Телефони

044-235-49-25, 050-440-20-47

з 9:00 до 17:30 (Сб, Нд - вихідний)

Сучасна українська мова: Лексикологія. Фонетика: підручник / за ред. А.К. Мойсієнка

Сучасна українська мова: Лексикологія. Фонетика: підручник / за ред. А.К. Мойсієнка

70354
Немає в наявності
0 грн.
Автори: за ред. А.К. Мойсієнка
Гриф: затверджено МОН України
Аудиторія: для студентів філологічних факультетів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, науковців
Видавництво: «Знання»
Мова: українська
Рік: 2013
Кількість сторінок: 340
ISBN: 978-617-07-0022-3
LowCostBooks

Опис книги Сучасна українська мова: Лексикологія. Фонетика: підручник / за ред. А.К. Мойсієнка

У підручнику висвітлено найважливіші питання лексикології, фразеології, фонетики сучасної української мови. Зокрема подано системно-семасіологічну характеристику словникового складу української мови, опис основних системних зв’язків у лексиці, розглянуто природу і структуру лексичного значення слова, проблему типології лексичних значень, основи української ономастики та структуру і лексичну базу антропонімів, а також актуальні питання української фразеології і сучасної української лексикографії. Опис одиниць фонетики здійснено в артикуляційному, акустичному і власне лінгвістичному (функціональному) вимірах. При цьому автори спиралися на здобутки фонетичної теорії, власний досвід викладання, а також на дослідження звукової системи української літературної мови, здійснені в лабораторіях експериментальної фонетики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Інституту мовознавства імені О.О. Потебні НАН України.
Для студентів філологічних факультетів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, науковців.

Зміст книги Сучасна українська мова: Лексикологія. Фонетика: підручник / за ред. А.К. Мойсієнка

Вступ. Українська мова — національна мова українського народу | ЛЕКСИКОЛОГІЯ | § 1. Лексикологія як розділ мовознавства. Предмет і завдання лексикології | § 2. Лексико-семантична система мови. Лексична семантика | § 3. Одиниці лексики. Слово як основна лексична одиниця. Поняття лексеми | § 4. Слово й поняття. Значення слова | § 5. Лексичне значення слова | § 6. Аспекти лексичного значення | § 7. Основні типи лексичних значень | § 8. Ономасіологія й семасіологія — основні аспекти лексичної семантики | § 9. Семна структура слова. Типологія сем. Методика компонентного аналізу лексичних одиниць | § 10. Однозначні і багатозначні слова. Лексична полісемія. Типи лексичної полісемії | § 11. Смислова структура слова. Поняття внутрішньої форми слова | § 12. Омонімія. Класифікація і функції омонімів | § 13. Явище паронімії в українській лексиці | § 14. Синонімія. Місце синонімів у лексико-семантичній системі. Класифікація синонімів | § 15. Лексична конверсія. Типи конверсивів та їхні функції | § 16. Антонімія. Антоніми, їхні типи й роль у лексико-семантичній системі. Класифікація лексики української мови | § 17. Лексика української мови за походженням | § 18. Лексика української мови за сферою вживання. Загальновживана лексика. Лексика обмеженого вживання | § 19. Територіально обмежена лексика | § 20. Класифікація діалектизмів | § 21. Соціальні діалекти | § 22. Науково-термінологічна лексика | § 23. Активний і пасивний склад лексики української мови | § 24. Застарілі слова в лексичній системі української мови | § 25. Місце неологізмів у лексичній системі української мови | § 26. Оказіоналізми та потенційні слова в сучасній українській мові | § 27. Нейтральна, емоційно забарвлена та стилістично маркована лексика | Література | Словники | ОНОМАСТИКА | § 1. Власні та загальні назви | § 2. Семантика онімів | § 3. Онімний простір та класифікація власних назв | § 4. Вивчення власних назв | Антропоніміка | § 5. Офіційна система іменування людини. Ім’я та ім’я по батькові | § 6. Прізвища як клас антропонімів | § 7. Неофіційна система іменування людини. Індивідуальні прізвиська | § 8. Родичівські прізвиська | Література | Словники | ФРАЗЕОЛОГІЯ | § 1. Фразеологія як розділ мовознавства. Основні напрямки фразеологічних досліджень | § 2. Фразеологічне значення. Системні відношення у фразеології | § 3. Класифікації фразеологізмів | § 4. Джерела фразеології | § 5. Експpесивно-стилiстичнi властивостi фразеології | Література | Словники | ЛЕКСИКОГРАФІЯ | § 1. Лексикографія як розділ мовознавства | § 2. З історії української лексикографії | § 3. Загальна типологія словників | § 4. Типи лінгвістичних словників | § 5. Перспективи української лексикографії | Література | ФОНЕТИКА | Загальні питання фонетики | § 1. Предмет і завдання фонетики | § 2. Субстанціальна та функціональна фонетика | § 3. Сегментна та надсегментна фонетика | § 4. Загальна фонетика і фонетика окремої мови | § 5. Описова (синхронна) та історична (діахронна) фонетика | § 6. Теоретична й прикладна фонетика. Зв’язок фонетики з іншими мовознавчими й немовознавчими дисциплінами | § 7. Фоносемантика і фоностилістика | § 8. Науково-лінгвістична транскрипція | Сегментна фонетика | Аспекти вивчення мовних звуків | § 9. Артикуляційно-акустичний аспект вивчення мовних звуків | 1.Анатомо-фізіологічні передумови творення мовних звуків. Будова мовного апарату людини | 2. Інструментальне дослідження звуків українського мовлення | 3. Артикуляційно-акустичні умови творення голосних звуків. Артикуляційна класифікація голосних | 4. Артикуляційно-акустичні умови творення приголосних звуків. Артикуляційна класифікація приголосних | § 10. Зміни звуків у мовному потоці | 1. Артикуляційно-акустичні передумови змін звуків у мовному потоці | 2. Типи змін звуків | 3. Комбінаторні зміни (якісні та кількісні) | 4. Позиційні зміни | § 11. Власне лінгвістичний (функціональний) аспект вивчення звукових одиниць. Фонологія. Основні поняття | 1. Поняття фонеми. Фонологічні школи | 2. Фонема й алофон. Різновиди алофонів | 3. Принципи виділення фонем у мові | Система фонем сучасної української літературної мови | § 12. Система голосних фонем сучасної української мови. Дискусійні питання щодо складу голосних фонем. Класифікація | § 13. Система приголосних фонем сучасної української мови. Дискусійні питання щодо складу приголосних фонем. Класифікація | § 14. Фонологічна інтерпретація змін звуків у мовному потоці | 1. Модифікації фонем | 2. Чергування фонем | Надсегментна фонетика | Одиниці і засоби надсегментної фонетики | § 15. Поняття просодії | § 16. Склад як сегментно-надсегментна (просодична) одиниця, носій просодичних характеристик мовлення | § 17. Наголос | § 18. Інтонація | Література | Про авторів

 

Автори книги Сучасна українська мова: Лексикологія. Фонетика: підручник / за ред. А.К. Мойсієнка

за ред. А.К. Мойсієнка

Характеристики книги Сучасна українська мова: Лексикологія. Фонетика: підручник / за ред. А.К. Мойсієнка

Видавництво: «Знання»
Мова: українська
Рік: 2013
Кількість сторінок: 340
Обкладинка: тверда
Формат: 60х90/16
Вага: 483 г.
ISBN: 978-617-07-0022-3

Додати відгук

Введіть символи: *
captcha
Оновити