Телефони

044-235-49-25, 050-440-20-47

з 9:00 до 17:30 (Сб, Нд - вихідний)

Страхування: Практикум: навчальний посібник / за ред. В.Д. Базилевича. — 2-е вид., перероб. і доп.

Страхування: Практикум: навчальний посібник / за ред. В.Д. Базилевича. — 2-е вид., перероб. і доп.

66001
Немає в наявності
50 грн.
Автори: за ред. В.Д. Базилевича
Гриф: рекомендовано МОН України
Аудиторія: для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів страхових дисциплін, економістів-практиків, які працюють у сфері страхового бізнесу
Видавництво: «Знання»
Мова: українська
Рік: 2011
Кількість сторінок: 607
ISBN: 978-966-346-848-8
LowCostBooks

Опис книги Страхування: Практикум: навчальний посібник / за ред. В.Д. Базилевича. — 2-е вид., перероб. і доп.

Пропонований навчальний посібник покликаний наблизити теоретичні знання у сфері страхування до потреб практики. Він є логічним доповненням до підручника зі страхування, підготовленого колективом викладачів економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. До кожної глави посібника подано основні теоретичні положення з базового курсу страхування, визначення основних понять та категорій, необхідні формули, тестові завдання, запитання для перевірки знань, задачі різного рівня складності. Наявність у практикумі значної кількості різноманітних завдань допоможе розширити можливості практичного застосування надбань теорії страхування, сформувати у майбутніх фахівців навички адекватної відповіді на зміни, що відбуваються на страховому ринку, в економіці загалом, посилити інтерес до цієї науки, відкрити нові горизонти для творчих пошуків у сфері страхування.
Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів страхових дисциплін, економістів-практиків, які працюють у сфері страхового бізнесу.

Зміст книги Страхування: Практикум: навчальний посібник / за ред. В.Д. Базилевича. — 2-е вид., перероб. і доп.

Передмова | СТРАХУВАННЯ | Розділ 1. EКОНОМІЧНА СУТЬ СТРАХУВАНННЯ | 1.1. Необхідність і форми страхового захисту | 1.2. Економічна природа і призначення страхування | 1.3. Основні принципи страхування | 1.4. Загальна характеристика класифікації страхування | 1.5. Страхування як складова ризик-менеджменту | 1.6. Державне регулювання та нагляд за страховою діяльністю | Навчальний тренінг | Розділ 2. ОСОБОВЕ СТРАХУВАННЯ | 2.1. Сутність і необхідність особового страхування | 2.2. Страхування життя | 2.3. Страхування від нещасних випадків і хвороб | 2.4. Медичне страхування | Навчальний тренінг | Розділ 3. МАЙНОВЕ СТРАХУВАННЯ | 3.1. Сутність та види майнового страхування | 3.2. Страхування від вогню | 3.3. Страхування будівельно-монтажних ризиків | 3.4. Страхування транспорту | 3.5. Страхування кредитів | Навчальний тренінг | Розділ 4. СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ | 4.1. Сутність страхування відповідальності та його види | 4.2. Страхування відповідальності власника транспортних засобів | 4.3. Страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів | 4.4. Страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду | Навчальний тренінг | Розділ 5. ПЕРЕСТРАХУВАННЯ | 5.1. Економічний зміст перестрахування та його значення | 5.2. Методи і форми організації перестрахувального захисту | 5.3. Законодавче забезпечення перестрахування в Україні | 5.4. Порядок здійснення перестрахувальних операцій | 5.5. Особливі вимоги до перестрахування ризиків у нерезидентів відповідно до чинного законодавства України | Навчальний тренінг | Розділ 6. ФІНАНСИ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ | 6.1. Сутність фінансів страховика | 6.2. Доходи та витрати страховика | 6.3. Фінансовий результат діяльності страховика | 6.4. Економічний та фінансовий аналіз діяльності страхових операцій | 6.5. Система обліку страхових організацій | 6.6. Фінансова стійкість страховика | Навчальний тренінг | Розділ 7. СТРАХОВІ РЕЗЕРВИ СТРАХОВИКА | 7.1. Сутність та значення страхових резервів | 7.2. Страхові резерви компаній ризикових видів страхування | 7.3. Математичні резерви страховика та особливості їх формування | 7.4. Теоретичні засади управління страховими резервами страховика | Навчальний тренінг | Розділ 8. ТАРИФНА ПОЛІТИКА СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ | 8.1. Тарифна політика страховика та принципи її формування | 8.2. Сутність, призначення та складові страхових тарифів | 8.4. Визначення тарифних ставок для нових видів страхування | 8.5. Особливості побудови тарифів у сфері страхування життя | Навчальний тренінг | Розділ 9. РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ СТРАХОВИКА | 9.1. Ризик у системі управління страховою компанією | 9.2. Ризик-менеджмент страхової організації | 9.3. Ризики об’єктів страхування | 9.4. Страховий андерайтинг у системі ризик-менеджменту | 9.5. Аналіз капіталу в системі ризик-менеджменту страховика | Навчальний тренінг | Розділ 10. СТРАХОВИЙ МАРКЕТИНГ | 10.1. Економічна сутність та функції страхового маркетингу | 10.2. Зміст і види маркетингової стратегії страховика | 10.3. Організація маркетингової діяльності у страхових компаніях | 10.4. Виведення та просування страхових продуктів на страховому ринку | Навчальний тренінг | АКТУАРНІ РОЗРАХУНКИ | Розділ 11. МОДЕЛІ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ПОЗОВІВ | 11.1. Дискретні моделі індивідуальних позовів | 11.2. Неперервні моделі індивідуальних позовів | Питання для перевірки знань | Розділ 12. МОДЕЛЬ ІНДИВІДУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ | 12.1. Точні та наближені методи обчислення ймовірності банкрутства | 12.2. Принципи призначення страхових премій | Питання для перевірки знань | Розділ 13. МОДЕЛІ ТРИВАЛОСТІ ЖИТТЯ | 13.1. Функція дожиття | 13.2. Інтенсивність смертності | 13.3. Таблиці смертності | 13.4. Деякі аналітичні закони смертності | Питання для перевірки знань | Розділ 14. СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ | 14.1. Страхові угоди з виплатами в момент смерті | 14.2. Страхові угоди з виплатами наприкінці року смерті | 14.3. Страхові ануїтети | 14.4. Нетто-премії | 14.5. Нетто-резерви | Питання для перевірки знань | Розділ 15. МОДЕЛЬ КОЛЕКТИВНОГО РИЗИКУ | 15.1. Методи розрахунку ймовірності банкрутства | 15.2. Складені пуассонівський та від’ємний біноміальний розподіли | Питання для перевірки знань | Розділ 16. ДИНАМІЧНА МОДЕЛЬ БАНКРУТСТВА | 16.1. Класична модель ризику | 16.2. “Практичні” оцінки ймовірності банкрутства в класичній моделі ризику, дифузійна апроксимація процесу ризику | 16.3. Визначення мінімально необхідного розміру стартового капіталу страхової компанії | Питання для перевірки знань | Розділ 17. ЗМЕНШЕННЯ РИЗИКУ ЗА ДОПОМОГОЮ ПЕРЕСТРАХУВАННЯ | 17.1. Зміст та різновиди угод перестрахування | 17.2. Перестрахування в моделі індивідуального ризику | 17.3. Перестрахування у динамічній моделі банкрутства | Питання для перевірки знань | Глосарій | Література | Додатки

Автори книги Страхування: Практикум: навчальний посібник / за ред. В.Д. Базилевича. — 2-е вид., перероб. і доп.

за ред. В.Д. Базилевича

Характеристики книги Страхування: Практикум: навчальний посібник / за ред. В.Д. Базилевича. — 2-е вид., перероб. і доп.

Видавництво: «Знання»
Мова: українська
Рік: 2011
Кількість сторінок: 607
Обкладинка: тверда
Формат: 60х90/16
Вага: 729 г.
ISBN: 978-966-346-848-8

Додати відгук

Введіть символи: *
captcha
Оновити