Телефони

044-235-49-25, 050-440-20-47

з 9:00 до 17:30 (Сб, Нд - вихідний)

Теорія літератури і основи естетики: навчальний посібник / Н.С. Ференц

Теорія літератури і основи естетики: навчальний посібник / Н.С. Ференц

71424
Немає в наявності
0 грн.
Автори: Н.С. Ференц
Гриф: рекомендовано МОН України
Аудиторія: для студентів, аспірантів, викладачів
Видавництво: «Знання»
Мова: українська
Рік: 2014
Кількість сторінок: 502
ISBN: 978-966-346-742-9
LowCostBooks

Опис книги Теорія літератури і основи естетики: навчальний посібник / Н.С. Ференц

У посібнику розглянуто становлення і розвиток світової естетичної думки від античності до нашого часу. Значну увагу приділено концепціям та методологіям літературознавства, специфіці худож­ньої літератури. Проблеми літературних родів, видів, жанрів, напрямів, течій автор розглядає на багатому літературознавчому матеріалі, використовуючи широкий контекст творів світової літератури.
Посібник стане у пригоді студентам, аспірантам, викладачам. Він може бути корисним усім, хто цікавиться питаннями теорії літератури.

Зміст книги Теорія літератури і основи естетики: навчальний посібник / Н.С. Ференц

Розділ 1. ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ ЯК НАУКА | 1.1. Предмет теорії літератури як науки | 1.2. Теорія літератури в системі основних і допоміжних літературознавчих дисциплін | Розділ 2. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОЇ ДУМКИ | 2.1. Естетика і літературознавство періоду античності | 2.2. Естетична думка епохи середньовіччя | 2.3. Естетика і літературознавство епохи Відродження | 2.4. Літературознавство й естетика в епоху бароко | 2.5. Естетика класицизму | 2.6. Естетика і літературознавство епохи Просвітництва | 2.7. Естетика і теорія літератури періоду німецького класичного ідеалізму | Розділ 3. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЗАРУБІЖНОГО ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА ХІХ—ХХ СТОЛІТЬ | 3.1. Міфологічна школа | 3.2. Біографічний метод | 3.3. Культурно-історична школа | 3.4. Компаративізм | 3.5. Інтуїтивізм | 3.6. “Філософія життя” | 3.7. Фройдизм | 3.8. Феноменологія | 3.9. Структуралізм | 3.10. Екзистенціалізм | 3.11. “Нова критика” | Розділ 4. НОВІТНІ НАПРЯМИ І ТЕЧІЇ У ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВІ | 4.1. Постструктуралізм | 4.2. Деконструктивізм | 4.3. Фемінізм | 4.4. Рецептивна естетика | 4.5. Наратологія | 4.6. Постколоніальна критика | 4.7. Екокритика | Розділ 5. З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА | 5.1. Зародження та розвиток українського літературознавства (ХІ—ХVІІІ століття) | 5.2. Українське літературознавство в перші десятиріччя ХІХ століття | 5.3. Розвиток українського літературознавства в середині ХІХ століття | 5.4. Українське літературознавство в останні десятиліття ХІХ століття | 5.5. Українське літературознавство ХХ століття: здобутки і втрати | Розділ 6. ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА ЯК ВИД МИСТЕЦТВА | 6.1. Поліфункціональність художньої літератури | 6.2. Прекрасне в житті та мистецтві | 6.3. Естетичний ідеал | 6.4. Піднесене | 6.5. Трагічне | 6.6. Комічне | 6.7. Потворне і низьке | 6.8. Види мистецтва, їх класифікація | 6.9. Особливості художнього пізнання | 6.10. Предмет і специфіка художньої літератури | Розділ 7. ХУДОЖНІЙ ОБРАЗ І ЗНАК | 7.1. Особливості художнього образу | 7.2. Творчий процес | 7.3. Характер. Проблема типового | 7.4. Види художніх образів | 7.5. Знак і його види | 7.6. Свобода творчості і детермінізм | Розділ 8. ПРОБЛЕМИ ЗМІСТУ І ФОРМИ В ЛІТЕРАТУРІ | 8.1. Єдність форми і змісту в літературі | 8.2. Структура і елементи змістової організації художнього твору | 8.3. Формальні чинники художнього змісту | 8.4. Форми вираження і форми розвитку літератури | 8.5. Художній твір і текст | Розділ 9. АВТОР І ЧИТАЧ | 9.1. Автор твору | 9.2. Типи вираження образу автора | 9.3. “Концепція смерті автора” | 9.4. Читач і читання | 9.5. Категорії читача | 9.6. Читання як гра | Розділ 10. ГЕНЕРИКА І ГЕНОЛОГІЯ ЛІТЕРАТУРИ | 10.1. Теорія літературних родів | 10.2. Теорія жанру | 10.3. Епос, види і жанри | 10.4. Лірика, види і жанри | 10.5. Драма, види і жанри | 10.6. Міжродові жанрові утворення | Розділ 11. ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС | 11.1. Поняття про літературний процес | 11.2. Спадкоємність | 11.3. Літературні взаємодії і взаємовпливи | 11.4. Традиції і новаторство | Розділ 12. ПРОБЛЕМИ ТИПОЛОГІЗАЦІЇ ЛІТЕРАТУРНИХ ТВОРІВ | 12.1. Творчість письменника | 12.2. Стиль | 12.3. Літературна школа | 12.4. Літературна група | 12.5. Літературна течія | 12.6. Художній метод | Розділ 13. ЛІТЕРАТУРНІ НАПРЯМИ | 13.1. Бароко | 13.2. Класицизм | 13.3. Сентименталізм | 13.4. Романтизм | 13.5. Реалізм | 13.6. Натуралізм | 13.7. Модернізм і його стильові течії | 13.7.1. Символізм | 13.7.2. Акмеїзм | 13.7.3. Імпресіонізм | 13.7.4. Неоромантизм | 13.7.5. Неореалізм | 13.7.6. Екзистенціалізм | 13.7.7. Футуризм | 13.7.8. Експресіонізм | 13.7.9. Дадаїзм | 13.7.10. Сюрреалізм | 13.7.11. Абстракціонізм | 13.7.12. “Новий роман” | 13.7.13. Необароко | 13. 8. Соціалістичний реалізм | 13. 9. Постмодернізм | ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ ПОКАЖЧИК | ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК

Автори книги Теорія літератури і основи естетики: навчальний посібник / Н.С. Ференц

Н.С. Ференц

Характеристики книги Теорія літератури і основи естетики: навчальний посібник / Н.С. Ференц

Видавництво: «Знання»
Мова: українська
Рік: 2014
Кількість сторінок: 502
Обкладинка: тверда
Формат: 60х90/16
Вага: 622 г.
ISBN: 978-966-346-742-9

Додати відгук

Введіть символи: *
captcha
Оновити