Телефони

044-235-49-25, 050-440-20-47

з 9:00 до 17:30 (Сб, Нд - вихідний)

Теорія статистики: підручник / Н.В. Ковтун

Теорія статистики: підручник / Н.В. Ковтун

61914
Немає в наявності
20 грн.
Автори: Н.В. Ковтун
Гриф: затверджено МОН України
Аудиторія: для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів. Книга буде корисною також економістам-практикам
Видавництво: «Знання»
Мова: українська
Рік: 2012
Кількість сторінок: 399
ISBN: 978-966-346-651-4
LowCostBooks

Опис книги Теорія статистики: підручник / Н.В. Ковтун

Розглядаються методологічні засади та основні методичні прийоми статистичного дослідження. Відповідно до програми навчальної дисципліни “Теорія статистики” послідовно розкриваються історія зародження статистики, статистичне спо­стереження, зведення та групування, аналіз рядів розподілу та рядів динаміки, вибірковий метод, індексний метод та статистичне вивчення взаємозв’язків. Висвітлення теоретичного матеріалу ілюструється значною кількістю прикладів, розрахунків, таблиць, графіків та розв’язанням типових задач. У кінці книги наведено ключові поняття та терміни, список використаної та рекомендованої літератури і предметний покажчик. У додатках подано Закон України “Про державну статистику” та таблиці значень різних критеріїв, необхідних для здійснення розрахунків.
Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів. Книга буде корисною також економістам-практикам.

Зміст книги Теорія статистики: підручник / Н.В. Ковтун

ПЕРЕДМОВА | Розділ 1. Основні передумови формування статистики як науки | 1.1. Початковий етап зародження статистики | 1.2. Формування та розвиток статистики у XVII—XVIII ст. | 1.3. Вплив математики на розвиток статистичної науки | Контрольні запитання і завдання | Розділ 2. Предмет, метод та основні поняття статистики. Статистичне спостереження | 2.1. Предмет, метод та основні завдання статистики | 2.2. Статистична сукупність. Принципи формування статистичної сукупності | 2.3. Статистичний показник, система показників | 2.4. Статистичне спостереження | Контрольні запитання і завдання | Розділ 3. Зведення та групування статистичних даних | 3.1. Поняття зведення та групування | Види групувань | 3.2. Методика здійснення групування | 3.3. Перегрупування статистичних даних | 3.4. Правила побудови статистичних таблиць | 3.5. Статистичні графіки, їх види | Контрольні запитання і завдання | Завдання для практичних занять | Завдання для проміжного контролю | Розділ 4. Абсолютні, відносні та середні величини | 4.1. Поняття та види абсолютних величин | 4.2. Види відносних величин та методика їх розрахунку | 4.3. Поняття середньої у статистиці, види середніх величин | 4.4. Властивості середньої арифметичної | 4.5. Багатовимірна середня | Контрольні запитання і завдання | Завдання для практичних занять | Завдання для проміжного контролю | Розділ 5. Показники варiацiї та форми розподілу | 5.1. Поняття рядів розподілу, їх характеристики | 5.2. Характеристики центру розподілу | 5.3. Показники варіації | 5.4. Методика розрахунку характеристик форми розподілу | 5.5. Поняття нормального розподілу | 5.6. Статистичне вивчення концентрації | Контрольні запитання і завдання | Завдання для практичних занять | Завдання для проміжного контролю | Розділ 6. Вибіркове спостереження | 6.1. Вибіркове спостереження, причини його застосування | 6.2. Види та схеми відбору | 6.3. Похибки вибірки. Методика їх обчислення | 6.4. Визначення необхідної чисельності вибірки | 6.5. Особливості малої вибірки | 6.6. Використання критеріїв згоди | Контрольні запитання і завдання | Завдання для практичних занять | Завдання для проміжного контролю | Розділ 7. Статистичнi методи вимiрювання взаємозв’язкiв | 7.1. Види взаємозв’язків між явищами | 7.2. Етапи вивчення взаємозв’язків між явищами | 7.3. Метод аналітичного групування. Дисперсійний аналіз | 7.4. Кореляцiйно-регресiйний аналіз | 7.5. Багатофакторна кореляція | 7.6. Непараметричні методи вивчення взаємозв’язків між явищами | 7.7. Рангова кореляція | Контрольні запитання і завдання | Завдання для практичних занять | Завдання для проміжного контролю | Розділ 8. Ряди динамiки | 8.1. Мета, завдання та принципи статистичного вивчення динаміки | 8.2. Поняття рядів динаміки, їх види | 8.3. Особливості обчислення середніх рівнів ряду динаміки | 8.4. Показники динаміки | 8.5. Статистичний аналіз тенденції розвитку | 8.6. Прогнозування рівнів ряду динаміки | 8.7. Статистичне вивчення сезонності | 8.8. Гармонічні коливання | Контрольні запитання і завдання | Завдання для практичних занять | Завдання для проміжного контролю | Розділ 9. Індекси | 9.1. Поняття індексів. Iндивiдуальнi та зведені індекси | 9.2. Система агрегатних індексів | 9.3. Середньозважений арифметичний і гармонічний індекси | 9.4. Індекси середніх величин | 9.5. Територіальні індекси | 9.6. Система співзалежних індексів, факторний індексний аналіз | 9.7. Особливості використання індексного методу | Контрольні запитання і завдання | Завдання для практичних занять | Завдання для проміжного контролю | Словник | Додатки | Додаток 1. Закон України “Про державну статистику” | Додаток 2. Таблиці критичних значень | Список використаної та рекомендованої літератури | Предметний покажчик

Автори книги Теорія статистики: підручник / Н.В. Ковтун

Н.В. Ковтун

Характеристики книги Теорія статистики: підручник / Н.В. Ковтун

Видавництво: «Знання»
Мова: українська
Рік: 2012
Кількість сторінок: 399
Обкладинка: тверда
Формат: 60х90/16
Вага: 537 г.
ISBN: 978-966-346-651-4

Додати відгук

Введіть символи: *
captcha
Оновити