспільно-політичні та соціально-економічні трансформації людських спільнот, їх багатовіковий культурно-цивілізаційний поступ, міжнародні та міждержавні відносини з їх зумовле­ністю й конкретними наслідками, етнонаціональні відносини. Посіб­ник дає широкомасштабне концептуальне бачення найважливіших проблем світової історії і буде сприяти формуванню у студентів нави­чок історичного мислення.
Для студентів вищих навчальних закладів.

Зміст книги Історія сучасного світу: соціально-політична історія XV — початку XXІ століть: навчальний посібник / Ю.А. Горбань — 4-е вид., перероб. і доп.

Передмова | Вступ до предмета “Сучасний світ” | Тема 1. ЗАРОДЖЕННЯ ІНДУСТРІАЛЬНОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ І ФОРМУВАННЯ ЦІЛІСНОСТІ СВІТОВОГО РОЗВИТКУ (КІНЕЦЬ XV — XVII ст.) | 1.1. Визначальні риси індустріальної цивілізації | 1.2. Великі географічні відкриття та їх наслідки для розвитку світової цивілізації | 1.3. Європейське Відродження. Реформація і Контрреформація в Європі | 1.4. Перші європейські революції та їх вплив на цивілізаційний поступ людства | 1.5. Російська держава у ХVІ—ХVІІ століттях | 1.6. Європейська колонізація Північної Америки. Початок формування північноамериканської нації | 1.7. Східні цивілізації у період зародження індустріального суспільства | 1.8. Формування нових світоглядних цінностей | Тема 2. ЄВРОПЕЙСЬКО-АМЕРИКАНСЬКА ЦИВІЛІЗАЦІЯ ТА ПОЗАЄВРОПЕЙСЬКИЙ СВІТ У ХVІІІ — СЕРЕДИНІ ХІХ ст. | 2.1. Просвітництво: від теорії до практики. Американська війна за незалежність та Велика французька революція | 2.2. Романтизм, національне відродження та об’єднавчий рух в Європі | 2.3. Формування та розвиток основних ідейно-політичних доктрин ХІХ століття: консерватизму, лібералізму, соціалізму, анархізму | 2.4. Соціально-економічні трансформації країн Європи і США. Становлення парламентаризму | 2.5. Позаєвропейський світ: основні тенденції суспільного розвитку | Тема 3. МОДЕРНІЗАЦІЯ КАПІТАЛІЗМУ: НОВІТНЯ ДОБА (кінець ХІХ — початок ХХ ст.) | 3.1. Еволюція товарного виробництва: виникнення й суть монополій | 3.2. Парламентаризм — апогей європейської державно-правової еволюції | 3.3. Міжнародні відносини в контексті модернізації капіталізму | 3.4. Модернізація — генератор науково-культурного прогресу на зламі ХІХ—ХХ століть | Тема 4. ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА (1914—1918 рр.) | 4.1. Переддень війни: стратегічні плани супротивних сторін | 4.2. Початок Першої світової війни. Бойові дії на фронтах 1914 р. | 4.3. Воєнні дії 1915—1916 рр. | 4.4. Ставлення до війни народів воюючих країн. Еволюція громадської позиції | 4.5. Кампанії 1917—1918 рр. Вступ у війну США та вихід з неї Росії | 4.6. Підсумки Першої світової війни | Тема 5. МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД СВІТОВОЇ ІСТОРІЇ: СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ | 5.1. Версальсько-Вашингтонська система: концепція післявоєнного світоустрою | 5.2. Нові геополітичні реалії міжвоєнного періоду | 5.3. Тенденції та моделі соціально-економічного розвитку. Культурні трансформації | 5.4. Основні політичні ідеології міжвоєнного періоду | 5.5. Загострення суперечностей у міждержавних відносинах напередодні війни | Тема 6. ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА (1939—1945 рр.) | 6.1. Початок Другої світової війни: від нападу гітлерівської Німеччини на Польщу до агресії проти Радянського Союзу | 6.2. Напад фашистської Німеччини на СРСР. Утворення антигітлерівської коаліції | 6.3. Докорінний перелом у ході Другої світової війни та її завершення | 6.4. Основні підсумки та уроки Другої світової війни | Тема 7. ГЕОПОЛІТИЧНІ ЗМІНИ В ПІСЛЯВОЄННОМУ СВІТІ. ФОРМУВАННЯ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНИХ СУСПІЛЬСТВ (ДРУГА ПОЛОВИНА 40-х — 80-ті роки ХХ ст.) | 7.1. Поляризація суспільно-політичних систем у післявоєнному світі | 7.2. Модернізація державно-політичних систем країн Заходу в другій половині ХХ століття | 7.3. Світова система соціалізму в другій половині 40-х — наприкінці 80-х років | 7.4. Країни “третього світу” в постколоніальну добу | 7.5. Від відбудови до науково-технічної революції: стратегія економічного розвитку | 7.6. Економічні перетворення і реформи на шляху до постіндустріальних суспільств | Тема 8. СВІТ НАПРИКІНЦІ ХХ — НА ПОЧАТКУ ХХІ ст.: НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ | 8.1. Останні роки біполярного світу. Крах системи соціалізму | 8.2. Глобалізація та її вплив на соціально-політичний та етнодержавний розвиток світу | 8.3. Тенденції світового економічного розвитку | 8.4. Інформатизація суспільства — визначальний фактор сучасного стану розвитку людства | Післямова | Хронологія | Література

Автори книги Історія сучасного світу: соціально-політична історія XV — початку XXІ століть: навчальний посібник / Ю.А. Горбань — 4-е вид., перероб. і доп.

Ю.А. Горбань

Характеристики книги Історія сучасного світу: соціально-політична історія XV — початку XXІ століть: навчальний посібник / Ю.А. Горбань — 4-е вид., перероб. і доп.

Видавництво: «Знання»
Мова: українська
Рік: 2012
Кількість сторінок: 438
Обкладинка: тверда
Формат: 60х90/16
Вага: 575 г.
ISBN: 978-617-07-0018-6

Додати відгук

Введіть символи: *
captcha
Оновити